Par nra.lv

Ziņu portāls nra.lv pārliecinoši nostabilizējies Latvijas lasītāko ziņu portālu sarakstā. Portāla pārliecība ir tajā, ka nav mazsvarīgu lietu- lasītājs ir ne vien jāinformē, jābrīdina un jāizglīto, bet arī jādod brīdis atelpai no dienas saspringtajiem darbiem. Mēs strādājam, lai Jūs zinātu svarīgo, aktuālo un interesanto!