Kas maksās par Stradiņa slimnīcas būvniecības kļūdām? Latvijas iedzīvotāji!

© Kaspars Krafts/MN

Netiek ievēroti būvniecības termiņi, būvobjektā konstatēti būtiski defekti, kas netiek novērsti, objektā notikusi nesaskaņotu apakšuzņēmēju nodarbināšana, kā arī fiksēti citi līguma pārkāpumi, tā Stradiņa slimnīcas vadība pamato lēmumu pārtraukt būvniecības līgumu ar uzņēmumu “Velve”.

Būvkompānijai, ar ko pompozā gaisotnē jau pirms gandrīz četriem gadiem tika parakstīts līgums par Latvijas medicīnā vērienīgāko būvniecības objektu, pārmet līguma nepildīšanu, un tā laušana ir, acīmredzot, pašlaik vienīgā iespēja saglābt šo miljonus eiro vērto projektu un neturpināt piešķirt arvien papildu finansējumu, kā tas ir bijis līdz šim. Neatkarīgi no tā, kurš šajā strīdā uzvarēs, ir skaidrs, ka Latvijas sabiedrība jau maksā par Stradiņa slimnīcas jauno ēku celtniecībā pieļautajām kļūdām. Pašlaik Veselības ministrija vēl īsti nav pat aptvērusi, cik izmaksās līguma laušana un cik šī projekta pabeigšana (atcerēsimies, ka vēl ir jāuzceļ arī slimnīcas B korpuss!), savukārt valdība jautājumu par Stradiņa slimnīcu izlēmusi skatīt slepeni.

Atlika un atlika slimnīcas pabeigšanu

Stradiņa slimnīcas valde nosūtījusi būvuzņēmumam “Velve” paziņojumu par slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanas būvniecības līguma pārtraukšanu. “Līgums lauzts vienpusēji, jo “Velve” nespēj pildīt līgumā noteiktās saistības - netiek ievēroti būvniecības termiņi, būvobjektā konstatēti būtiski defekti, kas netiek novērsti, objektā notikusi nesaskaņotu apakšuzņēmēju nodarbināšana un ir citi līguma pārkāpumi,” Neatkarīgajai skaidro slimnīcā. Būvniecības līgumu paredzēts izbeigt šāgada 13. februārī, Stradiņa slimnīcai būvobjektu pārņemot 20. februārī.

Jāatgādina, ka līgums starp Stradiņa slimnīcu un “Velve” tika noslēgts vēl 2020. gada 27. augustā, un tajā paredzētais darbu izpildes termiņš bija 30 mēneši, tas nozīmē, ka jauno slimnīcas korpusu būvniekam vajadzēja pabeigt 2023. gada pavasarī. Līguma izpildes laikā pēc “Velve” ierosinājuma darbu izpildes termiņi vairākkārt tika pagarināti, palielinot arī līgumcenu. Viens no argumentiem līguma izpildes pagarināšanai bija Covid-19 pandēmija, savukārt jau nākamais - Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Saskaņā ar pēdējo vienošanos būvniekam jauno slimnīcas ēku vajadzēja pabeigt līdz 2024. gada 1. jūnijam, bet 2024. gada janvāra sākumā “Velve” lūdza atkārtoti pagarināt līguma izpildes termiņu, norādot, ka jaunais iespējamais darbu pabeigšanas laiks varētu būt 2025. gada vasarā, kas ir jau gads pēc vairākkārt pagarinātajiem termiņiem. “Tas apliecina, ka būvnieks ilgtermiņā nav spējīgs pildīt līgumsaistības un pabeigt būvdarbus,” saka slimnīcā.

Stradiņa slimnīcas pagaidu padomes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs norāda, ka pēc iepazīšanās ar slimnīcas valdes ziņojumu un informāciju par situāciju būvobjektā “mēs - Stradiņa slimnīcas padome - lūdzām valdei pieņemt lēmumu, kas nodrošinātu ēkas pabeigšanu”. Pēc iepazīšanās ar visu pieejamo informāciju N. Staņēvičs ir pārliecināts, ka lēmums par līguma laušanu ir pamatots. Saskaņā ar būvniecības līgumu par A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanu Stradiņa slimnīca ir tiesīga izbeigt līgumu, ja “uzņēmējs savas vainas dēļ neievēro izpildes termiņu vai būvdarbi bez attaisnojoša iemesla netiek pildīti vispār, vai arī tiek pildīti tik lēni, ka tie acīmredzami var netikt pabeigti līgumā noteiktajā termiņā, izņemot nepārvaramas varas apstākļus”. Līgums lauzts, pamatojoties uz vairākiem līguma punktiem.

Jaunais korpuss jau pelē

Stradiņa slimnīcas A korpusa otrā ēkas celtniecības darbi ne tikai kavējās, bet tika atklāts, ka jaunbūve ir ar defektiem - tajā skaitā pelējuma dēļ, kas ilgstoši netiek novērsts ēkas pagrabstāvā, kur plānots izvietot operāciju bloku. Kā uzsver slimnīcas vadība, ar būvnieku nebija iespējams ne vienoties par defektu novēršanu, ne arī būvnieks spējis nodrošināt darba plānā paredzēto darbinieku skaitu, tā vietā pieprasījis neparedzētus avansus. Tas “nespēja laikus iesniegt ar projektu saistīto dokumentāciju, aizbildinoties ar lielu administratīvo slogu, kas šāda mēroga Eiropas Savienības finansētiem projektiem ir standarts.” Neatkarīgā rakstīja, ka būvdarbu kavēšanās un būvnieka nespēja pildīt līgumsaistības radījusi plaša mēroga zaudējumus - neapgūti 26 miljoni no Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma.

Tā kā šī nauda būs (ir ) jāpiesaista no citiem avotiem, tas jau ir pirmais sabiedrības maksājums papildus šī projekta realizēšanā. Pēdējoreiz, kad Ministru kabinets izskatīja Stradiņa slimnīcas A un B korpusu celtniecības gaitu, tika lemts B korpusam teorētiski paredzēto finansējumu pārvirzīt A korpusa pabeigšanai, taču tagad arī šis plāns varētu būt apdraudēts.

Zaudējumi, bet kas tos segs?

Stradiņa slimnīcas pagaidu valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis saka: “Ja būvnieks ilgtermiņā demonstrē nespēju pildīt līgumsaistības, ir jāpieņem radikāli lēmumi, jo kavēšanās rada finansiālus zaudējumus valstij. Līguma pārtraukšana ir vienīgais veids, lai slimnīcas jaunais korpuss beidzot tiktu izbūvēts.” Līgumā ar būvnieku paredzēta rīcība, ja gadījumā līgums tiek lauzts - objekta nodošana, materiālu fiksēšana un citi pasākumi. Saskaņā ar līgumu “Velvei” tiks aprēķināts līgumsods, no uzņēmuma tiks piedzīti zaudējumi, kas slimnīcai radušies, pārņemot objektu un uzsākot jaunu būvniecību, kā arī zaudējumi saistībā ar Eiropas Savienības finansējuma neapguvi, uzsver slimnīcas vadība. Piedzenamās summas apmērs tiek aprēķināts, bet pie pašreizējās informācijas, tie varētu būt miljoni eiro.

“Velve” nepiekrīt līguma laušanai un uzņēmums ir gatavs savu taisnību aizstāvēt ar visiem tiesiskiem līdzekļiem. Par problēmām šī objekta celtniecībā atbildība, pēc uzņēmuma domām, jāuzņemas visiem projekta realizācijā iesaistītajiem, un tas nav tikai viens pats būvnieks.

Pirmie signāli bija jau sen; valdība tik piešķīra naudu

Pirms četriem gadiem Eiropas Komisijā tika apstiprināts Stradiņa slimnīcas lielais projekts - slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstībai. Līgums starp slimnīcu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta realizāciju un finansējuma piešķiršanu tika noslēgts 2019. gadā. Lielā projekta ietvaros plānoti slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības darbi un medicīnas iekārtu un aprīkojuma iegāde. Visa projekta izmaksas uz to brīdi pārsniedza 91 miljonu eiro. 2022. gadā projekts tika grozīts un tika palielinātas kopējās izmaksas jau uz 140,45 miljoniem eiro.

Saskaņā ar Veselības ministrijas informāciju turpat 60 procentus no projekta izmaksām sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds - sākotnēji no tā tika piešķirti 64,3 miljoni eiro, bet pēcāk finansējums palielināts vēl par 19,3 miljoniem eiro (kopā 83,7 miljoni eiro). Valsts budžeta finansējums šajā projektā ir 37 procenti, un tie sākotnēji bija 6,9 miljoni eiro, bet vēlāk valdība trīs reizes piešķīra vēl papildu naudu - 15,4 miljonus eiro, 10 miljonus eiro un vēl 20 miljonus eiro, kas kopumā veido 53,2 miljonus eiro. Līgums ar būvnieku tika noslēgts par 88,4 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (106 920 803 eiro ar PVN).

Kad pagājušajā gadā valdība izskatīja ziņojumu par nepieciešamo celtniecības termiņu pagarinājumu un papildu naudu, Veselības ministrijā uzsvēra, ka “šādu resursu sadārdzinājumu nevarēja paredzēt ne slimnīca, ne Veselības ministrija, ne arī būvnieks”. Veselības ministrija ziņojumā valdībai bija sīki analizējusi sadārdzinājumu pa dažādām pozīcijām un norādījusi riskus, uzsverot, ka situāciju būvniecības tirgū ietekmējusi ģeopolitiskā situācija, kas radījusi resursu sadārdzinājumu, kas iepriekš nebija prognozējams ne slimnīcai, ne uzņēmējam. Tobrīd prognozējamais būvdarbu sadārdzinājums sasniedza vairāk nekā 20 miljonus eiro. Valdība naudu piešķīra.

Nav prognozējams, kad Stradiņos pabeigs un vai cels B korpusu

Stradiņa slimnīcas jaunā A korpusa otrajā ēkā bija paredzēts izvietot Neatliekamās medicīnas centru, operāciju bloku, kā arī virkni nodaļu, kas jau sen gaida pārcelšanos uz jaunām telpām, piemēram, Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļu, Dzemdību nodaļu, Ķirurģijas nodaļu, Neiroloģijas nodaļu (tajā skaitā insulta vienību), Neiroķirurģijas nodaļu, Jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļu, Ginekoloģijas nodaļu un citas.

Šī korpusa būvdarbu izpildes termiņš bija noteikts līdz 2023. gada 31. martam, un A ēkas otrās kārta ar medicīnas iekārtām un mēbelēm bija jāaprīko deviņu mēnešu laikā, tas ir, līdz 2023. gada decembrim. Slimnīcas A korpusa otrās kārtas pilnu funkcionalitāti bija plānots sasniegt līdz 2023. gada 31. decembrim… . Pēc A korpusa pabeigšanas bija jāseko B korpusam, kura nākotne tagad tīta vēl lielākā miglā.

Izpēte

Šogad pirmie Jāņi, kopš Latvijā spēkā stājusies konvencija par ģimenes kā cilvēku paplašinātas atražošanas institūcijas aizvietošanu ar seksuālās enerģijas izlādēšanu orģijās pēc Jāņu sākotnējās jēgas.

Svarīgākais