© Foto: Jānis Mednis

Šodien es nedaudz pastāstīšu par Lingam masāžu, tās saknēm, nozīmi un kāpēc tā var būt piemērota mūsdienu vīrieša dzīves izaicinājumiem. Tantras tradīcijā jēdziens "Lingam" norāda uz universālo vīrišķo apziņas un radīšanas principu. Tas tiek izmantots arī, apzīmējot vīrieša locekli.

Tantras tradīcijā jēdziens "Lingam" norāda uz universālo vīrišķo apziņas un radīšanas principu. Tas tiek izmantots arī, apzīmējot vīrieša locekli. Tantras kultūras kontekstā šis termins netiek tulkots, tādējādi atbrīvojot vīrieša ģenitālijas no profānām asociācijām, kas ar tām varētu būt saistītas. Jāpiebilst, ka tantras tradīcijā universālā vīrišķā enerģija, ko simbolizē Lingam, un universālā sievišķā enerģija, ko simbolizē Yoni, tiek skatīti kā savstarpēji saistīti, papildinoši fenomeni, kas pārsniedz personas un dzimuma ietvarus.

Foto: Jānis Mednis

Saknes universālā vīrišķā pielūgsmei meklējamas pirmsāriešu periodā dravīdu kultūrā Indas ielejā. Par to liecina saglabājušies vēstures pieminekļi - vertikālas, cilindriskas stēlas, uzslietas nomaļās vietās attālu no apdzīvotām vietām. Īpašās pielūgsmes ceremonijās šie simboliskie atribūti tika apveltīti ar ziediem, augļiem, godināti ar apceri, garīgām himnām un ekstātiskām dejām un pielūgsmes rituāla kulminācijā tika iesvaidīti ar īpašu maisījumu no piena, medus un sviesta.

Tātad pielūgsme. Var jautāt: kāds pielūgsmei sakars ar masāžu?

Foto: Jānis Mednis

Zināms, ka Senajā Indijā tikusi pielietota masāžas terapija - ir dokumentēta Ajūrvēdas masāža 3000 gadus pirms mūsu ēras, tāpēc ļoti iespējams, ka tantristi saskaņā ar savas garīgās filozofijas principiem pielietoja dziedinošos pieskārienus, sekojot kopveseluma principam, ko mūsu dienās pazīstam ar nosaukumu "holistiska pieeja". Tāpat iespējams, ka tantriskā pieeja, kas Visumu un cilvēka ķermeni skata, kā savstarpēji papildinošu enerģiju saspēli un lielu uzmanību pievērš enerģijas kultivēšanai, apritei un pārveidei, savā arsenālā visai pašsaprotami iekļāva ģenitālijas un erotiskas tehnikas.

Foto: Jānis Mednis

Zināmu renesansi kopveseluma pieeja ķermenim un seksualitātei ir piedzīvojusi kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem, attīstoties un izplatoties tā sauktajai neotantras kustībai. Par Lingam masāžas tēvu uzskatāms Džozefs Krāmers, kurš to attīstīja un popularizēja pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados Amerikā. Lingam masāža var ietvert visai plašu tehniku un paņēmienu klāstu, to skaitā elementus no senās tantras filozofijas un rituāliem, dao seksuālajām praksēm, jogas, elpošanas tehnikām, mūzikas terapijas, bioenerģētikas, seksa terapijas un citus. Kopumā var teikt, ka Lingam masāža pieļauj gana plašu praktiķa interpretāciju, tomēr ir elementi, ko vienā vai otrā formā atradīsim katrā Lingam masāžas praksē, kas nav profanizēta.

Šie elementi ir apziņas un enerģijas virzība, apzināta elpošana un vizualizācija, mantru (sakrāli skaņas simboli) un jantru (sakrāli ģeometriski simboli) pielietojums.

Ja noliekam malā garīgos ieguvumus no Lingam masāžas, kam pievērsīšos pēc brīža, viens no ievērojamākiem ieguvumiem manā skatījumā ir mūsdienu dzīvesstila izraisīto problēmu līdzsvarošana. Cilvēka bioloģiskajiem ritmiem neatbilstošais dzīves temps un no tā izrietošais hroniskais stress, visu procesu intelektualizācija un mehanizācija lielu daļu cilvēku novedusi stāvoklī, kad zaudēts kontakts ar ķermeni un līdz ar to - ar instinktuālo, seksuālo, dzīvesspēka un varas (nejaukt ar vardarbību) pusi. Pievienojot autentiskas, apzināti piedzīvotas un konsensuālas erotiskas apmaiņas aizvietošanu ar pornogrāfijas patērēšanu milzīgos apjomos, kas būtībā ir normalizēta masu kultūrā, iegūstam mazāk kā optimālu mūsdienu vīrieša psihoseksuālās labbūtības ainu.

Foto: Jānis Mednis

Šādos apstākļos Lingam masāža piedāvā jaudīgu atslodzi un restartu. Nesteidzīgā procesa laikā saņēmēja ķermenis vispirms tiek atbruņots, radīta drošības un uzticēšanās sajūta, samazināts stresa līmenis un stimulēta "labsajūtas hormonu" izdalīšanās. Uz šā miera un viegli izmainītās apziņas pamata uzmanīgi tiek kultivēta un laista apritē seksuālā enerģija, kas pacelta uz augstākajiem enerģētiskajiem centriem pārveidojas un izsmalcinās, ļaujot saņēmējam piedzīvot paildzinātos visa ķermeņa orgasmiskos stāvokļus. Viena no subjektīvajām izjūtām, kas raksturo procesu, ir "ārpus laika un telpas" izjūta, kā arī eiforijas, dziļa miera un bezdomu stāvoklis. Ne velti Lingam masāžu var nosaukt par visa ķermeņa meditāciju!

Regulāri masāžas saņēmēji atzīst, ka eiforijas sajūta pēc veiksmīgas Lingam masāžas var saglabāties vairākas stundas, bet dziļā miera un atslodzes izjūtu pēc atgriešanās ierastajā dzīves ritmā iespējams saglabāt no vairākām dienām līdz pusotrai nedēļai.

Lingam masāžu izceļ īpašā attieksme pret ejakulāciju. Lingam masāža māca saņēmēju ilgstoši palikt klātesošam spēcīgās sajūtās, noturoties uzbudinājuma stāvoklī un neizmetot to pie pirmā impulsa, bet uzkrājot enerģiju un cirkulējot to sistēmā. Lingam masāža mēdz būt pirmā pieredze, kur vīrietis iepazīst, ka orgasms un ejakulācija ir divas nodalāmas lietas. Lingam masāža var pavērt vīrietim apvārsni uz jaunu apzinātības līmeni - ķermeņa erotisko apzinātību.

Foto: Jānis Mednis

Ieguvumi no prasmīgi un iejūtīgi sniegtas Lingam masāžas ir vairāki. To izmantojot, iespējams:

  • novērst seksuālas disfunkcijas (priekšlaicīga ejakulācija, libido trūkums u.c.);
  • iemācīties paildzināt erekcijas laiku;
  • atklāt un novērst psiholoģiskus un emocionālus šķēršļus un dziedināt traumas;
  • pamodināt un aktivizēt snaudošas sajūtas ķermenī un ģenitālijās, paplašināt sajūtu pieredzi;
  • attīstīt komunikācijas un atgriezeniskās saites sniegšanas prasmes intimitātes situācijā;
  • padziļināt tuvību starp partneriem u.c.

Foto: Jānis Mednis

Lai atklātu garīgos ieguvumus no Lingam masāžas, esam aicināti pavērst patiesi holistisku skatījumu uz cilvēku. Iespējams, Rietumu pasaulei pietrūkst līdzsvara, garīgo principu saistot tikai ar cilvēka būtnes "augšējiem stāviem" - intelektu un jūtām. Tāds garīgums, kur sakrālais princips cilvēkā tiek atklāts arī caur ķermenisko, juteklisko un erotisko aspektu, daļai rietumnieku var šķist neierasts. Tiešām, tā ir cita paradigma. Kā tāda tā piedāvā vajadzīgu alternatīvu masu kultūrā izplatītajai profanizējošajai attieksmei pret seksuālo, galvenokārt kā izklaides, pašapliecināšanās un stresa izlādes avotu. Rituālā aspekta klātbūtne Lingam masāžā, ko raksturo īpaši nodalīta un konsekrēta telpa un laiks, iepriekš izvirzīts nodoms, atvērtības un veltīšanās nostāja, enerģijas uzkrāšana un atbrīvošana, apzināta iziešana no procesa un iegūtās pieredzes integrēšana veido labvēlīgu ietvaru, kas sniedz saņēmējam iespēju nonākt kontaktā esības metafiziskajiem aspektiem un piedzīvot dziļu iekšēju zināšanu un pārveidi.

Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka Lingam masāža prasa sagatavotu lietotāju. Kā intensīvai un transformējošai holistiskai praksei tai ir kontrindikācijas, ar kurām aicinu uzmanīgi iepazīties pirms iegremdēšanās pieredzē. Piecas sfēras, ko apsvērt, pirms veikt rezervāciju, ir fiziskais un dzīvesveida plāns, emocionālais, psihiskais, seksuālais un garīgais jeb apziņas plāns - darbojoties ar potenciāli ārkārtīgi jaudīgu enerģiju, jābūt pārliecinātiem, ka pamati, uz kuriem šo enerģiju modināsim, ir stabili.

Uzdod sev interesējošo jautājumu NRA Dzīvesstila ekspertiem, sūtot to uz e-pastu: dzivesstils@nra.lv