Pirmo reizi Latvijā konstatēta īpaši postoša tomātu slimība; vīruss ļoti viegli izplatās

© unsplash.com

Šā gada jūnijā tomātu brūnplankumainības vīruss konstatēts vienā tomātu audzēšanas siltumnīcā, kur noteikti fitosanitārie pasākumi, informē Valsts augu aizsardzības dienests.

Tomātu brūnplankumainības vīruss (Tomato brown rugose virus) ir īpaši postošs Eiropas Savienības kaitīgais organisms, kas bojā tomātus un papriku un ātri izplatās.

Šis vīruss nav kaitīgs cilvēkiem, un augļus var ēst.

Vīruss ietekmē augļa kvalitāti un rada ražas zudumus. Vīruss tiek pārnēsāts ar sēklām, mehāniskā ceļā (ar instrumentiem, rokām, apģērbu, tiešu augu kontaktu savā starpā), kā arī ar stādāmo materiālu (dēstiem un potējumiem). Šo vīrusu pārnēsā baltblusiņa (Bemisia tabaci) un kukaiņi apputeksnētāji.

Vīruss ļoti viegli izplatās vienā audzēšanas vietā, kā arī tiek pārnests uz citām siltumnīcām, ja netiek stingri ievērotas higiēnas prasības. Vīruss saglabājas augu atliekās augsnē vairākus mēnešus.

Siltumnīcā, kur konstatēts vīruss, inficētos augus var atstāt augam līdz augļu novākšanas sezonas beigām. Tad inficētie augi jāiznīcina, siltumnīca, darba apģērbs, iepakojums un darbarīki jādezinficē. Augšanas substrāts ražas sezonas beigās jāiznīcina tā, lai novērstu tomātu brūnplankumainības vīrusa izplatīšanās risku.

Noteiktie fitosanitārie pasākumi ir līdzvērtīgi citās Eiropas Savienības valstīs noteiktajiem pasākumiem, kad pēc kaitīgā organisma atklāšanas augi netiek iznīcināti, bet tiek iegūta raža. Līdz ar to tomāti no audzēšanas vietas, kur konstatēts tomātu brūnplankumainības vīruss, var nonākt veikalos. Tāpēc, lai novērstu vīrusa izplatīšanos uz citām tomātu ražošanas vietām, ir ļoti svarīgi, lai tur tiktu ievēroti stingri higiēnas noteikumi - darbiniekiem jādezinficē rokas, apģērbam ir jābūt tīram, nedrīkst būt saskarsmē ar iespējami inficētiem augļiem, arī materiāliem un augļu iepakošanas un transportēšanas līdzekļiem jāpiemēro īpaši higiēnas pasākumi.

Tomātu brūnplankumainības vīruss pirmo reizi ticis konstatēts 2014.gadā Izraēlā. Nokļūstot vienā siltumnīcā, gada laikā tas izplatījās pa visu valstī un šobrīd izplatījies jau daudzās citās valstīs. Vīruss tiek konstatēts arī sēklās, visbiežāk ievestās no Ķīnas, Izraēlas, Peru, Indijas, Turcijas.

Igaunijā tas konstatēts 2021.gadā ražojošā siltumnīcā un 2022.gadā trīs tomātu audzēšanas siltumnīcās. Šogad Lietuvas augu aizsardzības dienests ziņoja par vīrusa atklāšanu kādā siltumnīcā vienai tomātu šķirnei.

Latvijā kopš 2020.gada Valsts augu aizsardzības dienests veic monitoringu šā organisma noteikšanai, tiek ņemti paraugi no stādiem un ražojošiem augiem, pēdējos gados arī tomātu un paprikas sēklas tiek testētas uz tomātu brūnplankumainības vīrusu. Līdz šim vīruss nebija konstatēts.

Vīrusa pazīmes:

Tomātu brūnplankumainības vīrusa simptomi var atšķirties atkarībā no tomātu šķirnes vai hibrīda. Pirmie simptomi parādās uz lapām, vēlāk tiek skarts stublājs. Daudzos gadījumos simptomus var redzēt tikai uz augļiem. Tipiskākie simptomi uz augļiem ir nevienmērīgs krāsojums, brūni apļveida plankumi un grubuļaina virsma ("rugoze"). Paprikai deformējas lapas, tās dzeltē un parādās mozaīkveidīgi plankumi. Augļi deformējas, parādās dzelteni vai brūni laukumi vai zaļas svītras.

Lai iegūtu pēc iespējas kvalitatīvāku stādāmo materiālu, audzētājiem jāiegādājas tomātu sēklas, kam pievienotas augu pases. Augu pase var nebūt pievienota pie katras sīkpaciņas, bet tirdzniecības vietai jāsaņem sēklas ar augu pasi. Augu pases apliecina, ka sēklas un augi, no kuriem tās ir iegūtas, to augšanas laikā ir pārbaudīti un testēti, tai skaitā uz šo vīrusu.

Svarīgākais