\\Autori

DSDaiga Stokenberga

18.sep
Visbiežāk par mežu piesārņošanu mēs runājam saistībā ar mežu apmeklētāju – sēņotāju, ogotāju un atpūtnieku – atstātajām plastmasas pudelēm un sviestmaižu papīriem, taču tas uz masveidīgā atkritumu izgāšanas fona ir vien piliens okeānā. Protams, katrs mežā atstātais nieks beigu beigās summējas un rada vides piesārņojumu, taču lielāko postu nodara mežā izgāztās atkritumu kravas, it īpaši nobrauktās automašīnu riepas un vecais jumta šīferis.
 
16.sep
Gulbenes novada Sporta pārvalde kopā ar citām reģiona pašvaldībām ir izveidojusi sporta līgu “Atzeles sports”, kas apvieno komandas un organizē reģionāla līmeņa sacensības klasiskajā un pludmales volejbolā, kā arī klasiskajā un 3x3 basketbolā. Pirmsākumi apvienībai “Atzeles sports” ir likti jau 2017. gadā, kad Alūksnes, Balvu un Gulbenes novads izveidoja vienotu volejbola čempionātu – “Atzeles volejbola līgu”. Attīstoties sadarbībai arī citos sporta veidos, klāt nākušas Madonas novada komandas un čempionāti 3x3 un klasiskajā basketbolā, kā arī 2021. gadā pirmo reizi tika organizētas sacensības “Atzeles sports” pludmales volejbolā un 3x3 basketbolā.
 
16.sep
Kultūras dzīvi pēdējos divus gadus krietni paplucinājuši ir Covid-19 pandēmijas ierobežojumi, taču kultūras cilvēki nepadodas un meklē arvien jaunus risinājumus un iespējas, lai cilvēki varētu saņemt nepieciešamo kultūras devu, kā arī piepildīt savu vēlmi dejot, dziedāt un spēlēt teātri kaut vai attālināti.
 
16.sep
Kopš šā gada vasaras Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” kopā ar šīs aģentūras struktūrvienību – izglītojošo un interaktīvo centru “Dzelzceļš un Tvaiks” ir iekārtojušies vēsturiskajā Gulbenes dzelzceļa stacijā, kas ir šīs pilsētas tūrisma plūsmas epicentrs.
 
16.sep
Stājoties spēkā jaunajai izglītības pieejai – kompetencēs balstītam mācību saturam, skolām un skolotājiem ir ieteikts izmantot pieejamos lokālos resursus. Tas nozīmē, ka mācību priekšmetu apguvei jāizvērtē un jāiesaista vietējie uzņēmumi, muzeji, saimniecības un citas struktūras un procesi, kas var kalpot par kompetenču izglītības stūrakmeni.
 
16.sep
Atskatoties dažus gadsimtus senā Latvijas un citu Eiropas valstu lauku ainavā, redzam, ka jumtu segumos zināmā mērā valda daudzveidība – salmu jumti, niedru jumti, lubiņu jeb skaidu jumti. Interesanti, kādi apsvērumi noteica saimnieku izvēli? Atbilde ir gluži vienkārša – kas bija pieejams, no tā arī jumtus klāja. Ja apkārtne bagātīga ar ūdeņiem un tajos augošajām niedrēm, tad dominē niedru jumti, ja apvidus mežaināks, tad lubiņu vai skaidu jumti ir visbiežāk sastopamie, bet auglīgos apvidos ar spēcīgām graudaugu audzēšanas tradīcijām, visbiežāk ēku jumtus klāja salmi.
 
16.sep
Gulbenes novada pašvaldība iet soli pretī topošajiem un cenšas pielāgoties strādājošo uzņēmumu ritmam. Tiek veidota vide un atbalsta mehānismi, kas iedzīvotājus mudina uzsākt savu biznesu, palīdz uzņēmumiem augt, piedāvājot tiem izglītojošus notikumus, profesionāļu konsultācijas un iespēju robežās arī piemērotu infrastruktūru un tehnoloģijas.
 
16.sep
Gulbenes novads ir viens no retajiem, ja ne vienīgais, kurā ir saglabājusies un nostiprinājusies 2. līmeņa pašvaldība – bijušais rajons ar tolaik funkcionējošajām pagastu padomēm, šobrīd – novada pašvaldība ar pilsētu un 13 pagastu pārvaldēm, kam secen ir gājusi gan 2009. gada, gan 2021. gada administratīvi teritoriālā reforma.
 
16.sep
Looking back at a few centuries old rural landscapes of Latvia and other European countries, we see that there is a certain diversity in roof coverings – straw-thatched roofs, reed roofs, shingle and chipboard roofs. Wonder what considerations determined the owner's choice? The answer is quite simple – the roof was covered with what was available. If the area is rich in water and reeds, reed roofs dominated, if the area is more wooded, then shingle or chipboard roofs were the most common, but in fertile areas with strong grain growing traditions, the roofs of buildings were most often covered with straw.
 
10.sep
Sākoties jaunajam mācību gadam, redzamākas kļūst problēmas, kas saasinājušās turpat divu gadu laikā, kopš mācības klātienē ierobežoja Covid-19 pandēmija. Pedagogu lielais palīgs skolēnu motivēšanā, ģimenes problēmu risināšanā un daudzos citos jautājumos ir skolu sociālie pedagogi, kas Ventspils gadījumā ir pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki. Tāpat sociālajam pedagogam būtiska loma ir pirmskolas izglītības iestādēs.
 
10.sep
Olimpiskajās spēlēs “Tokija 2020” Artūrs Plēsnieks atnesa Latvijai ļoti gaidītu un vērtīgu medaļu – olimpisko bronzu svarcelšanā. Ir pagājis tieši 20 gadu, kopš mazais Artūrs svarcelšanā nopelnīja savu pirmo medaļu, toreiz gan tā bija plastmasas, bet vēl arvien tiek glabāta kā turpmākās karjeras sākuma punkts.
 
27.aug
Domājot par cilvēkiem, kuri vēlas lasīt grāmatas vai jaunākos žurnālus, bet kuriem nav iespēju nokļūt bibliotēkā, Ventspils bibliotēka jau vairākus gadus īsteno pakalpojumus, kuru ietvaros lasāmviela pieejama gan cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, gan slimnīcas pacientiem, gan sociālās aprūpes nama „Selga” iemītniekiem. Tāpat bibliotēka uzņēmusies apmācīt seniorus, lai tie sekmīgi varētu izmantot mūsdienu tehnoloģijas.
 
29.jūl
Ventspils Tehnikums ir viens no profesionālās izglītības stūrakmeņiem, kas strādā sinerģijā ar valsts un Ventspils pašvaldības izvirzītajiem mērķiem, vietējiem uzņēmējiem un citām mācību iestādēm.
 
29.jūl
Mājokļu pieejamība ir viena no aktualitātēm daudzās pilsētās, tāpēc arī Ventspils pašvaldība ir uzsākusi procesus, kas veicinās mājokļu pieejamību, it īpaši īres tirgū.
 
29.jūl
Pēc četru gadu intensīva darba ir noslēdzies Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes realizētais projekts “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”, kura ietvaros astoņās pilsētas vispārējās izglītības iestādēs ir veikta izglītības infrastruktūras pilnveidošana, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta kopējā vērtība ir 5,3 miljoni eiro.
 
29.jūl
Viena no Ventspils Augsto tehnoloģiju parka struktūrvienībām ir Ventspils Biznesa atbalsta centrs, kas tiešā veidā sniedz atbalstu jau esošajiem un topošajiem uzņēmumiem, palīdzot piesaistīt investīcijas un kvalificētu darbaspēku, kā arī nodrošinot ar biroju telpām un tehnoloģijām. Biznesa atbalsta centrs palīdz atrast ceļu, lai uzņēmums spētu izaugt tik liels, cik viņa ambīcijas – arī līdz miljoniem un miljardiem eiro.
 
29.jūl
SIA “VK Terminal Services” ir viens no SIA “VK Tranzīts” holdinga uzņēmumiem, kurš īsteno drošu, efektīvu un videi draudzīgu lejamkravu apstrādi – ķīmisko un naftas produktu izkraušanu un uzglabāšanu krasta rezervuāros, kravu partiju komplektēšanu un iekraušanu tankkuģos, kā arī nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu, energoresursu nodrošināšanas un tehniskos pakalpojumus vairākiem Ventspils ostas termināļiem. SIA “VK Tranzīts” holdingā ietilpst arī SIA “Bio-Venta” un SIA “VK Ekspedīcija”. Kopumā holdingā nodarbināti ir 430 darbinieki, no tiem ap 300 “VK Terminal Services”.
 
29.jūl
Pagājušā gada augustā IT kompānija “TestDevLab” sāka apgūt jaunā biroja telpas pašvaldības atjaunotajā namā Pils ielā 45/47. Mūsdienīgās biroja telpas, kuras paredzētas līdz 70 darbinieku vietām, pakāpeniski tiek apdzīvotas.
 
29.jūl
Ventspils pilsētas svētku laikā tradicionāli noritēs arī Digitālie svētki, kuri šoreiz akcentēs nākamajā gadā plānoto Zinātnes un inovāciju centra VIZIUM atklāšanu. Svētkos piedalīsies arī citviet topošo inovācijas centru pārstāvji, lai kopā neformālā atmosfērā pārrunātu centru tapšanas izaicinājumus un risinājumus, kā arī plašu interesentu loku iepazīstinātu ar gaidāmo saturu, kas katrā pilsētā būs tematiski atšķirīgs. Par godu šim faktam svētkiem dota tēma – “Zinātnes centri tiekas Ventspilī!”.
 
29.jūl
Bērna pašsajūta, noskaņojums un mācīšanās spēja ir tiešā veidā saistīta ar mikroklimatu, kurā viņš atrodas, tāpēc visās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs ir veikti pasākumi, kas ļauj pasargāt telpas no pārkaršanas, kā arī sekot līdzi gaisa kvalitātei. Vienlaikus pirmskolas izglītības iestādes ir aprīkotas ar augstas veiktspējas internetu un nepieciešamajām tehnoloģijām, lai mazajiem bērniem būtu iespēja apgūt zināšanas, kas būs vajadzīgas skolā.
 
29.jūl
Pagājušajā gadā no Mārupes uz Ventspili pārcēlies uzņēmējs Ēvalds Urtāns un viņa ģimene. Ēvalds ir IT jomas pētnieks praktiķis, kurš drīzumā iegūs doktora grādu, kā arī SIA “Asya” dibinātājs. Uzņēmums “Asya” līdz šim no riska kapitāla fondiem ir piesaistījis pusmiljonu eiro lielas investīcijas un, attīstot mākslīgā intelekta programmatūras, darbojas Rietumeiropas un ASV tirgos. Patlaban uzņēmējs un viņa komanda izmanto Ventspils Biznesa centra koprades telpu infrastruktūru, kā arī sadarbībā ar centru uzsācis vairākas jaunas iniciatīvas.
 
29.jūl
Esam pieraduši, ka Ventspils sevi dēvē par ģimenēm, tai skaitā mazuļiem draudzīgu pilsētu. Tas tiek panākts ar lielu pašvaldības atbalstu. Lai precīzi izzinātu iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, ik gadu pašvaldības Sociālais dienests organizē iedzīvotāju aptauju, kurā katrs var izteikt savu vērtējumu, ideju, piedāvājumu, lai kopīgiem spēkiem pilsēta kļūtu par arvien vilinošāku dzīvesvietu.