IZM satrauc zemā Latvijas iedzīvotāju iesaiste pieaugušo izglītībā

© Romāns Kokšarovs / F64

Valdība otrdien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu piešķirt 34 623 466 eiro, lai līdz 2029.gada decembrim atbalstītu nodarbināto profesionālās kompetences pilnveidi atbilstoši darba tirgus prasībām.

IZM satrauc zemā Latvijas iedzīvotāju iesaiste pieaugušo izglītībā - 2022.gadā tie bija 9,6% iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 64 gadiem, kamēr izvirzītais mērķis 2027.gadā ir 12%. Gaidāms, ka nākotnē darba tirgū saasināsies darbaspēka nepietiekamības problēma, tāpēc nepieciešams stiprināt pieaugušo izglītības sistēmu, kā arī nodrošināt iespējas pilnveidot savas prasmes atbilstoši mainīgajiem darba apstākļiem, skaidro IZM.

Atbalstu iecerēts sniegt personām, kuras jau ir darba tirgū, prioritāri nodarbinātajiem ar zemu izglītības līmeni, ne augstāku par vispārējo vidējo izglītību, kā arī nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Pēc IZM aplēsēm, tie varētu būt 28 000 nodarbināto, no viņiem 5600 - līdz šā gada nogalei.

Finansējumu saņems Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tā sadarbībā ar izglītības iestādēm, pašvaldībām un Nodarbinātības valsts aģentūru sniegs atbalstu karjeras konsultāciju pakalpojumiem. Pašvaldībām būs jāinformē par iespējām piedalīties projektā, tostarp jāveicina pieaugušo izpratne par mācīšanos. Pēc mācību piedāvājuma apstiprināšanas ar to varēs iepazīties tīmekļa vietnē "macibaspieaugusajiem.lv".

Izglītības iestādes novērtēs dalībnieku esošās zināšanas, kompetences un prasmes un konsultēs par piemērotākajām mācību izvēlēm. Tām būs jānodrošina profesionālās tālākizglītības programmas, tai skaitā modulārās, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju vai daļu no tās atbilstoši darba tirgus prasībām. Tāpat izglītības iestādēm būs jānodrošina atbalsts studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā.

Atbalstu pieaugušajiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei plānots sniegt arī neformālās izglītības programmās, lai apgūtu prioritāri zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas, kā arī zaļās un digitālās pārejas prasmes. Šo prasmju apguvi VIAA nodrošinās iepirkumu procedūras ietvaros.

Papildus tam atbalsts tiks sniegts, lai nodrošinātu asistenta, ergoterapeita vai surdotulka pakalpojumus, bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem uzraudzību, kā arī kompensētu ar transportu un dzīvošanu saistītus izdevumus. Projekta dalībniekiem tiks piešķirtas arī mērķstipendijas līdz 100 eiro mēnesī, ja apmeklētas mācības klātienē vai attālināti.