Steidzami prasa 180 miljonus. Vai apdraudēta pensiju izmaksa?

© Depozitphoto

Valsts pensiju speciālajā budžetā veidojas budžeta deficīts aptuveni 180 miljonu eiro apmērā, un, lai novērstu finanšu nepietiekamības risku un nodrošinātu nepārtrauktu vecuma pensiju izmaksu, to plānots steidzamības kārtā nosegt ar papildu finansējumu no sociālā budžeta atlikuma.

Labklājības ministrija pamatojumā atzīst, ka pensiju saņēmēju skaits šogad ir samazinājies straujāk, tātad pensionāru ir mazāk nekā prognozēts, tomēr straujāk nekā plānots ir pieauguši pensiju apmēri - indeksācijas rezultātā pensijas pieaugušas par 20 procentiem.

Steidzami nepieciešama papildu nauda

Labklājības ministrija lūgusi Saeimas Budžeta un nodokļu komisiju palielināt apropriāciju, tas ir, veikt naudas pārdali sociālās apdrošināšanas budžetā par labu pensiju budžetam un piešķirt pensiju izmaksai vairāk nekā 179,7 miljonus eiro. Pensiju izmaksai Saeima piekritusi novirzīt naudu no sociālā budžeta atlikuma, kas veidojas, jo sociālo iemaksu ieņēmumi pārsniedz izdevumus. Pamatojumā Labklājības ministrija norāda, ka šāda naudas pārdale nepieciešama, lai nodrošinātu pensiju izmaksu nepārtrauktību.

Ņemot vērā vecuma pensijas izmaksu ietekmējošo faktoru analīzi, Labklājības ministrija prognozē, ka valsts pensiju speciālā budžeta nepieciešamais finansējums vecuma pensijas nodrošināšanai 2022. gadā varētu sasniegt 2,471 miljonu eiro, veidojot deficītu vecuma pensijas izmaksai. Kopumā pensiju izmaksai, ņemot vērā pensijas vidējā apmēra prognozēto pieaugumu, līdz gada beigām papildus nepieciešami 235,6 miljoni eiro, taču vienlaikus ir samazinājušies izdevumi vecuma pensiju izmaksai senioru mirstības dēļ, kas arī šoruden ir augstāka nekā statistiski prognozēts.

Šis jautājums ir visai steidzams, jo, kā uzsver Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks lēmuma pamatojumā, lēmums jāpieņem ne vēlāk kā līdz 5. decembrim, lai novērstu finanšu nepietiekamības risku speciālajā budžetā un nodrošinātu vecuma pensiju izmaksu nepārtrauktību.

Pensijas ļoti augušas vai neprecīzas prognozes?

Kopumā šim gadam vecuma pensiju izmaksai ir apstiprināti vairāk nekā divi miljardi eiro - 2 292 029 794 eiro, un saņēmēju skaits vidēji mēnesī tika plānots 438 449 personas ar vidējo pensijas apmēru 435,63 eiro mēnesī. Labklājības ministrijas dati rāda, ka šā gada desmit mēnešos vecuma pensijas izmaksai izlietoti jau tuvu diviem miljardiem eiro jeb precīzi - 1 996 743 109 eiro. Tas ir 87,1 procents no gada piešķirtā finansējuma šim mērķim.

Pensijas vidējā apmēra palielinājumu šogad ietekmē jaunpiešķirto pensiju palielinājums un indeksācija.

2022. gadā jaunpiešķirto vecuma pensiju apmērs pieauga par 12,2 procentiem - no 500,37 eiro janvārī līdz 561,43 eiro septembrī. Savukārt 2022. gada 1. augustā veiktās indeksācijas rezultātā pensijas apmērs ir palielinājies vidēji par 20,8 procentiem jeb 90,36 eiro.

Labklājības ministrija norāda, ka izdevumi vecuma pensijām tika plānoti pie 2022. gadam prognozētā indeksācijas koeficienta, pamatojoties uz Finanšu ministrijas makroekonomisko attīstības scenāriju un sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozēm 2021. gada jūnijā, kā arī ievērojot vispārējo pensiju indeksācijas kārtību saskaņā ar pensiju likumu- pensijas pārskata reizi gadā 1. oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50, 60, 70 vai 80 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, atkarībā no pensijas apdrošināšanas stāža.

Neatkarīgā

Pēc Finanšu ministrijas makroekonomisko rādītāju prognozēm uz 2022. gada budžeta sagatavošanas brīdi, vecuma pensijas vidējais apmērs indeksācijas rezultātā tika plānots ar palielinājumu 9,17 eiro jeb 2,1 procents. Atbilstoši pensiju likuma grozījumiem, kurus Saeima pieņēma šāgada vasarā, 2022. gadā pensijas ieplānoja pārskatīt 1. augustā, tas ir, divus mēnešus agrāk, nekā tas būtu noticis ierastajā kārtībā. Turklāt 2022. gadam faktiskais indeksācijas koeficients ievērojami pārsniedza 2022. gada valsts budžeta likumā plānoto un ir palielinājies pensijas vai tās daļas indeksējamais apmērs no 486 eiro līdz 534 eiro.

Pensiju saņēmēju skaits būtiski samazinājies

Papildu izdevumi pensijām būtu vēl lielāki, taču tos samazinājusi skumja ziņa, proti, vairāk nekā prognozēts samazinājies pensionāru skaits. Labklājības ministrija norāda, ka, salīdzinot 2022. gada desmit mēnešu rādītājus ar iepriekšējā gada rādītājiem, var secināt, ka 2022. gadā vecuma pensiju saņēmēju skaits ir samazinājies straujāk nekā sākotnēji tika prognozēts. Vecuma pensiju saņēmēju skaits ir samazinājies par aptuveni desmit tūkstošiem senioru vairāk, ko acīmredzot ir ietekmējusi Covid-19 pandēmija.

Izpēte

Šogad pirmie Jāņi, kopš Latvijā spēkā stājusies konvencija par ģimenes kā cilvēku paplašinātas atražošanas institūcijas aizvietošanu ar seksuālās enerģijas izlādēšanu orģijās pēc Jāņu sākotnējās jēgas.

Svarīgākais