Vakara Ziņas

VAKARA ZIŅAS. Attiecību pieredze. Vajag vai nevajag noskaidrot, vai vīrs tevi ir krāpis...
5:45 3
Sakiet, mīļās meitenes, vai jūsu vīrs ir kādreiz jūs krāpis? Vai esat vismaz domājušas, ka krāpj? Tikai nesakiet – nē. Pēc statistikas, gandrīz 90% vīriešu krāpj savas sievas. Ilze uzskata, ka statistika ir salti meli. Ko darīt, kā rīkoties un kā mainīt situāciju, ja vēlies palikt kopā ar vīru, – par to arī šis stāsts.
 
 

Spilgts citāts

Daiļrunīgākais notikums, kas raksturo Satiksmes ministrijas paveikto gada laikā tranzīta nozarē, ir gaidāmās tūkstošiem cilvēku atlaišanas Latvijas dzelzceļā. Tranzīta kaprači.
- Anita DAUKŠTE
Estētiskā medicīna un lāzerdermatoloģija ir kļuvusi par nozīmīgu un sabiedrības akceptētu daļu no skaistumkopšanas un rūpēm par savu veselību. Modernās lāzeriekārtas un zinātnes sasniegumi ļauj iegūt efektīvu rezultātu, uzlabojot ādas stāvokli, aizkavējot novecošanos, likvidējot dažādas ādas nepilnības. Rūpes par savu izskatu un veselību ieņem arvien nozīmīgāku lomu mūsu ikdienā, tāpēc šāda veida medicīnas un estētiskie pakalpojumi kļūst arvien pieprasītāki, it īpaši tāpēc, ka mūsdienīgās lāzera iekārtas spēj apvienot saudzīgu iedarbību un efektīvu rezultātu.
 

 

Rezervesdalas24.lv
autodoc.lv
 
Ar pa­rei­zu ēša­nas re­žī­mu, ve­se­lī­gu dzī­ves­vei­du, se­vis iz­zi­nā­ša­nu un sa­kār­to­ša­nu as­to­ņu de­vi­ņu mē­ne­šu lai­kā ie­spē­jams zau­dēt 50 ki­lo­gra­mus lie­kā sva­ra. Un tas nav stāsts par uz­mā­cī­gi rek­la­mē­tām «brī­num­zā­lēm», bet re­āla ser­ti­fi­cē­tas as­tro­lo­ģes Lin­das Kur­mis pie­re­dze.