Vai tiks vienkāršots pensijas pārrēķins

© Depositphotos

Strādājošam pensionāram reizi gadā ir tiesības lūgt pensijas pārrēķinu, ņemot vērā veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Taču pensijas pārrēķins par labu senioram nenotiek automātiski. Lai to izdarītu, ir jāvēršas ar iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Seniori vēlas mainīt šo kārtību un aicina visus līdzīgi domājošos parakstīt likuma grozījumu iniciatīvu. Tiesa, šādu priekšlikumu likumdevēji jau reiz ir apsprieduši, atzīstot, ka pensionāra vārdā neko ne pārrēķināt, ne piešķirt valsts iestādes nevar un pensionāram jāizrāda sava griba. Sak’, varbūt seniors nemaz nevēlas lielāku pensiju.

Valsts redz visus nodokļus, kāpēc vajag iesniegumus?

Latvijā ir vairāk nekā 65 tūkstoši strādājošo pensionāru. Viņi strādā algotu darbu un papildus savai algai saņem arī vecuma pensiju. Pensiju likums pieļauj šādu iespēju: strādāt un saņemt pensiju, taču no algas ir jāveic sociālās iemaksas, bet ienākuma nodoklis jāmaksā gan no algas, gan pensijas.

Tie seniori, kuri zina, ka reizi gadā var pārrēķināt pensiju, to dara, nosūtot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai vēstuli ar lūgumu pārrēķināt pensiju, jo ir strādājuši algotu darbu un veikuši nodokļu nomaksu. To, ka strādājošajiem senioriem ir šādas tiesības, liela daļa senioru uzzina no paziņām vai draugiem. Kad vēstule aģentūrai ir uzrakstīta, ir jāgaida apstiprinājums. Neatkarīgās aptaujātie seniori pauda viedokli, ka iesnieguma vietā vai pat nodaļas apmeklējuma vietā viens no labākajiem risinājumiem būtu šādu vēlmi - pārrēķināt pensiju -izteikt ar internetbankas starpniecību.

Pēc daudzām diskusijām sociālajos tīklos par šādu netaisnību pret pensionāriem Latvijas iedzīvotājs Vilis Kaupužs iesniedzis iniciatīvu portālā “manabalss.lv”, sākot parakstu vākšanu par strādājošo pensionāru pensijas pārrēķina vienkāršošanu. “Vēlos uzlabot un vienkāršot pensijas pārrēķinu strādājošiem pensionāriem. Pašlaik, lai pensiju pārrēķinātu, strādājošam pensionāram pašam ir jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Man iesnieguma nepieciešamība liekas neizprotama. Valstij lieliski izdodas iekasēt nodokļus bez jebkādiem iesniegumiem. Tad kāpēc strādājošam pensionāram pensijas pārrēķinam nepieciešams kaut kāds iesniegums?” vaicā Vilis Kaupužs. Seniors ierosina veikt konkrētas izmaiņas vecuma pensijas pārrēķina procedūrā - strādājošiem pensionāriem veikt pensijas pārrēķinu bez iesnieguma, vecuma pensijas pārrēķinu veikt reizi gadā pensijas piešķiršanas datumā. Seniors arī norāda, ka pēc pensijas pārrēķina pensijas saņēmēju vajadzētu informēt par pensijas izmaiņām, kā arī ir jāparedz pensijas saņēmējam iespēja atteikties no pensijas pārrēķina. Savukārt, ka seniors atkal vēlētos veikt pārrēķinu, tad jāparedz iespēja pieteikt pensijas pārrēķina atjaunošanu, ja iepriekš bija pieteikts atteikums. “Tā mums būs iespēja ērtāk un vienkāršāk veikt vecuma pensijas pārrēķinu,” saka Vilis Kaupužs.

Cilvēkam jābūt izvēlei, kad pārrēķināt pensiju

Labklājības ministrija savukārt atbalsta kārtību, ka pensionāram jāpieprasa pensijas pārrēķins. Ministrijā skaidro, ka iesniegums dod iespēju cilvēkam lūgt pārrēķināt pensiju viņam vislabvēlīgākajā brīdī, piemēram, ja pensiju lūdz pārrēķināt retāk, ikmēneša summa būs lielāka. “Jo lielāks ir nopelnītais pensijas kapitāls, papildinās apdrošināšanas stāžs pilnos gados un tiek piemērots mazāks koeficients G, ar ko dala šo kapitālu,” skaidro ministrijas speciālisti. Kopumā tā ir cilvēka paša izvēle. Vēl pensiju eksperti norāda, ka pārrēķināt pensiju ir izdevīgāk ar dienu, kad mainās cilvēka gadu skaits, vai vispār veikt pārrēķinu pēc darba gaitu beigšanas. Cilvēkam jābūt iespējai izvēlēties, kurā brīdī to veikt, valsts noteikusi tikai minimālo periodu. Iesniegums šajā gadījumā ir cilvēka brīva izvēle un savas gribas paušana.

Speciālisti arī “Neatkarīgajai” norāda, ka ir dažādas pensijas pārrēķināšanas nianses, kas pensiju pat var samazināt, bet to var noskaidrot tikai individuālās konsultācijās.

UZZIŅA

Kā pārrēķina pensiju?

Ja par periodu pēc vecuma vai invaliditātes pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas ir veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas, pensija pārrēķināma, bet ne biežāk kā reizi gadā

Šo pārrēķinu veic, pamatojoties uz tās saņēmēja pieprasījumu

Pārrēķināto pensiju veido agrāk aprēķinātā pensija un pensijas pārrēķina daļa

Vecuma pensijas pārrēķina daļas apmēru ietekmē laika posms, ko izsaka gados, par kuru no pensijas pārrēķināšanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa, un uzkrātais pensijas kapitāls, kuru, ja pensiju pārrēķina par ilgāku laika posmu, ietekmē ikgadējie apdrošināšanas iemaksu algas indeksi

Avots: VSAA

Izpēte

Pēc ilguma un apmēra Otrā pasaules kara Eiropas sadaļai kaut cik līdzīgais Krievijas iebrukums Ukrainā aktualizē notikumus pirms 80 gadiem, kad tagadējās Krievijas priekšteces Padomijas karaspēks gatavojās jau trešo reizi šķērsot Latvijas Republikas robežas.

Svarīgākais