\\Autori

DSDaiga Stokenberga

29.jūl
Bērna pašsajūta, noskaņojums un mācīšanās spēja ir tiešā veidā saistīta ar mikroklimatu, kurā viņš atrodas, tāpēc visās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs ir veikti pasākumi, kas ļauj pasargāt telpas no pārkaršanas, kā arī sekot līdzi gaisa kvalitātei. Vienlaikus pirmskolas izglītības iestādes ir aprīkotas ar augstas veiktspējas internetu un nepieciešamajām tehnoloģijām, lai mazajiem bērniem būtu iespēja apgūt zināšanas, kas būs vajadzīgas skolā.
 
29.jūl
Pagājušajā gadā no Mārupes uz Ventspili pārcēlies uzņēmējs Ēvalds Urtāns un viņa ģimene. Ēvalds ir IT jomas pētnieks praktiķis, kurš drīzumā iegūs doktora grādu, kā arī SIA “Asya” dibinātājs. Uzņēmums “Asya” līdz šim no riska kapitāla fondiem ir piesaistījis pusmiljonu eiro lielas investīcijas un, attīstot mākslīgā intelekta programmatūras, darbojas Rietumeiropas un ASV tirgos. Patlaban uzņēmējs un viņa komanda izmanto Ventspils Biznesa centra koprades telpu infrastruktūru, kā arī sadarbībā ar centru uzsācis vairākas jaunas iniciatīvas.
 
29.jūl
Esam pieraduši, ka Ventspils sevi dēvē par ģimenēm, tai skaitā mazuļiem draudzīgu pilsētu. Tas tiek panākts ar lielu pašvaldības atbalstu. Lai precīzi izzinātu iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, ik gadu pašvaldības Sociālais dienests organizē iedzīvotāju aptauju, kurā katrs var izteikt savu vērtējumu, ideju, piedāvājumu, lai kopīgiem spēkiem pilsēta kļūtu par arvien vilinošāku dzīvesvietu.
 
29.jūl
Uz Ventspili braucam baudīt ne tikai pilsētas rīkotos pasākumus, kas vienmēr ir pārdomāti, pilni izaicinājumiem un pārsteigumiem, bet arī sajust pilsētas burvīgo auru, kam pamatā ir vietējo cilvēku ieguldītā darba un dabas sinerģija, tai skaitā izteiksmīgie un labi koptie apstādījumi.
 
29.jūl
Mēs esam noilgojušies pēc svētkiem, pēc kopā būšanas, pēc dzīves svinēšanas. Tāpēc tagad izmantojam katru iespēju, lai varētu paskatīties uz citiem un parādīt sevi kolektīvos pasākumos. Protams, vēl arvien pastāv Covid-19 ierobežojumi, taču ir iespējas, ko vajag izmantot. Viena no tām ir ceļošana tepat pa Latviju, tostarp uz saturiski bagāto un estētiski pievilcīgo Ventspili.
 
4.feb
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (PIUAC) jau kopš 1995. gada ir viens no atbalsta mehānismiem, ko pašvaldība piedāvā sabiedrības tālākizglītībai, konkurences spēju uzlabošanai darba tirgū, kā arī pārkvalifikācijai un uzņēmējdarbības attīstībai, akcentējot rūpes par mazajiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem.
 
16.jūl 2020
Intervija ar Smiltenes novada domes priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu.
 
19.jun 2020
Mārupes pamatskolas jaunā korpusa būvniecība, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūve un Jaunmārupes bērnudārza celtniecība ieies vēsturē ar jaunu pieeju sabiedrisko ēku projektēšanā un būvniecībā Mārupes novadā. Projekti tapuši būvniecības informācijas modulēšanas vidē (BIM), kas dod iespēju daudz ātrāk un kvalitatīvāk sagatavot būvprojektu. Pagaidām šāda pieeja projektēšanai ir pašvaldības iniciatīva, bet plānots, ka ar 2026. gadu projektēšana BIM vidē būs obligāta visu pašvaldības un valsts objektu būvniecībai.
 
19.jun 2020
Pēdējo trīs četru gadu laikā Mārupes novada pašvaldība aktualizējusi sadarbību ar novada iedzīvotājiem, radot dažādas platformas, lai iedzīvotāju viedokļi un idejas nonāktu līdz pašvaldībai, tiktu izdiskutētas un iespēju robežās realizētas.
 
19.jun 2020
Ne jau tikai Mārupes novada, bet gan visas pasaules attīstība ir tiešā veidā saistīta ar zaļu domāšanu un dzīvošanu, tāpēc Mārupes novada pašvaldība aktualizējusi tādu projektu ieviešanu, kam līdz šim nav prototipu Latvijā.
 
19.jun 2020
Dažādi dati liecina, ka transports un loģistika sastāda 10 procentus no Latvijas iekšzemes kopprodukta, tostarp pārvadājumi caur ostām, pa dzelzceļu un sauszemi. Lai arī vēl pirms desmit gadiem nozarei tika pievērsta liela uzmanība un Latviju saucām par tranzīta valsti un saskatījām labas perspektīvas tās attīstībai, nozare pakāpeniski sabrūk. Sarūk jūras un dzelzceļa pārvadājumi, kā arī autotransporta pārvadājumu uzņēmumus pēdējos gados vajā dažādas problēmas, kas neļauj tai augt un attīstīties. Daļa no problēmām nav risināma valsts līmenī, taču daļu varētu atrisināt, ja vien valdība būtu ieinteresēta.
 
19.jun 2020
Mārupes novada pašvaldības lielākais izaicinājums ir spēt nodrošināt kvalitatīvu infrastruktūru strauji augošam iedzīvotāju skaitam, kuriem nepieciešamas arī labiekārtotas ielas un ūdenssaimniecības pakalpojumi.
 
19.jun 2020
Neatkarīgā sarunājas ar Mārupes novada domes izpilddirektoru Kristapu Loču.
 
16.jun 2020
Latvijas Kultūras akadēmija programmu “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”* veidojusi saskaņā ar aktuālajām pasaules tendencēm – moderni pārvaldības procesi, ilgtspēja, mantojuma tiesību aspekti, resursu piesaiste un menedžments, digitalizācija un tehnoloģiju iespējas, lai mantojumu padarītu pieejamu un saistošu. Tāpat būtiski ir veicināt intelektuālu diskusiju par mantojuma interpretāciju un mūsdienīgu skatu komunikācijā, lai mantojums tiktu ieraudzīts, sadzirdēts un sajusts.
 
16.jun 2020
Rīgas valsts tehnikums (RVT), kas ir dibināts 1919. gada 29. decembrī, visu 2019. gadu aizvadīja simtgades zīmē. Simtgades jubilejas gads noslēdzās ar svinīgo pasākumu Rīgas Latviešu biedrības namā 2019. gada 13. decembrī
 
16.jun 2020
Par sievieti inženierzinātnēs saruna ar Nadeždu Spiridovsku, Transporta un sakaru institūta (TSI) Zinātniski pētnieciskās nodaļas pētnieci un Matemātisko metožu un modelēšanas katedras docenti.
 
13.jun 2020
Izaugušas vairākas paaudzes, kam «Latvijas valsts mežu» apsaimniekotais dabas parks Tērvetē ir gluži vai ikvasaras piedzīvojumu galamērķis. Parks mainās, attīstās, plešas plašumā un kļūst bagātāks saturā, tāpēc cilvēki brauc turp vairākkārt un vienmēr atklāj ko jaunu. Tērvetē rūķi vairs nedzīvo tikai mežā un pazemē, bet arī pilsētā. Parkam tiek atvēlēta arvien lielāka teritorija ‒ tas plešas arī otrā pusē šosejai, līdzās lielajām autostāvvietām, kur jau iezīmējas «Kurbada pasaule» – izaicinājumiem bagātas velotrases, lielākais tīklu parks Baltijā un piecu grūtības pakāpju gaisa trases «Tarzāns». Taču «Kurbada pasaulei» vēl gaidāma izaugsme.
 
10.jun 2020
Intervija ar AS “Cēsu alus” valdes priekšsēdētāju Evu Sietiņsoni.
 
10.jun 2020
Covid-19 pandēmija un tās ierobežošanas pasākumi ir veicinājuši iedzīvotāju iepirkšanās tradīciju maiņu – sākotnēji drošības apsvērumu dēļ būtiski pieaudzis pieprasījums pēc pārtikas piegādes mājās, bet tagad, kad cilvēki ir iepazinuši pārtikas interneta veikala priekšrocības, viņi turpina izmantot šo pakalpojumu.
 
4.jun 2020
Starptautiskajiem autotransporta pārvadājumiem Latvijas ekonomikā ir sava nozīmīga loma, taču šīs nozares izaugsmei jau pirms vairākiem gadiem ir radīti šķēršļi – pirmkārt, darbības apjomu būtiski ietekmēja ES sankcijas pret Krieviju. Turklāt ES valstu starpā notiek kašķēšanās un mēģinājumi izspiest no Eiropas tirgus jaunās dalībvalstis, tostarp Latviju. Arī savā valstī, pat Covid-19 krīzes laikā atbalstu no valdības nozare vairs negaida.
 
4.jun 2020
Zīmols „Jānis Sauka” ir pazīstams tiem, kuri augstu vērtē gaļas izstrādājumu garšas buķeti un nevainojamu kvalitāti. Pirms dažām nedēļām darbu uzsāka jaunā SIA „Ādažu desu darbnīca” jeb sabiedrībā pazīstamā zīmola „Jānis Sauka” gaļas pārstrādes cehs. Tās tapšanā kopumā investēts vairāk nekā 4 miljoni eiro.
 
22.apr 2020
Visos ziņu portālos un medijos galvenie virsraksti saistās ar Covid-19. Saprotams, ka cilvēki vēlas zināt par notikumiem un to attīstības tendencēm, taču sabiedrība grib zināt arī, kā jautājumi tiek risināti viņu pašvaldībās, bet citas pilsētas un novadi labprāt uzzina kolēģu pieredzi. Šoreiz intervija ar Dobeles novada domes priekšsēdētāju Andreju Spridzānu.