Trešdiena, 8.februāris

redeem Aldona, Česlavs

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Latvijā

Par atteikšanos no kūdras izmantošanas enerģijas ražošanai Latvijai piešķirs 192 miljonus eiro

© Mārtiņš Zilgalvis/f64

Līdz ar Latvijas vienotās kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam apstiprināšanu no Taisnīgas pārkārtošanas fonda valstī tiks ieguldīti 192 miljoni eiro, lai atbalstītu taisnīgu pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku, aģentūru LETA informēja Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā.

Paredzēts, ka šīs investīcijas atbalstīs pakāpenisku atteikšanos no kūdras izmantošanas enerģijas ražošanai līdz 2030.gadam un kūdrāju atjaunošanu, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabojot vietējo vidi.

TPF palīdzēs pakāpeniski atteikties no kūdras izmantošanas enerģijai Vidzemes, Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionā. Eiropas Savienība arī veiks ieguldījumus vēsturisko kūdras lauku atjaunošanā, lai par 86% samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas no šiem laukiem, vienlaikus aizsargājot vietējo vidi un bioloģisko daudzveidību.

Turklāt TPF veicinās reģionu ekonomikas dažādošanu, investējot inovatīvās uzņēmējdarbības infrastruktūrās maziem un vidējiem uzņēmumiem un atjaunojamos energoresursos, īpaši saules enerģijā un biomasā. Tāpat kūdras nozarē strādājošajiem tiks piedāvātas īpašas mācības. Aptuveni 1600 darbinieku varēs pārkvalificēties un pilnveidot prasmes.

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos ir noteiktas teritorijas, kas saņems TPF atbalstu pēc dialoga ar EK un vietējiem partneriem sarunās par 2021.-2027.gada partnerības nolīgumiem. Partnerības nolīgums ar Latviju tika pieņemts 2022.gada oktobrī.

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni ļauj saņemt finansējumu arī no taisnīgas pārkārtošanās shēmas "InvestEU" un publiskā sektora aizdevumu mehānisma taisnīgas pārkārtošanās īstenošanai, apvienojot EK dotācijas ar Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem.