Simtgades darbi

Simtgades darbi

Līguma numurs: 2018.LV/MA/054/07

Projekta mērķis ir informēt Latvijas sabiedrību par tām pozitīvajām praktiskajām izmaiņām, ko simtgade nes Latvijas iedzīvotājiem viņu ikdienas dzīvē. Praktiskie projekti, kas visā Latvijā tiek īstenoti par godu simtgadei, ir tie, kas par Latvijas valsts jubileju atgādinās vēl ilgi. No jauna iestādītās alejas, ierīkotie parki, jaunas piemiņas vietas, labiekārtoti laukumi - tās ir pozitīvās pārmaiņas, kas uzlabo cilvēku ikdienu un liks par Latvijas simtgadi atcerēties vēl daudzus gadus. Šī projekta mērķis ir vienkopus savākt informāciju par reģionos notiekošo, apliecinot, ka simtgade nav tikai skaisti vārdi, bet arī skaisti ikdienas darbi. Projekta mērķis ir veicināt jauno satura veidotāju integrēšanos mediju profesionālajā vidē, mūsdienīgā ziņu portālā www.nra.lv. Sekmējot akadēmiskās un profesionālās mediju vides mijiedarbību jauno mediju satura veidotāju profesionālajai izaugsmei.

Uzdevums ir izveidot atsevišķu tematisko sadaļu “Simtgades darbi” portālā www.nra.lv. Apkopot informāciju par simtgades darbiem no dažādiem Latvijas reģioniem, ņemot vērā lasītāju ierosinājumus un sagatavot kvalitatīvas publikācijas šai sadaļai. Apmācīt publikāciju veidošanā projektam piesaistītos jaunos žurnālistus, publikāciju sagatavošanai mūsdienīgam ziņu portālam, virzīšanai sociālajos tīkols, atbilstoši ziņu portāla specifiskajām prasībām.