Senās iniciācijas mums māca, ka vienmēr ir divas versijas, divas izvēles, divas patiesības… Nekas nav absolūts un viennozīmīgs.

Uz ikvienu cilvēku, situāciju mums ir būtiski paskatīties no vismaz diviem skatu punktiem. Skatoties pa logu no pirmā stāva, mēs redzam vienu bildi, savukārt uzkāpjot otrajā stāvā, ir jau cita bilde… Lai ieraudzītu veselumu, mums tas ir jāapskata no dažādiem rakursiem. Un par to arī ir šis PilnMēness Dvīņu zīmē.

PilnMēness Dvīņu zīmē atspoguļo Visuma dualitāti, kas ir klātesoša katrā no mums. Dvīņu simbols ir divi līdzīgie. Ne vienādie, bet līdzīgie. Šīs divas balsis, ko nereti dzirdam sevī, ir Dvīņu izpausmes mūsos. Gan vienai, gan otrai ir sava patiesība un to ir būtiski atminēties. Teikt vai Neteikt? Darīt vai Nedarīt? Mainīt vai Nemainīt?

Ikviens no mums ir bijis un būs šajās krustcelēs, kad nezini, kuru lēmumu šoreiz pieņemt. Un katra mūsu izvēle aizved vienā vai otrā virzienā. Ir tikai viens jautājums. Kur tu vēlies doties?

Nekas nav nemainīgs

Dvīņi mums atgādina, ka mēs esam daudzslāņainas, dimensionālas būtnes un ne viss šajā pasaulē ir tikai melns vai balts. Ir pelēkās krāsas. Ļoti plašs spektrs pelēko toņu un katram ir sava nozīme, izpausme, vibrācija. Un tāpat ir mums, cilvēkiem. Mūsu kodolu veido unikālu krāsu kombināciju sintēze un ejot savu dzīves ceļu, tā krāsu spektrs var mainīties ļoti plaši. Dažkārt pat mainot paša kodola pamatkrāsu kombinācijas.

Foto: Pexels.com

Un šo Visuma patiesību mums arī atgādina PilnMēness Dvīņos. Tas, ko šodien redzam kā baltu, rītdien varam redzēt kā pelēku un pēc nedēļas jau melnu. Nekas nav nemainīgs. Mēs nemitīgi maināmies un mainās mūsu attieksmes, reakcijas, saskarsmes, atklāsmes, redzējumi. Un jo dziļāk spējam šo patiesību pieņemt un integrēt savā dzīvē, jo brīvāki, saprotošāki, pieņemošāki mēs kļūstam, redzot ikvienu krāsu.

PilnMēness Dvīņu zīmē aicina mūs, pirmām kārtām, uz dialogu pašiem ar sevi. Kas es esmu tieši šobrīd? Kādi iekšējie dialogi notiek manī tieši šobrīd? Kā šobrīd komunicē mana sirds ar prātu? Lai mēs varam izprast citus, vispirms mums jāizprot pašiem sevi. Un atzīstot to, ka mēs katrs esam nemitīgās pārmaiņās ar sevi, mēs arī atzīstam un pieņemam to pašu citos. Un vienmēr - pirms nosodām, neizprotam, pārprotam citus - ir svarīgi mēģināt izprast.

Eesam cits cita spoguļi

Foto: Pexels.com

Mēs paskatāmies uz citiem nevis ar savām pārliecībām, kā es darītu vai nedarītu, bet ar empātiju pret otru. Bez nosodījuma, bez pārmetumiem, bet ar patiesu vēlmi izprast. Ne attaisnot, vienkārši izprast. Jo kolīdz mēs izprotam savus pretstatus, mēs iegūstam milzu izaugsmi un gudrību priekš sevis. Mēs ieraugām pasauli ne tikai no pirmā stāva, bet arī otrā, trešā, devītā…

Mēs visi esam cits cita spoguļi. Ikviens cilvēks, situācija tevi spoguļo. Un tieši šķībākajos un greizākajos spoguļos mīt mūsu dzīves svarīgākās mācības un uzdevumi.

Strādājot ar tiem, mēs spējam šos greizos spoguļos iztaisnot. Ieraudzīt tajos skaistākās dzīves atklāsmes un izaugsmes, ieraudzīt daudzdimensionālos plašumus, kas mēs katrs esam.

Uzdod jautājumus dzīvei

Dvīņi ir viena no sociālākajām zodiaka zīmēm. Tā iedvesmo mūs brīvi apmainīties ar informāciju, saziņu, zināšanām, atklāsmēm. Lai saņemtu atbildes, mums jāuzdod jautājumi. Uzdod jautājumus dzīvei. Uzdod jautājumus cilvēkiem. Uzdod jautājumus Dabai un Visumam. Atbildes noteikti atnāks, ja būsi atvērts.

Dvīņi mums atgādina ļoti svarīgu lietu - vienmēr saglabā sevī vēlmi izzināt un uzzināt. Esi zinātkārs. Esi atvērts. Komunicē ar citiem. Uzzini citas patiesības, citus redzējumus, citus dziļumus.

PilnMēnesī Dvīņos ir svarīgi apzinieties visas pretrunīgās domas vai emocijas sevī. Var rasties sajūta, ka tevi rauj uz pusēm. Tad zini, ka tikai stingri stāvot savā kodolā, tu sapratīsi, uz kuru pusi doties. Ja mums nav skaidrības par to, ko vēlamies vai kā vēlamies, šis laiks var radīt vēl lielāku apjukumu. Var likties, kas no visām pusēm ir balsis, kas saka savu patiesību. Bet kas ir tava patiesība šobrīd? Kā vari savienoties ar Dvīņu mainīgo dabu, lai kļūtu elastīgāks savā enerģijā un izpausmēs, tajā pašā laikā saglabājot savu veselumu? Mums nav jāpiekāpjas citu domām vai idejām, taču tās var būt ļoti vērtīga pieredze, kas liek apskatīties no cita skatu punkta.

Foto: Pexels.com

Atceries, ka Dvīņi ir dualitātes enerģija, kur abas puses meklē daļiņu no sevis citā. Tāpat kā Iņ un Jaņ simbols mums atgādina, ka katrai pusei ir potenciāls saturēt daļiņu pretējā spēka. Tā PilnMēness Dvīņos izgaismo to, ka pasaule ir pilna pretējas informācijas un zināšanu, kas vēl ir jāpiedzīvo un krāsu gammām, kuras jāierauga. Spējot savienojot divus pretējus viedokļus, mēs iegūstam izcilo veselumu - Iņ un Jaņ.

Interesē dzīves noslēpumi

Foto: Pexels.com

Mēness ir Dvīņu zīmē, savukārt Saule - Strēlnieka zīmē. Gan Dvīņiem, gan Strēlniekam interesē dzīves noslēpumi un tas, kā mēs tos saprotam un izprotam. Dvīņi redz detaļas, savukārt Strēlnieks aplūko veselumu. Kopā viņiem ir plašas zināšanas par daļām, kas veido veselumu.

No visām pretējām zīmēm Strēlnieks un Dvīņi ir vislīdzīgākie. Viņi abi meklē patiesību, abi seko savai zinātkārei un viņi abi neapstāsies, kamēr iegūs vajadzīgās zināšanas. Turklāt abi māca mums neizteikt subjektīvus spriedumus un saglabāt atvērtu prātu katrā situācijā. Dvīņi mudina fokusēties uz atsevišķiem elementiem, savukārt Strēlnieks aicina doties dziļākā dzīves jēgā, koncentrējoties uz lielo bildi. Kad savienojam abas šīs enerģijas, mēs ieraugam pasauli kā veselu kaleidoskopu, piepildītu dažādiem formu, veidu, krāsu mozaīkas gabaliņiem.

Ir tikai Mēs

Foto: Pexels.com

Pilnmēness Dvīņu zīmē ir laiks, kad mēs varam novērtēt dzīves detaļas, vienlaikus strādājot pie lielās vīzijas. Ir pienācis laiks saprast, kā pārvaldīt dzīvi gan mikro, gan makro līmenī. Lai virzītos pretī lielajiem sapņiem un iecerēm, ir nepieciešami konkrēti uzdevumu, rīcības. Jo elastīgāki un pieņemošāki mēs būsim tajā, ka viss plūst un mainās, spējot pielāgoties dzīves viļņiem, jo stabilāk un drošāk peldēsim mainīgajā dzīves okeānā.

Dvīņu un Strēlnieka savienības augstākā enerģijas izpausme mums māca - nav ne Tevis, ne Manis. Ir tikai MĒS.

Uzdod sev interesējošo jautājumu NRA Dzīvesstila ekspertiem, sūtot to uz e-pastu: dzivesstils@nra.lv