\\Autori

Antra Gabre

20.aug
Ne tikai automašīna, bet arī tās numurzīme mēdz būt savdabīgs fetišs, statusa apliecinājums vai vēlme izrādīties. Starp citu, Amerikā 1901. gada 25. aprīlī tika ieviesti pasaulē pirmie auto numuri. Savulaik premjers Andris Šķēle Latvijā ieviesa MK sērijas numurus. Vārdos pamatojums bija skaists – lai sabiedrība var kontrolēt vēlēto institūciju vadītājus, bet darbos… Būsim godīgi, tas ļāva daudzos gadījumos palikt nesodītiem, jo ceļu satiksmes noteikumus ir pārkāpis īpašā numura īpašnieks!
 
20.aug
Rīt Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā tiks skatīts saistošo noteikumu projekts Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā.
 
20.aug
Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro intervijā LTV raidījumā Rīta Panorāma pieļāva, ka tuvākajos gados varētu ieviest īpašu maksājumu energoneefektīvu ēku īpašniekiem. Tas attiektos arī uz nerenovētu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem. Tādējādi dzīvokļu īpašnieki būtu spiesti rūpēties par savu kopīpašumu, taču nav teikts, ka kārtējais nodokļa slogs ir labākais risinājums. Vienkāršākais gan.
 
19.aug
Pie šīs sarunas saknes, serdes, būtības, pie atbildēm nonākam soli pa solim. Personīgās izaugsmes trenere, vēsturniece, meditāciju vadītāja Astra Kalniņa nesteidzas un nesteidzina, un saruna par to, kā dzīvot pārmaiņu laikā un kā atmodināt, sajust un vadīt savu enerģiju, iestiepjas gandrīz līdz Saules rietam. Viņa saka tādus vienkāršus un daudziem saprotamus secinājumus, bet šīs sarunas kontekstā tie iegūst plašāku jēgu.
 
18.aug
Pusotru gadu urna ar Astras Milles pelniem atradās laikraksta «Neatkarīgā Rīta Avīze» redakcijā. Šomēnes urnu apglabājām Bolderājas Jaunajos kapos.
 
16.aug
Fakts paliek fakts, papardes zieda meklēšana mazumā neiet, lai gan paparde neuzzied. Intrigu turpina uzturēt dažādu tautu ticējumi par to, kas notiek ar izredzētajiem, kuri spējuši saskatīt papardi uzziedam. Mūsdienu cilvēkam ir kāre pārbaudīt ticējumus, bet nav dzirdēts, ka kāds plātītos ar pieredzēto – vai tiešām zelta pods ir uziets un maģiskas spējas atraisītas. Jo paparde tiek uzskatīta par augu, kas ļauj atraisīt maģiskas spējas un sazināties ar astrālo pasauli.
 
16.aug
Rīga svin savu 818. gadskārtu – zīmīgs skaitlis, kas vienādi lasāms no abām pusēm. Šogad Rīgas svētki ir veltīti pilsētas leģendām un apmeklētājiem būs iespēja kļūt par vēl nebijušu piedzīvojumu dalībniekiem. Neatkarīgā stāsta gan par līdz šim Rīgas svētkos nebijušiem pasākumiem, gan svētku apmeklētāju iecienītām ikgadējām norisēm.
 
15.aug
Latvijā populāro koncertu un citu pasākumu norises vietu – Dzintaru koncertzāli, precīzāk tās vasaras zāli – plānots atjaunot. Pilna Dzintaru koncertzāles atjaunošana Jūrmalas pilsētai ir prioritārs investīciju objekts. Mazā zāle ir pilnībā restaurēta un apmeklētājus uzņem (arī ziemā) kopš 2015. gada maija. Tagad jāatjauno lielā jeb vasaras zāle.
 
14.aug
Lielākā daļa dzeramā ūdens patērētāju Daugavas kreisajā krastā, daļa – arī Ķengaragā un pilsētas centrā ūdeni saņem no Daugavas upes baseina Rīgas HES ūdenskrātuves zonā. To nogādā ūdens attīrīšanas stacijā Daugava, kur ūdeni sagatavo atbilstoši prasībām. Stacijā atrodas četri dzeramā ūdens rezervuāri, katrā no tiem iepildīti 9000 kubikmetri ūdens.
 
13.aug
Šoreiz pat rēķināt nevajadzēs, vien saskaitīt ciparus, ja kādam no lasītājiem mīļākais skaitlis sastāv no vairākiem cipariem. Šā testa izpildei nepieciešams izvēlēties skaitli no 0 līdz 9.
 
13.aug
Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) šogad sniegtas trīs konsultācijas saistībā ar a/s Pilsētas zemes dienests prasīto piespiedu zemes nomas maksu.
 
13.aug
Ikgadējā aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības paveiktajiem darbiem un pilsētā notiekošajiem procesiem šogad rīkota, vērtējot Rīgas attīstības programmā definēto ilgtermiņa mērķu sasniegšanu. Aptaujas ietvaros analizēti kopumā 38 rādītāji un salīdzināti ar rezultātiem, kādi saskaņā ar Rīgas attīstības programmā noteikto būtu jāsasniedz 2020. gadā. Pēc iedzīvotāju aptaujas datiem, trīs rādītāji ir sasnieguši vai jau pārsnieguši šos rezultātus, bet lielākā daļa – 35 – tos vēl nav sasnieguši.
 
12.aug
Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā ir sākušies un ilgs līdz 15. augustam. Svētku dalībniekiem ir paredzēti īpaši vilcienu un autobusu reisi, lai viņi varētu ērtāk nokļūt gan Aglonā, gan doties mājup ar sabiedrisko transportu.
 
9.aug
Tūristiem Grodņa ir pilsēta, kurā viena iespaidiem piesātināta diena ir pietiekami ilgs laiks, ko pavadīt skaistākajā Baltkrievijas pilsētā. Tā Grodņa tiek dēvēta. Vietējie patrioti pārdzīvo, ka Grodņā vēsturisko ēku eiroremonts ir sasteigts un paviršs, tādējādi liekot zaudēt pilsētas patieso seju. Grodņu var skatīt katrs pēc savām interesēm, bet tad jāzina, kurp doties. Ja gribas saprast, kas ir nozīmīgs vietējiem iedzīvotājiem, tad, gribi vai negribi, jāseko tūristiem piedāvātajām norādēm.
 
7.aug
Rita Lasmane ir sieviete, kura prot un grib runāt par seksu. Varbūt ne vienmēr grib runāt TIKAI par seksu. Viņas publiskais tēls ir izaicinošs, jo tādi ir spēles noteikumi, bet nepamet sajūta, ka Rita Lasmane ir introverts cilvēks. Viņa lasa lekcijas – arī par seksu, jā. Un spēlē teātri. Pēc profesijas viņa ir vēsturniece. Uzrakstījusi padomu grāmatu sievietēm «Kā atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu».
 
6.aug
Pēc izvēlētā kā­zu da­tu­ma var ap­rē­ķi­nāt kā­zu skait­li. Bet ja da­tums vēl nav no­teikts, tad at­liek iz­vē­lē­ties skait­li, kurš vis­vai­rāk at­bilst priekš­sta­tam par ide­ālām lau­lā­to at­tie­cī­bām, un attiecīgi tad arī rīkot kāzas.
 
6.aug
Mazjumpravas muižā ir radīts mākslas projekts Latvijas dižgari Mazjumpravas muižā. Viena no Rīgas pievārtes apkaimēm ir kļuvusi daudz viesmīlīgāka lielākoties savējiem – vietējiem iedzīvotājiem. Tā arī jābūt, jo visiem labumiem nebūt nav jāatrodas Latvijas galvaspilsētas centrā.
 
6.aug
Reti kura diennakts ir aizvadīta bez ugunsgrēkos cietušajiem, un strauji tuvojas termiņš, kad dūmu detektoriem būtu jābūt katrā īpašumā. Nākamā gada 1. janvārī stāsies spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība – visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājās papildus jābūt arī konkrētas klases ugunsdzēsības aparātam.
 
5.aug
Pēc ziņas, ka Rīgā ir deviņi gājēju tilti, kam nav juridiska īpašnieka, Tiesībsarga birojs izplatījis informāciju, ka par šiem tiltiem ir jālemj Rīgas domei. Bezsaimnieka tilti ir gana svarīga problēma, tomēr tiltu kolapss Rīgā ir daudz plašāks – tikai Salu tilts pašlaik tiek atjaunots paredzētajā grafikā, bet pārējie remontēt iesāktie tilti ir palikuši uz pauzes, un to labošana turpināsies nākamgad.
 
2.aug
Vai zinājāt, ka Latvijas teritorijā līgavas zagšana tika aizliegta 1422. gadā, lai vienkāršie ļaudis neprecētos pēc savas patikšanas, bet kungs varētu sapārot labākos strādniekus? Un to, ka XVI gadsimtā ļaudīm bija spiestā kārtā jāprecas baznīcā? Un kāzas nedrīkstēja svinēt ilgāk par divām dienām, un ēst un dzert pilnām mutēm arī nebija ļauts. Kāzu mielastam ēdieni un dzērieni bija limitēti.
 
2.aug
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotā informācija liecina, ka pēdējos trīs gados noslēgto laulību skaits palielinās – ar katru gadu to ir par 150 līdz 200 vairāk. Bet šā gada pirmajos sešos mēnešos reģistrētas 4730 laulības, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir par 260 laulībām vairāk. Pašlaik oficiāli noslēgto laulību skaits ir stabils – ap 13 000 laulību gadā.
 
1.aug
Vai rakst­nie­ka Rū­dol­fa Blau­ma­ņa li­te­rā­rie tē­li Kris­tī­ne un Ed­gars ir īs­tas mī­les­tī­bas eta­lons? Vai po­zi­tī­va pie­mē­ra vēr­ta ir tā mī­les­tī­ba, ku­ru iz­jūt Sol­vei­ga nor­vē­ģu dra­ma­tur­ga Hen­ri­ka Ib­se­na lu­gā «Pērs Gints»? Šie dar­bi ta­pu­ši gan­drīz vien­lai­kus – viens 1898., otrs – 1867. ga­dā. Var­būt 19. gad­sim­ta bei­gās tie­ši tā­da bi­ja iz­prat­ne par vis­pa­rei­zā­ko mī­les­tī­bu – vi­su mū­žu gai­dīt vie­nu vie­nī­go, ap­pre­cē­ties ar dzē­rā­ju, to­ties – tik cēls upu­ris mī­les­tī­bas vār­dā.