\\Autori

Arnis Kluinis

10:44
Ar 2021. gada 19. februāri datētā “Liepājas metalurga” (LM) likvidācija nebūt nenozīmē, ka uzņēmuma izputēšanas radītie zaudējumi ir aprēķināti, norakstīti un aizmirsti. Zaudējumi turpina augt un turpinās atklāties vēl gadiem ilgi.
 
25.feb
Jo mazāk cilvēku Latvijas laukos, jo vairāk tur koku un vairāk iespēju šos kokus nocirst un izmantot tautsaimniecībā.
 
21.feb
Bībeles pantu citēšana tikpat labi kalpo homoseksuālisma izskaidrošanai un popularizēšanai kā noliegšanai vai aizliegšanai.
 
18.feb
Eiro kļūst tikpat lieks un nicināms, kāds bija padomju rublis, kad par to vairs maz ko varēja nopirkt.
 
18.feb
The euro is becoming as useless and despicable as the Soviet ruble was when little could be bought for it.
 
17.feb
Publicitātes līderes Lindas Mūrnieces vadītās viesnīcas “Hotel Roma” slēgšana pagājuša gada pavasarī nav tipiskākais, kas līdz šim noticis ar viesnīcām Latvijā.
 
17.feb
The closure of the Hotel Roma, managed by publicity leader Linda Mūrniece, last spring was not the most typical thing that has happened to hotels in Latvia so far.
 
14.feb
Romas katoļu pāvesta Franciska piemēram ar svētību viendzimuma pāriem sekoja Krievijas pareizticīgo patriarhs Kirils ar koronvīrusa pielīdzināšanu Dievam. Lai cik dažādi pēc satura ir abu lielāko kristiešu konfesiju vadītāju izteikumi, tie izraisa vienas un tās pašas aizdomas par baznīcēniem svarīgu viņu ticības apliecinājumu sagrozīšanu atbilstoši laicīgās varas vajadzībām.
 
11.feb
Uz Covid-19 rēķina norakstāmie 3,9 miljardi eiro tiek sadalīti starp jau esošajiem un topošajiem miljonāriem, nevis pa 2100 eiro caurmērā katram no 1,85 miljoniem Latvijā palikušo iedzīvotāju.
 
11.feb
The 3.9 billion euros to be written off at the expense of Covid-19 are being distributed among the current and future millionaires, instead of 2100 euros on average for each of the 1.85 million people remaining in Latvia.
 
10.feb
Telekomunikācijas uzņēmumu grupas “Tet” šim gadam piesaka jaunu televīzijas risinājumu “Tet+"”, kas paplašinās skatītāju iespējas atlasīt sev vēlamos raidījumus no 80–100 televīzijas kanāliem.
 
8.feb
Konkurences padome (KP) sagādājusi gan tikai morālu, bet toties lielu gandarījumu uzņēmuma “Baltijas Ekspresis” īpašniekam Rudolfam Meroni par ciešanām un zaudējumiem, kādus viņam nodarījis valsts uzņēmums “Latvijas dzelzceļš” (LDz).
 
8.feb
The Competition Council (CC) has provided only moral, but still great satisfaction to Rudolfs Meroni, the owner of the company Baltijas Ekspresis, for the suffering and losses caused to him by the state company Latvijas dzelzceļš (LDz).
 
7.feb
Gan īstajām Latvijas lezbietēm un feministēm, gan visai par īstu naudu un melīgiem solījumiem nolīgtajai Stambulas konvencijas atbalsta grupai būtu ļoti derīgi painteresēties par savu nākotni – par dzīvi Eritrejā, kur jau izpildīta Stambulas konvencijas prasība novērst vardarbību pret sievietēm ģimenē.
 
3.feb
Citos apstākļos nevainīga metāllūžņu izpārdošana pašreizējos apstākļos izraisa jautājumus par valsts uzņēmuma “Latvijas dzelzceļš” (LDz) turpmāko pastāvēšanu.
 
31.jan
Tagad Latvija ir tuvu ne vien Stambulas konvencijas ratificēšanai, bet arī izpildei, kas ar nāves draudiem atstās šejienes iedzīvotāju heteroseksuālajam vairākumam divas izvēles: vai nu tēlot homoseksuālas attiecības bez attiecībām, vai mukt no šejienes projām.
 
28.jan
6.4 billion trees currently growing and still to be planted in Latvia will not be enough even for the only 1.8 million inhabitants of Latvia to replace the consumption of all oil products with the consumption of wood in accordance with the instructions of the European Commission.
 
28.jan
Ar 6,4 miljardiem Latvijā pašlaik augošo un vēl iestādāmo koku nepietiks kaut vai tikai 1,8 miljoniem Latvijā atlikušo iedzīvotāju, lai viņi atbilstoši Eiropas Komisijas instrukcijām aizvietotu visu naftas produktu patēriņu ar koksnes patēriņu.
 
28.jan
The findings of the last five years in the forest and wood processing industries are presented yesterday and today at the conference "Zināšanās balstīta meža nozare" (Knowledge-Based Forest Industry).
 
27.jan
Pēdējo piecu gadu laikā gūtās atziņas meža un koksnes pārstrādes nozarēs tiek pārlūkotas vakar un šodien notiekošajā konferencē “Zināšanās balstīta meža nozare”.
 
24.jan
Covid-19 has come as if summoned to make it more convenient for the Latvian authorities not only to ratify but to start implementing the Istanbul Convention immediately.
 
24.jan
Covid-19 atnācis kā saukts, lai Latvijas varas iestādēm būtu ērtāk ne vien ratificēt, bet tūlīt pat sākt pildīt Stambulas konvenciju.