\\Autori

Antra Gabre

9:00
Latvijas simtgades pasākumi turpinās ar mazāku jaudu un skaļumu. Laika periods līdz 2021. gadam tiks aizvadīts Latvijas simtgades zīmē, bet tik vērienīgi, kā 2018. gadā, vairs nav plānots svinēt. Par naudas izlietojumu ir un būs jāatskaitās Kultūras ministrijai, kā arī naudu uzmanīt solījusi Valsts kontrole.
 
Vakar, 23:01
Pēc tam, kad 2018. gada decembrī pašvaldības SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) klienti saņēma informatīvu vēstuli ar aktualizētajiem datiem par nekustamā īpašuma kopējo lietderīgo platību, daļa dzīvokļu īpašnieku uzzināja, ka uz papīra īpašuma platība ir mainījusies. Tomēr, izrādās, dzīvokļa platība dažam ir mainījusies ne tikai uz papīra.
 
Vakar, 6:30
No 1950. līdz 1991. gadam būvēto tā dēvēto hruščovku (316. un 318. sērijas māju) balkoni ir visbīstamākajā tehniskajā stāvoklī. To kalpošanas laiks ir beidzies. Ekonomikas ministrija pagājušajā gadā pasūtīja šīs sērijas ēku balkonu tehniskā izvērtējuma izpēti – pētīja mehānisko noturību un stabilitāti. Secinājumi bija tādi, kādi tika gaidīti.
 
21.jan
Notāru uzstājība, cenšoties panākt, ka viņiem tiek uzticēta laulību slēgšana, ir nākusi par labu. Pēdējos gados dzimtsarakstu nodaļas ir elastīgāk pielāgojušās pieprasījumam un piedāvā to, ko daļa cilvēku vēlas – vienkāršu laulības reģistrāciju, tikai liecinieku klātbūtnē parakstoties laulības reģistrā. Un tā dēvēto kabineta laulību ir kļuvis vairāk.
 
20.jan
TV šova «Okartes skatuve» dalībniece Māra Katarska savā sociālās vietnes «Facebook» profilā ir ievietojusi video, kurā izstāsta, ka ir drošībā un piebilst, ka «viss būs labi». Viņa izsaka pateicību visiem, kuri interesējās un atbalstīja situācijā, kad Ēģiptē Māra bija nonākusi bijušā drauga gūstā. Video redzams, ka sievietei ir zilumi zem acīm, nobrāzums uz zoda.
 
18.jan
Līdz pavasarim nebūs stingrāku sodu neapzinīgiem un tīši vai netīši nevērīgiem ēku īpašniekiem. Rīgas dome deva impulsu Krimināllikumā noteikt atbildību arī par būves ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu. Saeimas Krimināltiesību politikas apakškomisijas deputāti uzskatīja, ka ir jāprecizē ierosinājuma redakcija, un tam būs nepieciešami vairāki mēneši.
 
17.jan
Valodnieka Kārļa Mīlenbaha piemiņa Kandavā ir iemūžināta gan jaunizveidotajā saules pulkstenī, gan Valodas pagrabā. Tas tiek atklāts valodnieka dzimšanas dienā 18. janvārī, kaut gan darbojas jau dažus mēnešus. Rīgā piemiņas brīdis notiks Lielajos kapos, jo citas piemiņas vietas Latvijas galvaspilsētā viņam nav. Rīgā godināt valodnieku būs iespēja Lielajos kapos, kur viņš apbedīts, 18. janvārī pulksten 13.
 
16.jan
Par latvietes Māras Katarskas (attēlā) iespējamu pazušanu un atrašanos Ēģiptē, fizisku ietekmēšanu, nonākšanu tiesā un policijā Latvijas Ārlietu ministrija sniedz skopas atbildes. Ministrija esot sniegusi visu iespējamo konsulāro palīdzību, bet personas datu aizsardzības nolūkos neko sīkāk neizpauž. Tomēr Ēģiptes rakstītie un, vēl vairāk, nerakstītie likumi ir tik atšķirīgi no mums pierastajiem eiropeiskajiem, ka, piemēram, latvietei iesaistīties personīgās attiecībās ar ēģiptieti ārpus Eiropas robežām ir riskanti.
 
16.jan
Pēc Latvijas simtgades dziesmu un deju svētkiem tika nojaukta Mežaparka Lielā estrāde. Demontāža notika divus mēnešus, saglabājot estrādes kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības – vitrāžas, dzegu fragmentus un ornamentus, ko paredzēts izstādīt jaunajās estrādes telpās. Šodien topošās mūsdienīgās Lielās estrādes pamatos tika iebetonēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, un kapsulā ir ievietots arī 2019. gada 16. janvāra laikraksta Neatkarīgā Rīta Avīze numurs.
 
15.jan
A/s Rīgas siltums (RS) paredzējusi paaugstināt siltumenerģijas tarifu, un janvāra beigās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) rīkos uzklausīšanas sanāksmi par plānoto siltumenerģijas tarifu pieaugumu Rīgā. RS kā kurināmo izmanto dabasgāzi un šķeldu. Plānotais tarifa kāpums ir 12,6 procenti. Jaunais tarifs var stāties spēkā no 1. aprīļa.
 
15.jan
Latvijā būs pieci jauni dabas pieminekļi. Šis statuss ļaus tos vairāk aizsargāt. Kopš 2001. gada valstī ir apzināti 178 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi.
 
14.jan
Latvijas Psihologu arodbiedrības vadītājs Jānis Caics sarunājas ar «Praktisko Astroloģiju» par mūžīgu tēmu. Jau mūsu senči zināja, ka ceļš uz elli ir bruģēts ar labiem nodomiem. Mēs, XXI gadsimta sabiedrība, joprojām mēdzam izvēlēties datumus, kad sākt jaunu dzīvi. Atliekam. Pārdomājam. Aizmirstam. Tie, kuri formulē savu mērķi šeit un tagad un uzreiz rīkojas, ir uzvarētāji. «Praktiskā Astroloģija» sarunu par mērķiem un motivāciju nesāka ne pirmdienā, ne 1. janvārī, ne žurnāla dzimšanas dienā, bet vienā no parastām decembra trešdienām. Jānis Caics nerunā par augsto teoriju, bet piedāvā praktisku ceļvedi, kā palīdzēt sev un tuviniekiem.
 
11.jan
Pēdējā iespēja dzīvokļu īpašniekiem ielēkt ēku atjaunošanas vilciena pēdējā vagonā – Eiropas Savienības fondu finansējums daudzdzīvokļu namu atjaunošanai būs pieejams vēl divus gadus. Dzīvokļu īpašniekiem lēmums bija jāpieņem jau vakar, tas nozīmē, vismaz pērn.
 
10.jan
Kamēr Lielbritānijā tiek pārdotas baznīcas, jo tās nav iespējams uzturēt, Latvijā, lai arī kopš neatkarības atgūšanas cilvēku skaits samazinās, dievnami tiek būvēti salīdzinoši lielā skaitā. Dati par 2017. gadu liecina, ka katoļiem Latvijā bija 247 dievnami, luterāņiem – 309, bet pareizticīgajiem – 128 kulta celtnes. Starp visām konfesijām katoļiem draudžu skaits ir palielinājies visstraujāk, salīdzinot ar 2016. gadu, – no 249 līdz 261. Nu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī, pretim Bebru ielai, plānots būvēt jaunu katoļu dievnamu. Par tā būvniecības termiņiem prāvests Oļģerts Daļeckis pagaidām aicina netaujāt, vispirms ir jāsavāc ziedojumi, jāizstrādā projekts, tāme.
 
10.jan
Lielbritānijas pilsoņu izteiktā griba novērsties no Eiropas Savienības kaut kādā mērā attieksies arī uz Latvijas valstspiederīgajiem, kuri dzīvo un strādā Lielbritānijā. Reemigrācijas plāna iedarbināšanas rezultātā Latvijā ir atgriezušies nedaudz vairāk par 300 cilvēkiem. Kvantitāte vai kvalitāte ir noteicošais rādītājs, izvērtējot atgriezušos ģimeņu skaitu?
 
8.jan
Pašlaik Stopiņu ciema vairs nav, bet astrologa un ārsta Zahārija Stopija uzvārds nedaudz pārveidotā formā ir saglabāts Stopiņu novada nosaukumā. Stopijs ir dzimis ap 1535. gadu, dzīvojis Daktermuižā, tagadējā Upesleju ciematā, pie Mazās Juglas upes.
 
8.jan
Rīgas pašvaldības kapsētās apbedīto piederīgajiem jau kopš 2015. gada pavasara vajadzētu zināt, ka ilgstoši nekoptas kapavietas nonāks pašvaldības valdījumā un tiks ierādītas virsapbedījumu veikšanai. Tas nozīmē, ka kapavietu komisija reizi gadā apseko nekoptos apbedījumus, sastāda aktu par nekoptu kapavietu un uzstāda brīdinājuma zīmi. Pēc tam, ja ir iespējams sazināties ar kapavietas uzturētāju, nosūta viņam brīdinājumu par iespējamu kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un aicinājumu sakārtot apbedījuma vietu. Ja piederīgais vai cits kapavietas uzturētājs nav zināms, tad paziņojumu ievieto Latvijas Vēstnesī.
 
7.jan
Baldonē tika apspriesta iecere par Zemes enerģijas jeb spēka vietu parka izveidi Vanagkalnā. Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studente Kristiana Kazarjana iecerējusi veidot vietu, kur āderu krustpunktos cilvēki varētu spēcināt čakras, uzlādēt savu fizisko un garīgo veselību.
 
4.jan
Ša­jā gad­sim­tā dzi­mu­šie bēr­ni nav dre­sē­ja­mi jē­ri­ņi. Vi­ņi ir pie­dzi­mu­ši daudz zi­no­šā­ki ne­kā ie­priek­šē­jās pa­au­dzes. Ag­rāk sāk stai­gāt, ag­rāk ie­mā­cās la­sīt, uz­reiz prot rī­ko­ties ar mo­der­na­jām teh­no­lo­ģi­jām. Var vi­ņus dē­vēt par in­di­go bēr­niem, bet var uz­ska­tīt, ka no­tiek cil­vē­ka evo­lū­ci­ja. Viens gan nav ap­šau­bāms – vi­ņi tie­šām ir ci­tā­dā­ki, ne­kā bi­ja mū­su sen­či.
 
28.dec 2018
Pasakās izlasāmais jautājums spogulītim, kura ir visskaistākā, ir viens no zīlēšanas paveidiem. Bet mēs, pieauguši cilvēki, zinām, ka spogulis nerunā. Ja Ziemassvētku vakaros vai Jaungada naktī ir gribēšana niekoties ar ielūkošanos nākotnē, to var darīt citādi. Un, pat ne vienmēr tā būtu jādēvē par niekošanos.
 
27.dec 2018
Trīs Baltijas valstīs notiek projekts Vecums nav šķērslis, kurā aktīvie seniori apgūst prasmes, lai turpinātu izglītot savus vienaudžus, jo novecošana ir neizbēgama, bet tā nav rūgta nolemtība. Projekta mērķis ir uzlabot pensijas vecuma cilvēku dzīves kvalitāti.
 
21.dec 2018
Sociālās korekcijas izglītības iestādē Naukšēni pašlaik uzturas 19 zēni. Audzēkņu skaits Naukšēnos ir mainīgs, viņus tur ievieto, pamatojoties uz tiesas lēmumu. Vai Latvijā ir tikai 19 zēni, kurus nepieciešams pāraudzināt, un nevienas meitenes? Naukšēnu direktors Didzis Čākurs uzsver, ka iestādes mērķis nav palielināt audzēkņu skaitu formāli, vienlaikus norāda uz iemesliem, kāpēc bērna uzvedības traucējumus varētu sākt labot agrāk, bet diemžēl tā nenotiek.