TSI īsteno Baltijā unikālas dubultā diploma programmas

© Publicitātes foto

Ekonomikas ministrijas analīze parāda, ka Latvijā ir liels STEM, it īpaši IT jomas, speciālistu trūkums un šī tendence saglabāsies tuvākajā nākotnē. Viena no augstskolām, kas sagatavo konkurētspējīgus STEM jomas speciālistus, ir Transporta un sakaru institūts.

“Neatkarīgā” uz sarunu aicina Transporta un sakaru institūta (TSI) prorektoru akadēmiskajā un zinātniskajā darbā Mihailu Savrasovu.

Otro gadu TSI sadarbībā ar vienu no lielākajām un prestižākajām Lielbritānijas augstskolām UWE Bristol piedāvā apgūt dubultā diploma studijas. Kā veidojās šī sadarbība?

Pirms trim četriem gadiem viena no lielākajām pasaules IT kompānijām “Accenture”, kas darbojas arī Latvijā, veica pētījumu par IT jomas darbaspēka pieejamību un nākotnes prognozēm. Pētījums tika nosūtīts arī Ekonomikas un Izglītības un zinātnes ministrijai. Pētījuma secinājumos rakstīts, ka Latvijā ir vērojams IT speciālistu trūkums un tas bremzē šīs jomas attīstību valstī. Viens no iespējamiem risinājumiem, kas ne tikai piesaistītu jaunos speciālistus, bet arī paaugstinātu izglītības kvalitāti, bija sadarbība ar Lielbritānijas augstskolām, jo to izglītības kvalitāte ir labi zināma visā pasaulē. Piedāvājot Lielbritānijas augstskolu standartiem atbilstošu izglītības kvalitāti Latvijā, ne tikai rodas iespēja darba tirgum sagatavot augsta līmeņa speciālistus, bet arī mazināt jauno, motivēto un spējīgo jauniešu aizbraukšanu no Latvijas, kuru mērķis ir iegūt starptautiski konkurētspējīgu IT izglītību Lielbritānijā. Vienlaikus šāds piedāvājums Latvijai piesaista ārzemniekus. Nav noslēpums, ka studiju maksa Anglijā, salīdzinot ar Latvijas augstskolām, ir daudz augstāka, kā arī dzīves līmenis Anglijā ir uz pusi dārgāks. Īpaši aktuāls šis jautājums kļuva pēc Anglijas izstāšanās no Eiropas Savienības - tātad ES jauniešiem studiju maksas atlaides vairs nepienākas. Ekonomiskais faktors ir būtisks gan Latvijas studentiem, gan ārzemniekiem.

Aicinātas iepazīt potenciālos sadarbības partnerus Latvijā, Lielbritānijas augstskolas izrādīja patiesu interesi, jo saskatīja veidu, kā nezaudēt studentu skaitu, kas būtu “Brexit” neizbēgamas sekas. Mēs ļoti uzmanīgi vērtējām konkrēto augstskolu sadarbības piedāvājumus un no desmit augstskolām izvēlējāmies tieši UWE Bristol, jo to studiju programmu spektrs sakrīt ar mūsu augstskolas un valsts tautsaimniecības vēlmēm un vajadzībām. Rezultātā tika parakstīts stratēģisks sadarbības līgums un jau pirms vairāk nekā diviem gadiem tika atvērta pirmā bakalaura līmeņa dubultā diploma studiju programma “Datorzinātnes” ar specializāciju mākslīgajā intelektā.

Vai sadarbība ar Lielbritānijas augstskolu vēršas plašumā?

Jā, mēs turpinām iesākto darbu un pirms pusgada izstrādājām vēl divas dubultā diploma maģistra studiju programmas: “Datorzinātnes” ar specializāciju datu analītikā un mākslīgajā intelektā, kā arī “Aviācijas vadība un ilgtspējīga attīstība”. Piebildīšu, ka maģistru programma aviācijas vadībā ir unikāla ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas tirgū un tā ir pieprasīta gan Latvijas iedzīvotāju, gan ārzemnieku vidū. Aviācijas vadības studiju programmā var iestāties ne tikai cilvēki, kuru iepriekšējā izglītība ir saistīta ar aviāciju, bet arī cilvēki ar iepriekš iegūtām zināšanām vadībā, ekonomikā, loģistikā un citās līdzīgās specialitātēs, kā arī cilvēki ar darba pieredzi, kuri ir strādājuši aviācijas jomā, bet ieguvuši cita veida pirmo augstāko izglītību. Šādi pieteikumi tiek izskatīti individuāli, intervijā ar programmas direktori.

Publicitātes foto

Cik pieprasītas ir dubultā diploma studijas?

Pirmajā gadā uzņēmām septiņus studentus, bet šobrīd mācās jau divdesmit. Jaunajās maģistru programmās par skaitlisko sastāvu vēl nevaram runāt, jo studijas sāksies līdz ar jaunā studiju gada sākumu - rudenī. Taču jau šobrīd par jaunajām studiju programmām ir pietiekami liela interese, kas liecina, ka līdz rudenim būs liels skaits maģistrantu.

Vai, īstenojot dubultā diploma studiju programmas, tiek pieaicināti arī mācībspēki no Lielbritānijas?

Tieši no Lielbritānijas universitātes vieslektorus pagaidām neesam aicinājuši, taču mums ir piesaistīti pasniedzēji no Vācijas, Spānijas, Turcijas un citām valstīm. Taču tam, no kurienes ir pasniedzējs, nav izšķirošas nozīmes - vissvarīgākās ir pasniedzēja zināšanas konkrētajā jomā. Tāpēc TSI pasniedzēju komandas sastāvā ir daudz profesionāļu - cilvēki, kuri ne tikai teorētiski pārvalda kādu jomu, bet ir arī nozares pārstāvji ekspertu līmenī. Mūsdienīga izglītība vairs nav iespējama tikai teorētiskajā bāzē - tai ir jābūt balstītai praksē un pieredzē.

Kuras ir TSI pieprasītākās studiju programmas?

Kā jau iepriekš minēju, mūsu institūtā IT joma ir ļoti augstā līmenī, un likumsakarīgi, ka arī vispieprasītākās programmas ir saistītas ar IT. Otra pieprasītākā joma ir loģistika. Tas ir saistīts ar arvien lielāku loģistikas uzņēmumu lomu kopējā Latvijas tautsaimniecībā. Mūsu augstskola specializējas STEM, taču, neskatoties uz to, ka valsts augstskolās ar katru gadu palielinās eksakto zinātņu studiju budžeta vietu skaits, TSI ik gadu vēro kaut arī nelielu, bet tomēr pozitīvu pieprasījuma tendenci.

Pirms dieviem gadiem atvērām studiju programmu “Robotika”, jo pieprasījums pēc automātikas un robottehnikas speciālistiem pieaug. Kopumā runājot par STEM jomas specialitātēm, jārunā arī par problemātiku, kas saistīta ar matemātikas un fizikas zināšanu līmeni pēc vidusskolas absolvēšanas. Diemžēl vidējais līmenis ar katru gadu krītas, un tas rada nopietnu apdraudējumu nozaru attīstībai, kam nepieciešama laba matemātikas un fizikas zināšanu bāze, tostarp robotikas jomas attīstībai.

Apzinoties šo tendenci, TSI piedāvā aizraujošas mācībstundas vidusskolēniem STEM jomā, kas palīdzēs izvēlēties profesiju un karjeru. Mēs atbalstām STEM virzienu sabiedrībā, un mūsu mērķis ir izglītot, ieinteresēt un aizraut skolēnus ar eksaktajām un tehniskajām zinātnēm, kā arī iepazīstināt ar nepieciešamajām vadības prasmēm un jaunām pašattīstības iespējām. Pašlaik mācībstundas tiek organizētas tiešsaistē, bet ļoti ceram, ka mums izdosies satikt skolēnus arī klātienē.

Publicitātes foto

Kas liek jaunajiem studentiem izvēlēties maksas studijas TSI, kas ir privātā augstskola, ja ir pieejamas budžeta vietas valsts universitātēs?

Labs jautājums! Katru gadu veicam analīzi un redzam, ka ļoti svarīga ir studiju īstenošanas valoda - mēs piedāvājam mācības gan latviešu, gan angļu valodā, un tieši angļu valodas lietošana jau studiju laikā ir ļoti svarīgs faktors. It īpaši IT jomā vislielākais pieprasījums ir pēc studijām angļu valodā, jo jaunie cilvēki apzinās, ka potenciālais darba devējs visticamāk būs ārvalstu kompānija, kura strādā Latvijā. Tāpat arī angļu valoda ir starptautiskā IT jomas valoda, un cilvēkam būs ļoti viegli integrēties jebkuras valsts darba tirgū. Otrs aspekts ir saistīts ar programmu kvalitāti, kas ir augstā līmenī - katru gadu saņemam labas atsauksmes no uzņēmumiem, kuri apliecina, ka mūsu studenti tiešām ir sagatavoti augstā līmenī un spēj efektīvi strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām. Trešais faktors par labu TSI ir salīdzinoši nelielais studējošo skaits, kas ļauj pasniedzējiem realizēt personalizētu pieeju studējošo izglītošanā, tādējādi sasniedzot vēl augstākus rezultātus.

Izglītība STEM jomā prasa atbilstoša līmeņa materiāli tehnisko nodrošinājumu. Vai privāta, salīdzinoši neliela augstskola spēj to nodrošināt?

Mēs zinām, ka STEM jomas izglītības iestādei materiāli tehniskās bāzes izveidošanā un sistemātiskā atjaunošanā ir jāiegulda lieli finansiālie līdzekļi. Runājot par TSI materiāli tehnisko nodrošinājumu - mums ir laboratorijas un iekārtas, kas ļauj ne tikai apgūt studiju programmu bakalaura līmenī, bet arī veikt pētniecisko darbību. Šobrīd mūsu rīcībā ir 19 modernas laboratorijas, tostarp robotikai, telekomunikācijām, programmēšanai. Ņemot vērā, ka mākslīgais intelekts ir stratēģiskais darbības virziens, pirms diviem gadiem izveidojām pētniecības klāsteri, kurā apvienojam studējošos, kuri pastiprināti interesējas par mākslīgo intelektu, un profesorus un pasniedzējus, lai viņi, kopā strādājot, spētu radīt konkrētus produktus un iegūt reālus rezultātus. Piesaistot ES ERAF finansējumu, esam izveidojuši „TSI Ideahub” - inovāciju centru un atbalsta punktu jaunajiem projektiem. Tā ietvaros nozaru pārstāvji sadarbībā ar vecāko klašu skolēniem, studentiem un pasniedzējiem var veikt pētījumus vai izstrādāt prototipus kādam jaunam produktam. Turklāt šiem projektiem ir paredzēts ERAF finansējums un projektā var iesaistīties arī citu augstskolu studenti un pat skolēni. Pirms dažām nedēļām noslēdzās pirmais projektu konkurss, kurā atbalstu saņems trīs iesniegtie projekti - divus no tiem ir iesnieguši TSI studenti, bet vienu ir sagatavojuši skolēni. Mums ir patiess prieks, ka vidusskolēni ir ieinteresēti STEM jomā un spēj radīt atbalsta vērtus projektus.

Publicitātes foto

Ik gadu TSI organizē olimpiādi un meklē jaunos talantus. Kāpēc jauniešiem vajadzētu piedalīties olimpiādē? Kāda ir institūta interese atrast un piesaistīt pašus labākos jauniešus?

Olimpiādi organizējam jau daudzus gadus - tā ir mūsu tradīcija, kurā tradicionāli noskaidrojam labākos vidusskolēnus matemātikā un programmēšanā. Šogad ieviesīsim jauninājumu - olimpiāde noritēs arī robotikas jomā. Robotikas bloks tiks organizēts pēc uzdevumu principa, kuri jāveic mēneša laikā, individuāli vai grupā, izstrādājot robota prototipu, un gala rezultātā jāiesūta video un jāapraksta tā darbība. Domāju, ka tas būs ļoti interesanti.

Mums ir ļoti svarīgi piesaistīt augstskolai pašus talantīgākos jauniešus, jo šādu cilvēku klātbūtnei ir divējāds ieguvums - motivētu un gudru jauniešu klātbūtne liek intensīvāk strādāt, mācīties un vairāk zināt arī pasniedzējiem, kā arī kursabiedros rodas konkurence - katrs vēlas būt labāks un zinošāks, kas rezultējas ar daudz augstāku vidējo zināšanu līmeni. Mēs uzskatām, ka katra mazā zvaigznīte, ko ieraugām mūsu skolas solā, var kļūt par megazvaigzni pie pasaules zinātnes debesīm, tāpēc darām visu, lai šiem cilvēkiem būtu pieejamas visplašākās iespējas.

Publicitātes foto

Izglītība

Jautājums par mācību gada pagarināšanu dažiem politiķiem kļuvis aktuāls, ilgtermiņā vērtējot drošības situāciju Latvijā. Pagarinājuma iespēju valsts aizsardzības mācības (VAM) ietvaros izsaka viens otrs militārais analītiķis, un tā mērķis ir: iesaistīt jauniešus arvien nopietnākās apmācībās. LTV raidījumā “Šodienas jautājums” aizsardzības ministrs Andris Sprūds gan neizrādīja gatavību tūdaļ lemt par mācību gada pagarināšanu, sak, nogaidīsim un izvērtēsim.

Svarīgākais