"Facebook" cenzori skaidro, kāpēc no platformas dzēsts Imanta Ziedoņa dzejolis

© F64

Sociālajā tīklā "Facebook" ik pa laikam tiek dzēsts kāds ieraksts, jo tas neatbilstot "Facebook" noteikumiem. Tā tika dzēsts arī Imanta Ziedoņa dzejolis, kas sākas ar vārdiem "Un tā kā jums nekas nav atņemts". "Re:Baltica" raksts "Ko un kādēļ Facebook dzēš. Piemēru analīze" skaidro, kāpēc tas noticis.

"Re: Baltica" diviem kādreizējiem "Facebook" moderatoriem parādīja vairākus "Facebook" dzēstus ierakstus, taujājot viņu domas, kāpēc konkrētais saturs noņemts. Dzēsto ierakstu vidū bija arī Imanta Ziedoņa dzejolis, ar ko "Facebook" bija dalījusies Sarmīte Pīka:

Neviena zeme nevar
Radītāja prieku dot.
Mieru dod tikai tēvu zeme,
Un, kad jūs mirsit,
Caurvējš kauks jūsu zārkos.

Pati Sarmīte Pīka, ja tā var izteikties, nonāca Facebook virtuālajā cietumā, proti, viņai tika liegta iespēja uz noteiktu laiku izteikties "Facebook".

Abi "Re:Baltica" aptaujātie kādreizējie "Facebook" moderatori šajās I. Ziedoņa rindās saskatīja naida runu.

"Tiek vispārināts par konkrētu nāciju, runā par visiem krieviem sliktā nozīmē, sludinot citas nācijas pārākumu," secina viens no moderatoriem.

Tas, ka dzejoli sarakstījis dzejnieks,neatceļot faktu, ka tajā esot naida runa, jo tajā autors runājot par krieviem kā nāciju bez vērtībām. Nevienu nāciju nedrīkst salīdzināt ar dzīvniekiem sliktā nozīmē, un šajā dzejolī tā esot.

"FB vēlas, lai viņu platformā nevienai nācijai nebūtu nepatīkami atrasties," skaidro moderators.

Vienīgi tad, ja šis dzejolis tiktu kritizēts, ar to "Facebook" ļautu dalīties.