Vakara Ziņas

Spilgts citāts

Valdošā koalīcija ir gatava steigā īstenot teritoriālo reformu, bet tās līderiem nav ne mazākās sajēgas par to, kā noris dzīve ārpus Rīgas un Jūrmalas. Jaunās konservatīvās partijas līderi piedāvā ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt vienīgo mājokli, ja tā kadastrālā vērtība nepārsniedz 100 000 eiro, bet lielākajā daļā Latvijas novadu un pilsētu (piemēram, Jēkabpilī) nav neviena mājokļa ar tik lielu vērtību
- Juris PAIDERS
Vien pāris nedēļas pēc ziņām par bērnu inficēšanos ar zarnu infekciju bērnudārzos Siguldā portāls "liepājniekiem.lv" vēsta, ka divas māmiņas "Kurzemes Vārdam" pastāstīja, ka bērnudārzos vairākiem bērniem novērota slikta dūša un vēdergraizes, paužot bažas, vai tā nav kāda nelāga infekcijas slimība.
 

 

Rezervesdalas24.lv
autodoc.lv
 
Aus­tas man­da­las? Kur tad no­slēp­tas stel­les? Man­da­lu audē­ja sme­jas, ka šā­dus jau­tā­ju­mus dzird bie­ži. Lī­ga Mic­kē­vi­ča man­da­lu auša­nu ie­mā­cī­ju­sies in­te­re­ses pēc – jo ne­ti­ka uz se­mi­nā­ru. «Ma­ni uz­ai­ci­nā­ja uz se­mi­nā­ru par man­da­lu auša­nu. Ne­ti­ku. Sā­ku pa­ti mek­lēt, kā to da­ra,» vi­ņa stās­ta. Vi­ņa man­da­lu dē­vē par cil­vē­ka mikro­kos­mo­su. Vei­do­jot man­da­lu, cil­vēks ne­var at­ras­ties no­ma­ļus no ci­tiem un se­vis, vi­ņam ir jā­at­ro­das šeit un ta­gad. Dau­dziem cil­vē­kiem šī sa­jū­ta ir jā­ie­mā­cās.