Interešu izglītība rosina izpratni par zinātni

© Publicitātes foto

Līdz ar Zinātnes centra “VIZIUM” atvēršanu no vēsturiskajām telpām Akmeņu ielā uz jauno mājvietu pārceļas visi Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu interešu izglītības pulciņi. Vienlaikus “VIZIUM” paver iespēju piedalīties arī citās izglītojošās aktivitātēs, piemēram, Jauno dabaszinātņu pētnieku centra nodarbībās.

Milzīga interese par Digitālā centra īstenoto interešu izglītību

Aizvadītajā mācību gadā Digitālā centra organizētajās interešu izglītības programmās iesaistījās vairāk nekā 600 Ventspils vispārizglītojošo skolu skolēnu.

Publicitātes foto

Ventspils Digitālā centra direktores vietniece sadarbības jautājumos Dace Bergmane stāsta: “Visi Ventspils Digitālā centra īstenotie interešu izglītības pulciņi bērniem un jauniešiem turpmāk notiks jaunajās, mūsdienīgi aprīkotajās Zinātnes centra “VIZIUM” telpās, kas ir piemērotas ne tikai digitālo, bet arī dabaszinātņu prasmju apguvei, turklāt “Vizium” interaktīvie eksponāti kalpo kā uzskates līdzeklis, kas teoriju pārvērš praksē. Par Digitālā centra īstenotajām interešu izglītības programmām visās vecuma grupās, no sešgadniekiem līdz pat vidusskolēniem, ir ļoti liela interese - galvenokārt tāpēc, ka jau no bērnudārza vecuma mūsu izglītības sistēmā tiek veicināta izpratne par tehnoloģijām, kā arī tādēļ, ka tehnoloģijas ļoti aktīvi tiek izmantotas izglītības procesā. Tas bērnos un jauniešos raisa interesi uzzināt vairāk. Ne mazāk svarīgi, ka visi interešu izglītības pulciņi Ventspilī dzīvojošajiem bērniem ir bez maksas.”

Akcentēs interešu izglītību dabaszinātnēs

Ventspils Digitālais centrs ik gadu izvērtē mācību gada laikā īstenoto pulciņu saturu, ņemot vērā gan vecāku, gan bērnu atsauksmes, lai jaunajā mācību gadā papildinātu un pilnveidotu nodarbības. Jaunajā mācību gadā lielāks akcents tiks likts uz pulciņiem, kas saistās ne tikai ar digitālajām prasmēm, bet arī ar zinātni, fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Dace Bergmane skaidro: “Šāda veida pulciņi pirms tam netika īstenoti, jo mums nebija pieejama atbilstoša infrastruktūra. Zinātnes centrā šāda iespēja ir - šeit ir mācību telpas, ekspozīciju zāles, prototipēšanas laboratorija, kā arī atbilstoša laboratorija, kas mums ļauj padziļināti pievērsties jaunām zināšanām un prasmēm. Padziļinātus kursus piedāvāsim arī vecāko klašu skolēniem, kurus saista viedās tehnoloģijas, piemēram, saules un vēja enerģijas ieguve.”

Papildus interešu izglītības nodarbībām vietējiem bērniem lielu atsaucību guvušas arī Digitālā centra piedāvātās radošās tehnoloģiju darbnīcas, kuras apmeklē skolēni no visas Latvijas. Visbiežāk skolēnu grupas viesojas programmas “Skolas soma” ietvaros, ko finansē Kultūras ministrija. Tāpat par tradicionālo rudens un pavasara klašu ekskursiju galamērķi nereti tiek izvēlēta Ventspils kā pilsēta ar plašu izglītības un izklaides iespēju klāstu, tāpēc Digitālais centrs aktīvi piedāvā dienu bagātināt ar vecumam un interesēm atbilstošām aizraujošām nodarbībām.

Vasaras nodarbību programma paredz tikšanos ar zinātniekiem, kas jauniešiem saprotamā valodā ieskicē zinātnieka darbu / Publicitātes foto

Šīs vasaras jaunums ir zinātnes centrā organizētās dienas nometnes “TehnoEko”, kurās var pieteikties bērni no visas Latvijas. Nometnes nodarbības norisinās sešās sesijās (no 4. jūlija līdz 12. augustam), katras sesijas ilgums ir piecas dienas. Nometnes mērķis ir piedāvāt skolēniem jēgpilnas radošās tehnoloģiju nodarbības, kas pilnveidotu bērnu zināšanas par STEM jomu, sasaistē ar aktuālu apkārtējās dabas un ekoloģijas problēmu izzināšanu, iepazīšanu un izpēti. Nometnē iespējams gūt jaunas zināšanas, gan darbojoties ar tehnoloģijām, gan dodoties dažādās interesantās ekskursijās.

Publicitātes foto

Darbību uzsācis Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs

Ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu Ventspils Digitālais centrs īsteno projektu “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī”. Projektā uzsākta sadarbība ar Ventspils Augstskolu, kas izveidojusi Jauno dabaszinātņu pētnieku centru. Centra mērķis ir radīt jauniešos interesi par zinātni, sniedzot iespēju uzzināt par STEM saistītām tēmām vienkāršotā veidā, kā arī satikt zinātniekus un uzzināt plašāk par viņu ikdienas darbu. Par spīti skolēnu brīvlaikam, pirmās Jauno dabaszinātņu pētnieku centra nodarbības guvušas plašu atsaucību un norisināsies līdz pat augusta beigām. Nodarbībās 8. līdz 12. klašu skolēni tiekas ar zinātniekiem, kas skaidro ar zinātni saistītas tēmas jauniešiem saprotamā valodā. Jāņem vērā, ka vietu skaits šajās nodarbībās ir ierobežots, tāpēc ir laikus jāpiesakās.

Sākoties jaunajam mācību gadam, Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs skolēniem piedāvās jaunas nodarbības. Tās noritēs darbdienu pēcpusdienās reizi nedēļā un sniegs iespēju iepazīties ar kosmosu, dažādiem fizikālajiem procesiem, ar elektroniku, inženieriju, dažādiem pētījumu rezultātiem un zinātnieka darbu.

Publicitātes foto

Jauno dabaszinātņu pētnieku centra mērķauditorija ir 10. līdz 12. klašu skolēni, taču piedalīties nodarbībās aicināti arī 8.-9. klašu skolēni, kuriem ir liela interese par dabaszinātnēm. Dalība nodarbībās ir bez maksas.

Ventspils Digitālā centra IT klastera vadītāja Kristīne Bergmane Korāte uzsver, ka daudziem jauniešiem radies iespaids, ka fizika, matemātika un ķīmija ir sarežģīti priekšmeti, kurus apgūt pietiekami labā līmenī ir ļoti sarežģīti. Pētnieku centrs būs lieliska iespēja pārliecināties par saviem spēkiem un iegūt jaunu pieredzi, varbūt pat nākotnē sasaistīt savas studijas vai karjeru ar zinātni.

Informāciju par jauno pētnieku centra piedāvātajām nodarbībām var atrast Digitālā centra un zinātnes centra “VIZIUM” mājaslapās, kā arī abu iestāžu FB kontos.

***Pielikums Neatkarīgā Ventspilī veidots no apmaksātām publikācijām.

Svarīgākais