Jo lielāks ir personu īpatsvars ar garīgiem traucējumiem, jo lielāks ir vakcinēto procents!

Pilnībā pret Covid-19 vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars 01.09.2021. (% no iedzīvotājiem gada sākumā; Nacionālā veselības dienesta dati par vakcināciju pabeigušām personām) © Ekrānšāviņš

Latvijas kovidapmātie savu vakcinācijas atbalsta propagandu balsta uz meliem un primitīvām manipulācijām. Šāds secinājums izriet no pagājušajā nedēļā Centrālās statistikas pārvaldes publiskotajiem un Nacionālā veselības dienesta iesniegtajiem datiem par vakcināciju pabeigušām personām.

Lai nerastos pārpratumi, vēlos uzsvērt, ka es neesmu pret vakcināciju. Tomēr pašlaik vakcinācijas publiskās atbalsta kampaņas norit formās, kuras smagi kompromitē medicīnu un vakcināciju kā tādu. Piemēram, Latvijas iedzīvotāji, kuri pret vakcināciju izturas skeptiski, tiek zombēti ar pasaciņu, ka vakcinācijas skeptiķi (lamuvārds - antivakseri) ir tumši un neizglītoti ļaudis, bet atbilstoši daža laba kovidapmātā teiktajam sociālajos tīklos - gluži vai pie debiloīdiem paskaitāmi.

Patiesība ir pilnīgi pretēja. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie un Nacionālā veselības dienesta iesniegtie dati, ir zināms pamats izteikt pat pilnīgi pretēju apgalvojumu.

Jo lielāks kādā teritorijā ir tādu personu īpatsvars, kuriem ir ar garīgi traucējumi, jo lielāks būs vakcinēto personu īpatsvars šajā teritorijā.

Par to liecina Nacionālā veselības dienesta dati apdzīvotu vietu līmenī. Latvijas apdzīvotās vietas ar vakcinēto īpatsvaru virs 80% šī gada septembrī bija: Jeri (87,4%), sociālās aprūpes centrs “Valka” (84,8%), Smiltaiņi (84,0%), Atpūtas (83,1%), Iļģi (81,7%), Kraujas (80,5%) un Aizvīķi (80,2%).

Kā ir ar to personu, kurām ir garīga rakstura traucējumi, koncentrāciju šajās apdzīvotajās vietās?

Jeros atrodas valsts sociālās aprūpes centrs “Rūja”, kurā sniedz ilgstošas aprūpes pakalpojumus pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Remtes pagasta Atpūtās atrodas sociālās aprūpes centrs “Atpūtas”. Smiltaiņu ciematā atrodas valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”. Iļģu ciemā atrodas valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle “Iļģi” - sociālās aprūpes pansionāts personām ar garīgās veselības traucējumiem. Naujenes pagasta Kraujās ir sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots”. Gramzdas pagasta Aizvīķos ir valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme”, kas īsteno ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām ar garīga rakstura traucējumiem, filiāle “Aizvīķi” utt.

Tie, kas vēlas taisīt propagandu, var šādu faktu izcelt un paziņot, ka, piemēram, tieši debilie visvairāk vakcinējas pret kovidu. Tikai tā būs nepatiesa ziņa. Tas būs tāds pats feika stāsts, kā kovidapmāto propagandistu pasakas, ka tieši debilie nevakcinējas pret kovidu.

Patiesība ir tā, ka

Latvijas sociālās aprūpes centros ir izdarīts viss iespējamais, lai visapdraudētākās riska grupas aizsargātu no saslimšanas smagā formā.

Turklāt pansionātu iemītniekiem iespējas saņemt vakcināciju bija daudz lielākas nekā izklaidus viensētās mītošajiem, īpaši Latgales, lauku iedzīvotājiem.

CSP publiskotie dati atspēko arī melus par to, ka tieši latvieši ļoti atbalsta vakcināciju, bet Latvijas krievi to kategoriski noraida.

Šāds apgalvojums ir jāuzskata par nepatiesību, par feika ziņu. Vienkārši salīdzināsim administratīvās vienības pēc latviešu, krievu un kovida vakcinēto īpatsvara (iedzīvotāju skaita dati 2021. gada sākumā, vakcinēto īpatsvara dati 2021. gada 1. septembrī).

Desmit novadi un pilsētas (administratīvais iedalījums šī gada sākumā) ar vismazāko latviešu īpatsvaru 2021. gadā bija Jūrmala, Viļānu novads, Salaspils novads, Rēzekne, Rīga, Krāslavas novads, Olaines novads, Daugavpils novads, Zilupes novads un Daugavpils.

Desmit novadi un pilsētas (administratīvais iedalījums šī gada sākumā) ar vislielāko krievu īpatsvaru 2021. gadā bija Salaspils novads, Rēzeknes novads, Rīga, Olaines novads, Ludzas novads, Daugavpils novads, Rēzekne, Viļānu novads, Daugavpils un Zilupes novads.

Desmit novadi un pilsētas (administratīvais iedalījums šī gada sākumā) ar vismazāko pilnībā pret Covid-19 vakcinēto iedzīvotāju īpatsvaru 2021. gada 1. septembrī bija Līvānu novads, Daugavpils novads, Vārkavas novads, Ludzas novads, Viļānu novads, Dagdas novads, Zilupes novads, Rēzeknes novads, Ciblas novads un Riebiņu novads.

Kā redzams, tad no desmit novadiem ar vismazāk vakcinēto personu īpatsvaru pieci novadi nav starp desmit novadiem un pilsētām ar vismazāko latviešu īpatsvaru vai vislielāko krievu īpatsvaru. Viszemākais vakcinēto īpatsvars bija Ciblas un Riebiņu novadā, bet šie novadi nav starp desmit novadiem ar vismazāko latviešu īpatsvaru vai vislielāko krievu īpatsvaru.

Visticamāk, tas nozīmē, ka Latgales ļaudis vairumā gadījumu nevakcinējas nevis tāpēc, ka ir debili vai Kremļa propagandas nozombēti, bet gan tāpēc, ka tur cilvēkiem bez sava transporta nebija vienkārši pie potes tikt.

Attēlā redzamais vakcinācijas rezultātu nevienmērīgais sadalījums, visticamāk, liecina, ka Veselibas ministrijā kopā ar nelikvidēto Vakcinācijas biroju ir piekopusi totālu lauku iedzīvotāju diskrimināciju. Pašreizējie vakcinācijas rezultātu telpiskie dati liecina par vakcinācijas organizatoru nekompetenci vai pat noziedzīgu bezatbildību, ignorējot Latvijas lauku teritoriju apdzīvojuma īpatnības vakcinācijas procesa laikā.

Svarīgākais