AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" akcionāru sapulces sasaukšana

© Logo

AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” (Reģ. Nr. LV40003030454 juridiskā adrese Klijānu ielā 18, Rīga) valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2021.gada 28. jūnijā  plkst.12.00.

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Lēmuma projekts: Izslēgt Sabiedrības 1 762 786 ( viens miljons septiņi simti sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši) akcijas no regulētā tirgus.

2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem sakarā ar akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Lēmuma projekts: Izteikt Statūta 2.nodaļas trešo rindkopu šādā redakcijā: „Akcijas ir dematerializētas. Sabiedrības akcijas nevar būt publiskas apgrozības objekts.”

Ieraksta datums akcionāru dalībai sapulcē ir 2021.gada 28.jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar ieraksta datumā tiem piederošo akciju skaitu piedalīties akcionāru sapulcē 2021.gada 28.jūnijā - tikai neklātienē.

Balsojot attālināti, dalībnieki nodot savu balsojumu pirms sapulces, nosūtot to uz adresi:Klijānu 18, Rīga, LV-1013, Latvija, akcionāru sapulcei, vai uz e-pasta adresi: rimowood2@inbox.lv. Dalībniekam jānodrošina, ka viņa balsojums Sabiedrība saņem ne vēlāk par 2021.gada 22.jūnija.

Balsojumam tiek izmantotas balsošanas veidlapas, kas pieejamas Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.csri.investino.lv , AS „Nasdaq Riga” tīmekļa vietnē www.nasdagbaltic.com un Sabiedrības tīmekļa vietnē https://rarlv.carrd.co .

Dalībnieks (tajā skaitā arī pārstavis un pilnvarnieks) savu balsojumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai savu parakstu uz balsojuma apliecina pie zvērināta notāra.

Dalībnieks pievieno balsojumam personas apliecinoša dokumenta kopiju, pārstāvjiem un pilnvarniekiem savam balsojumam jāpievieno arī pilnvarojumu apliecinošo dokumentu vai pārstāvētā akcionāra pilnvaras kopiju. Šie dokumenti jānosūt uz minētiem saziņas līdzekļiem.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2021.gada 16.jūnijs.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektu, sākot ar 2021.gada 14.jūnija Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.csri.investino.lv , AS „Nasdaq Riga” tīmekļa vietnē www.nasdagbaltic.com un Sabiedrības tīmekļa vietnē https://rarlv.carrd.co .

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” kopējais akciju skaits ir 3565509 akcijas. Visas akcijas ir balstiesīgas.

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde

Lasāmgabali

Ņemam popkorna turzas un kolas glāzes, iekārtojamies ērtāk krēslos – izskatās, ka abu (nē, divu!) Latvijas populārās mūzikas gada balvu rīkotāju komandas šogad mūzikas industrijai un tai tuvajiem cilvēkiem sagādās gana daudz intriģējošu un izklaidējošu brīžu.

Svarīgākais