Vai Veselības ministrijai sanāks iznīdēt deficītu zāļu budžetā?

© Depositphotos

Arī šogad kompensējamo zāļu budžetā ir prognozējams finansējuma deficīts, ko Veselības ministrija plānojusi dzēst ar naudas pārdali. Šāda situācija veidojas katru gadu, jo gada sākumā piešķirtais finansējums kompensējamām zālēm pēdējos gados nekad nav bijis atbilstošs reālajām pacientu vajadzībām.

Saskaņā ar Veselības ministrijas valdībai sagatavoto ziņojumu 2024. gadā deficīts varētu pārsniegt 60 miljonus eiro, un pagaidām cerību, ka tiks piešķirta visa nepieciešamā nauda, nav, jo, kā sacīts ziņojumā, “iespējas piešķirt papildu finanšu resursus turpmākajos gados būs ierobežotas un visas nozaru ministrijas tiks aicinātas jaunas prioritātes nodrošināt, pārskatot jau piešķirto finansējumu un veicot bāzes izdevumu pārskatīšanu”.

Deficīts gadu no gada

Finansējums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijai no 2018. līdz 2024. gadam ik gadu pieaudzis, un uz gada sākumu plānotais finansējums atbilstoši kārtējā gada likumam par valsts budžetu kompensējamo medikamentu apmaksāšanai 2024. gadā pieaudzis par 69 procentiem, salīdzinot ar 2018. gada sākumu, skaidro Veselības ministrija. Ņemot vērā indikatīvo prognozi pēc 2024. gada pirmo divu mēnešu faktiskā finansējuma izlietojuma kompensējamo medikamentu apmaksai, 2024. gada noslēgumā faktiski nepieciešamā finansējuma apmērs pieaugs vēl par sešiem procentiem pret 2023. gada noslēgumu. Faktiskie izdevumi ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai ik gadu pieaug dažādu faktoru ietekmē.

Dati liecina, ka 2023. gada sākumā piešķirtais finansējums kompensējamām zālēm bija 219 miljoni eiro, bet gada beigās pēc papildus piešķirtajiem līdzekļiem tas sasniedza 269 miljonus eiro. Tomēr 2024. gadā atkal sākotnēji piešķirti vien 221,4 miljoni eiro, kas ir mazāk, nekā 2023. gadā reāli bija vajadzīgs. Indikatīvi, kā norāda Veselības ministrijas speciālisti, gada beigās finansējums sasniegs 286 miljonus eiro.

Aug zāļu cenas?

Veselības ministrija kā vienu no iemesliem tam, ka nepietiek naudas medikamentu apmaksai, min vienas receptes vidējās cenas pieaugumu, kas šāgada janvārī salīdzinājumā ar 2023. gada decembri palielinājusies no 32,13 līdz 33,84 eiro jeb par pieciem procentiem. Arī unikālo pacientu skaits, kam tiek nodrošināti kompensējamie medikamenti, palielinās. Savukārt viena unikālā pacienta vidējās izmaksas pieaugušas par 47,8 procentiem (2019. gada viena pacienta vidējās izmaksas 240,73 eiro, 2023. gada viena pacienta vidējās izmaksas 355,89 eiro).

Vērtējot finansējuma izlietojumu pa diagnožu grupām, vislielākais izmaksu apjoms nemainīgi saglabājas onkoloģijā, sirds un asinsrites slimību un endokrīnās, uztures un vielmaiņu slimību grupās. 2019. gadā šo slimību grupu zāļu iegādes kompensācijas sistēmā izdevumi veidoja 52,5 procentus no kopējā valsts budžeta līdzekļu apjoma, bet 2023. gadā veido 56,6 procentus. Visstraujākais pieaugums vērojams onkoloģijā, kur, kā uzsver Veselības ministrija, tiek apmaksāta arī inovatīva terapija, kas ļauj pielāgot ārstēšanu katram pacientam individuāli, kas ir izmaksu efektīva, taču vienlaikus tā ir ļoti dārga terapija, kur klīniskā efektivitāte rezultējas izmaksu un finanšu līdzekļu apjoma pieaugumā.

Ziņojumā sacīts, ka līdz ar pacientu skaitu pieaug izdevumi retajām slimībām, tomēr “Neatkarīgā” rakstīja, ka reto slimību pacienti tikko kā kritiski izteikušies par Veselības ministrijas ziņojumu, kas satur neprecīzus datus par retajām slimībām un - kas vēl skumjāk - neparedz šajā gadā papildu finansējumu reto slimību ārstēšanai.

Vai ar 15 miljoniem būs līdzēts?

Veselības ministrijas mērķis ir segt kompensējamo medikamentu izmaksu deficītu 2024. gadam, lai nodrošinātu, ka nepārtraucas pacientu ārstēšana. Ziņojumā norādīts, ka pašlaik ir nepieciešami 15,9 miljoni eiro deficīta daļējai segšanai. Pēc Veselības ministrijas aplēsēm, šī nauda ļaus nodrošināt kompensējamo medikamentu pieejamību 99 236 pacientiem.

Protams, ar šo naudu nepietiks, jo joprojām ir finanšu resursu deficīts kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšanai, kas, pēc ministrijas datiem, 2024. gada beigās tiek prognozēts 17 433 251 eiro, savukārt uz 2025. gada beigām - 49,7 miljoni eiro. Veselības ministrija plānojusi vērtēt faktisko izpildi visās savās programmās un neapgūto naudu novirzīt kompensējamo medikamentu 2024. gada deficīta segšanai. Bet deficīta segšanai nākamajos gados Veselības ministrija iesniegs pieteikumu kā prioritārajiem pasākumiem.

UZZIŅA
FINANSĒJUMS KOMPENSĒJAMĀM ZĀLĒM
Kopējais finansējums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko
ierīču iegādes izdevumu kompensācijai 2018.-2024. gadā

Gads Plānotais finansējums uz gada sākumu, miljoni eiro Finansējums
gada beigās, miljoni eiro
2018 130,9 173,8
2019 166,5 181,7
2020 168,7 184,2
2021 171,2 197,2
2022 192,5 223,2
2023 219,5 269,8
2024 221,4 285,9**indikatīvā prognoze

Avots: Veselības ministrija

Veselība

Zāļu dārdzības jautājumā pēkšņi īpaši aktivizējusies Konkurences padome. Veselības ministrijai ne tikai ir jāseko līdzi situācijai, kā mainās zāļu cenas jaunās reformas ietvaros, bet arī jāturpina darbs pie tālākām reformām farmācijas nozarē, kas vērstas uz zāļu pieejamības paplašināšanu, paziņojis Konkurences padomes priekšsēdētājs Juris Gaiķis.