Piektdiena, 24.maijs

redeem Ilvija, Marlēna, Ziedone

arrow_right_alt Latvijā

Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā pieejami dažādi kursi un iekļaušanās pasākumi

© f64.lv, Megija Anna Metsaota

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis atklāta projektu pieteikumu konkursa "Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem" rezultātus, informē SIF.

Apstiprināto projektu pasākumu mērķis ir sekmēt Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projektu laikā rīkotie kursi un pasākumi Ukrainas iedzīvotājiem sniegs iespējas iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru un vērtības, valsts pārvaldes struktūru un tiesiskuma principus, latviešu valodas lietojuma prasības darbā un ikdienā, kā arī citas tēmas, sekmējot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Plānotie pasākumi ietvers lekcijas, izglītojošas ekskursijas uz apskates vietām Latvijā, sadarbības un saliedēšanās pasākumus, uzņēmējdarbības iniciatīvu hakatonu, nometnes, meistarklases un citus pasākumus, kā arī valodas apguvi caur atsevišķām kultūrorientācijas aktivitātēm. Tās tiks nodrošinātas visos Latvijas reģionos gan klātienē, gan attālināti, gan hibrīdmodelī.

Konkursā kopumā tika saņemti 24 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 14 par kopējo pieprasīto finansējumu 667 896 eiro. Projektu īstenošanas periods plānots līdz 31.decembrim.

SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce norāda, ka kopīgās interesēs balstīti pasākumi ir svarīgs elements gan Ukrainas iedzīvotāju, gan uzņemošās sabiedrības locekļu savstarpējās saiknes veidošanā. Pēc Pūces paustā, plānotās kultūrorientācijas aktivitātes Ukrainas iedzīvotājiem ļaus iepazīt latviešu kultūru, vidi, vēsturi, cilvēkus un valodu, tādējādi veidojot izpratni par kultūrvidi un veicinot iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Saistībā ar finansējuma pārpalikumu no pirmā projekta konkursa, tuvākajā laikā tiks izsludināts projektu pieteikumu otrais konkurss "Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem".

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kuras sastāvā būs pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas, un divi nevalstisko organizāciju pārstāvji - eksperti, kas atlasīti SIF izsludinātajā projektu vērtēšanas ekspertu atlases konkursā un saņēmuši augstāko vērtējumu.

Tukuma novada pašvaldība par 19 600 eiro iecerējusi sekmēt novadā dzīvojošo Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanos un integrāciju Latvijas sabiedrībā, organizējot kursus, kā arī aktivitāšu un pasākumu kopumu. Projektā Ukrainas iedzīvotājiem plānoti kursi dažādās jomās, kā, piemēram, informācijas tehnoloģiju pamati, latviešu valodas apguve, lekcijas par valsts pārvaldi un tiesiskumu un lekcijas par Latvijas vēsturi, kultūru un vērtībām, lai sekmētu Ukrainas iedzīvotāju veiksmīgāku iekļaušanos vietējā kopienā, sabiedrībā, veicinātu labākas iespējas darba tirgū un saliedētu sabiedrību. Lielākā daļa no projekta aktivitātēm tiks īstenotas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Tukumā.

Savukārt biedrība "Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks"" par 60 000 Daugavpilī, Krāslavā, Preiļos, Rēzeknē un Rīgā īstenos projektu "Stipri kopā", kura mērķis ir nodrošināt kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību. Projekta mērķa grupa ir 260 Ukrainas iedzīvotāji un 25 uzņemošās kopienas pārstāvji.

Plānots, ka kultūrorientācijas kursos iegūtās zināšanas veidos Ukrainas iedzīvotāju izpratni par Latvijas valstiskumu, sabiedrību un vērtībām, sniegs ierosmes iegūto zināšanu pārnesi, veicinot adaptāciju Latvijas sabiedrībā. Kultūrorientācijas kursi tiks īstenoti klātienē, attālināti un hibrīdformātā. Projekta īstenotāji iecerējuši, ka saliedēšanās pasākums "Stipri kopā" formēs Ukrainas iedzīvotāju priekšstatu par Latvijas sabiedriskās dzīves procesiem, vērtībām, komunikācijas modeļiem.

Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" par 59 991 eiro īstenos projektu "Iepazīsti un iemīli Latviju!", kura mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību. Šajā aktivitātē ir paredzēts iesaistīt 120 personas.

Tāpat projektā plānots nodrošināt septiņus pasākumus, kas sekmēs sadarbību starp ukraiņiem un latviešiem. Aktīvākajiem projekta dalībniekiem tiks piedāvātas lieliskas Latvijas novadu apskates un izzināšanas iespējas.

Savukārt inovatīvas un interesantas projektā iecerētas arī kulinārijas meistarklases "Boršča skola". Kopā projektā plānots iesaistīt 435 dalībniekus. Iecerēts, ka aktivitātes notiks visā Latvijā.

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" par 59 975 eiro īstenos projektu "Kultūras ceļi Latvijā", kura mērķis ir nodrošināt kultūrorientācijas kursus un iekļaušanās pasākumus, kuri sekmēs sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.

Iecerēts, ka projektā piedāvātās aktivitātes sniegs iespēju Ukrainas iedzīvotājiem daudzpusīgi iepazīt uzņemošo kopienu, iegūt ieskatu Latvijas vēsturē, kultūrā un vērtībās, izprasts valsts pārvaldes iekārtu un tiesiskuma nozīmi, iepazīties ar valsts pārvaldes pamatlikumu Satversmi un gūt ieskatu citos, sev būtiskos un interesējošos tematos, kā arī apgūt latvisku ēdienu pagatavošanu un ar tiem saistītās tradīcijas un vēsturi Latviešu ēdienu gatavošanas meistarklasēs.

Projektā bērniem vecumā no 5 līdz 18 gadiem Bauskas, Limbažu, Rēzeknes un Daugavpils novados būs iespēja piedalīties Latviešu kultūrorientācijas nodarbībās. Nodarbību laikā bērni ar teātra, mākslas un mūzikas elementu palīdzību uzlabos izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru un tradīcijām, kā arī neformāli pilnveidos latviešu valodas zināšanas un prasmes. Teorētiskās zināšanas par Latviešu vēsturi un kultūru palīdzēs nostiprināt izglītojošās ekskursijas, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja apskatīt Latvijas kultūras un dabas objektus gida pavadībā.

Projekta aktivitātēs visā Latvijā plānots iesaistīt 570 Ukrainas iedzīvotājus un 120 dalībniekus no uzņemošās kopienas. Galvenokārt, projekta aktivitātes notiks Latvijas reģionos, sniedzot Ukrainas iedzīvotājiem, kuri izmitināti ārpus Rīgas, līdzvērtīgas iespējas. Projekta aktivitātes būs piemērotas gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Talsu novada pašvaldība par 57 925 eiro nodrošinās kultūrorientācijas kursu un pasākumus Talsu novada Rojas ciemā dzīvojošiem Ukrainas iedzīvotājiem. Pašvaldība iecerējusi īstenot pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un uzņemošo kopienu, kur paredzētas arī ģimenes locekļu iesaistes iespējas.

Tāpat plānots īstenot kultūrorientācijas kursus, kuros iekļautas tādas tēmas kā Latvijas vēsture, kultūra un vērtības, valsts pārvalde un tiesiskums, kā arī latviešu valoda darbā un ikdienā. Mācību programmas ietvers tādu prasmju apgūšanu kā klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ikdienas situācijās, veicinot straujāku Ukrainas civiliedzīvotāju integrāciju sabiedrībā.

Nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds" par 37 520 eiro īstenos projektu "Kopienas spēks Ukrainas atbalstam". Ukraiņiem tiks nodrošinātas praktiskas zināšanas, emocionālais atbalsts, demokrātijas valodas apgūšana, kultūrvides un vēstures iepazīšana, savas kopienas apzināšanās.

Nodibinājums ieplānojis sniegt Ukrainas iedzīvotājiem iespēju iepazīt un izzināt Latvijas kultūrvēstures telpu un laiku, piedāvājot aktivitātes - "Latvija - demokrātiska valsts ar tradīcijām", "Kultūrvēsture foto tvērumā", "Pilsoniskā atbildība un demokrātijas valoda".

Savukārt biedrība "Penkulē atver durvis" par 17 300 eiro īstenos projektu "Visi savējie". Aktivitātes paredzētas Ukrainas iedzīvotājiem un pagasta kopienai, tā norisināsies Penkules pagastā un ārpus tā. Projekta mērķis ir sniegt ukraiņiem papildus zināšanas par Latviju un tās norisēm, iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, palīdzēt patvēruma meklētājiem no Dobeles novada atvērties un sajusties vairāk savējiem.

Biedrība "R.a."Siltumnīca"" par 60 000 eiro īstenos kultūrorientācijas kursu un iekļaušanās pasākumus, kuros iesaistīsies Ukrainas iedzīvotāji un uzņemošās kopienas pārstāvji, pilnveidot ukraiņu izpratni par Latvijas kultūru, vērtībām un likumiem, tādējādi sekmējot viņu sadarbību ar Latvijas sabiedrību. Aktivitātes noritēs Siguldas un Saulkrastu novados.

Biedrība "Izglītības attīstības centrs" par 53 793 eiro īstenos projektu "Dzīvot Latvijā", kura mērķis ir īstenot kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmētu Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanās veicināšanu Latvijā un sadarbību ar vietējo sabiedrību.

Kopumā projekta trīs aktivitātēs no 2023.gada 1.augusta līdz 31.decembrim plānots iesaistīt 365 dalībniekus. Ukrainas iedzīvotājiem paredzēti kultūrorientācijas kursi, kas ietver kursu programmas apguvi un konsultācijas. Programmas praktisko apguvi papildina kultūrvēstures iepazīšanas pasākumi, ietverot kultūras, mākslas notikumu apmeklējumus, ekskursijas un kultūras kafejnīcas Ukrainas civiliedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem kopā ar vietējiem iedzīvotājiem.

Ukrainas skolēniem projektā plānoti adaptācijas pasākumus kopā ar vietējiem skolēniem pirms mācību gada uzsākšanas un konsultācijas atbalstam mācību gada sākumā. Projekta pasākumi plānoti klātienē un attālināti, paredzot iespēju iesaistīties Rīgas un citu reģionu iedzīvotājiem.

Smiltenes novada pašvaldība par 23 223 eiro plāno īstenot iekļaušanās pasākumus un aktivitātes Ukrainas iedzīvotājiem novadā. Iecerēti kultūrorientācijas kursi, latviešu valodas apguve, prasmju un zināšanu nostiprināšana sadarbībā ar uzņēmējiem un valsts un pašvaldību iestādēm.

Tāpat pašvaldība sniegs informāciju par pakalpojumu saņemšanu sociālās un medicīnas iestādēs. Projektā plānoti arī pasākumi, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un uzņemošo kopienu: Ukrainas neatkarības dienas svinības, sporta diena sadarbībā ar latviešu ģimenēm, ekskursijas uz Vidzemes jūrmalu, Rīgu un Tērveti, kā arī citas aktivitātes, kas sekmē ukraiņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Nodibinājuma "Caritas Latvija" par 59 918 iecerējusi veicināt Ukrainas jauniešu un viņu ģimeņu labbūtību, sociālo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, piedāvājot pasākumus un aktivitātes, kas veicina savstarpējo sadarbību starp Latvijas un Ukrainas jauniešiem un viņu ģimenēm, kā arī sniegs izpratni Ukrainas iedzīvotājiem par aktuāliem jautājumiem par dzīvi, kultūru un vērtībām Latvijā.

Projektā iekļautas dažādas aktivitātes - gan kultūrorientācijas kursi Ukrainas iedzīvotājiem, gan dažādas radošas, muzikālas un sportiskas aktivitātes ukraiņu ģimenēm kopā ar Latvijas jauniešiem un viņu ģimenēm, kā arī Latvijas iepazīšana. Plānots arī praktiski atbalstīt ukraiņu ģimenes, kurās skolēni uzsāk skolas gaitas Latvijā.

Biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs" par 59 976 eiro īstenos projektu "Mēs un mūsu atbildība: dažādā Latvija", kura mērķis ir sniegt ieguldījumu Jēkabpils un Aizkraukles novadā dzīvojošo Ukrainas iedzīvotāju kultūrorientācijas kursu un iekļaušanās pasākumu pieejamības nodrošināšanā, sekmējot viņu sadarbību ar Latvijas sabiedrību.

Projektā plānots piecās dažādās aktivitātēs iesaistīt 114 mērķauditoriju pārstāvjus, iepazīstinot Ukrainas iedzīvotājus ar Latvijas vēsturi, kultūru, reģioniem, ģeogrāfiju, cilvēkiem un dzīvi, kā arī veicinot ukraiņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, lai veidotu saliedētāku sabiedrību, sekmējot sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un uzņemošo kopienu kultūras, sporta, aktīvās atpūtas jomā, paredzot arī ģimenes locekļu iesaistes iespējas.

Līdztekus kultūrorientācijas kursiem Ukrainas iedzīvotāju mērķauditorijai četrās pārējās projekta aktivitātēs plānots iesaistīt arī uzņemošās kopienas Latvijā pārstāvjus: trīs diennakšu ģimeņu nometnē Jēkabpils novada Ābeļu pagastā, velo braucienā pa diviem dažādiem Jēkabpils novada maršrutiem, trīs dažādās ekskursijās visos Latvijas reģionos un galvaspilsētā Rīgā un tradīciju pasākumā Ziemassvētku gaidīšanas laikā.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība par 55 449 eiro īstenos projektu "Atbalsts Jelgavā dzīvojošo Ukrainas, kura mērķis ir veicināt sadarbību starp Jelgavā dzīvojošiem Ukrainas iedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, kā arī nodrošināt pasākumu pieejamību Ukrainas iedzīvotājiem iespējami tuvu viņu dzīvesvietai Jelgavā, kas sekmētu viņu iesaisti pilsētas dzīvē un veicinātu viņu piederību Latvijai. Projekta aktivitātēs plānots iesaistīt 400 Ukrainas iedzīvotājus un 303 Jelgavas pilsētas iedzīvotājus.

Biedrība "Palīdzēsim viens otram" par 43 222 eiro iecerējusi īstenot pasākumu kopumu, lai veicinātu Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanos vietējā kopienā un integrāciju Latvijā kopumā. Projekta mērķauditorija ir Ukrainas iedzīvotāji, kā arī uzņemošā kopiena visā Latvijas teritorijā.