Mazā Šveice- Sabile

© Foto: Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs

Sabile – autentiskā pilsētiņa – Latvijā, Kurzemē. Tās autentiskumu veido vide, vietējie iedzīvotāji, pilsētas vēsture – valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis “Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs”, kas atrodas Īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā “Abavas ieleja” un īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas parkā “Abavas senleja”, Abavas upe, Abavas senlejas reljefs un dabas takas –  https://www.visit.sabile.lv/pastaigu-marsruti-sabile/.

Lai arī Sabile pilsēta tiesības ieguva 1917.g. kopā ar daudzām citām Latvijas pilsētām, tā tomēr kā apdzīvota vieta eksistē jau daudzus gadu simtus. No kuršu un lībiešu apdzīvota ciema tā attīstījās par vietējās nozīmes tirdzniecības centru Kurzemes hercogistes laikā, par ko liecina savulaik izveidotais plašais ceļu tīklojums un daudzās muižkungu saimniecības. Arī 19.gs. ugunsgrēks pilsētu neizdzēsa no kartes un tā atdzima jaunā veidolā, kuru varam ieraudzīt vēl šodien.

Foto: Andis Alksniņš

Šā gada 4. aprīlī - Sabiles 770 dzimšanas dienā, Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā - tikās uzņēmēji, Talsu novada domes un pašvaldības pārstāvji, lai pārrunātu Sabiles pilsētas attīstības un izaugsmes iespējas. Potenciāls ir liels, jo tā ir līdzvērtīga Dienvidfrancijas un Itālijas mazajām pilsētiņām, kuras apceļojam - baudām un apbrīnojam. Tikšanās dalībnieki atzina: šis ir pirmais solis dialoga veidošanā un pilsētai būtisku jautājumu risināšanā nākotnes attīstībai. Sabiles pilsēta ir Talsu novada un visas Latvijas pērle, un ir pienācis laiks to pienācīgi atrādīt arī citiem. Lai Sabile attīstītu savu potenciālu, tai šobrīd nepieciešama stratēģiskā plānošana, jaunas vīzijas radīšana un konkrētas rīcības. Šī tikšanās bija Sabiles uzņēmēju iniciatīva, kuras rezultātā radās skaidrība, ka ir jādibina biedrība - “Sabiles attīstībai”. Biedrības pirmā kopsapulce ir notikusi. Šī ir domubiedru organizācija, kas apvieno esošos un bijušos sabilniekus, uzņēmējus - savas dzimtās pilsētas un Kurzemes patriotus. Biedrības dalībnieki ģenerēs un realizēs radošus projektus, lai brīvprātīgi un pašaizliedzīgi palīdzētu Sabilei kļūt par attīstītu un atpazīstamu pilsētu Latvijā un Eiropā. Biedrības “Sabiles attīstībai” galvenie mērķi ir:

  • Izstrādāt Sabiles pilsētas attīstības vīziju un plānu 2024.-2030.gadam.
  • Veidot komunikāciju starp pārvaldi, pilsētas uzņēmējiem un aktīvajiem iedzīvotājiem, lai attīstības stratēģija tiktu sekmīgi realizētā dzīvē.
  • Plānot un izstrādāt konkrētus soļus, lai saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu un mūsdienīgu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, kas kalpotu kopējai labklājībai.

Sabile atklājas lēnām vērīgajam un uzmanīgajam ar savam dabas takām, Abavas krastiem un ar katra gadalaika gleznaino skatu. Ceļš no Kandavas līdz Kuldīgai cauri Sabilei ir skaisto skatu brauciens visos gadalaikos. Pilsētiņas centrs ar pirmajām pavasara putnu dziesmām un rāmo Abavas upes krastu vilina uzkavēties pilsētas skaistajā laukumā lēni un nesteidzīgi, baudot gardu kafiju vai tēju terasē - “RestoTerase”.

Publicitātes foto

Publicitātes foto

Tikšanās laikā diskusijas raisīja sabilnieka un arhitekta Anda Alksniņa, kurš darbojas arī Talsu novada pašvaldības Ilgtspējīgas vides attīstības komisijā, sagatavotā prezentācija, kurā tika ieskicētas pilsētvides nepilnības un iespējamie risinājumi ainavas kvalitātes uzlabošanā, kā arī dalībniekiem tika vērsta uzmanība uz to, ka - vide veido cilvēku un cilvēks veido vidi.

Foto: Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs

Foto: Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs

Skaidri uzskatāms piemērs ir Sabiles sinagogas atjaunošana, jo tika atjaunots arī pilsētas laukums. Šobrīd bijušajā Sabiles sinagogā atrodas “Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs”, kurā notiek dažādi mākslas un kultūras pasākumi, izstādes, koncerti, kinovakari, lekcijas, semināri, konferences un citi pasākumi - https://www.atrastalatvija.lv/objekts/bijusi-sabiles-sinagoga-sabiles-makslas-kulturas-un-turisma-centrs/.

Foto: Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs

Foto: Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs

Sabiles Vīna kalns veido pasakainu ainavu un ir ticis ierakstīts Pasaules Ginesa Rekordu grāmatā, kā vistālāk uz ziemeļiem esošais vīna dārzs, kur brīvā dabā aug vīnogas. Kalna virsotne atrodas apmēram 34 metru augstumā virs pilsētas un Abavas upes līmeņa un 115 m virs jūras līmeņa - https://www.visit.sabile.lv/sabiles-vina-kalns/.

Ievērības cienīgs ir fakts, ka Vīna kalnā aug vairāk kā 30 šķirnes vīnogulāju.

Publicitātes foto

Publicitātes foto

Publicitātes foto

Īpaša vieta un vide, kura veido Abavas senlejas un Sabiles koptēlu ir Pedvāles mākslas parks, tā teritoriju nepilnu 100 hektāru platībā veido daudzveidīga ainaviska vide — pļavas, krūmāji, lēzenas nogāzes, dziļas ielejas, avoti, strauti un līkumaina upīte. Mākslas parka koncepcija ir dabas ainavas, kultūras mantojuma un mākslas integrācija vienotā vidē. Tā ir vieta, kurā radoša doma var gan veidoties, gan īstenoties saskaņā ar ainavisko vidi un rezultātā kļūt par šīs vides sastāvdaļu” - https://www.pedvale.lv/makslas-parks/.

Publicitātes foto

Publicitātes foto

Arī ģimenes restorāna “RestoTerases” ienākšana Sabilē ir būtiski uzlabojusi Sabiles vēsturiskā centra kopskatu. Gan mājīgo restorāna atmosfēru, gan āra terasi, gan īpaši gardo ēdienu - ikdienā, svētku dienās un īpašos mirkļos - izvēlas baudīt viesi no dažādām Latvijas pilsētām - https://www.restoterase.lv/.

Foto: Andis Alksniņš

Sabile ir veidojusies, apvienojoties dažādām apdzīvotām vietām. Šobrīd vienā no Sabiles vēsturiskajām apkaimēm - Jaunsabilē - atdzimst vēsturiskais un daudziem zināmais komplekss “Kurzemes Šveice”. Šajā vietā top Holistiskais veselības centrs “Kurzemes Šveice”, notiek ēku pārbūves projektēšanas darbi, dārza sakopšana un vides plānošana.

Sākotnēji ēkas celtas 1874. gadā. Laika gaitā ir notikušas vairākas pārbūves, kompleksu paplašinot, pārveidojot un pielāgojot katra laika posma aktuālajām funkcijām. Savulaik šeit atpūtušies K. Ulmanis, J. Balodis, Aspazija un Rainis, u.c. Pēc otrā pasaules kara šeit atradās Sabiles slimnīca, līdz ar to gan ēku, gan telpu izvietojums ir piemērots - lai radītu holistisko veselības centru Latvijā, kura programmas būtu balstītas uz vispusīgas cilvēka attīstības konceptu - holistisko pieeju - fiziskai veselībai, rekreācijai, kā arī mentālajai veselībai un iekšējam līdzsvaram.

Holistiskais dzīves veids un slow living ir kļuvis par dabisku ikdienas sastāvdaļu daudziem cilvēkiem. Šo aktualitāti nosaka gan katra individuālā apzinātā evolūcija - sevis apzināšanās un attīstība, gan mūsdienu dinamiskais ritms, steiga un tā sekas. Tas daudzus cilvēkus ir aizvedis līdz jautājumam - kā dzīvot ekoloģiski pret sevi un dabu?

Pavasaris kā jaunā cikla sākums ir piemērots mirklis, lai mainītu savus ikdienas ieradumus, domāšanas un plānošanas veidu. Dabā viss ir ciklisks un tai ir ritms. Cilvēks ir dabas sastāvdaļa. Dzīvās dabas intelektuāla būtne.

Foto: Andis Alksniņš

Holistisks dzīvesveids:

Apzinātība un apziņas klātbūtne ķermenī - būt apzinātam savā dzīvē, attiecībās, komunikācijā, plānošanā, jaunradē u.tml.

Tava komunikācija pašam ar sevi - domu un nodomu skaidrība. Saudzīgums pret sevi.

Sava ķermeņa struktūras pazīšana.

Sava ritma apzināšanās. Plānot savu dienu, nedēļu un mēnesi saskaņā ar to.

Meditācija un atjaunošanās - ikdienas prakses (elpošanas vingrinājumi, joga, sports, pastaigas dabā, pirts reizi nedēļā).

Uzturs - balstoties zināšanā par savu ķermeņa konstitūciju un diennakts ritmiem orgānos un to sistēmās.

Holistiskās domāšanas un dzīvesveida pamataspekti:

Rūpes par sevi (self care).

Sevis apzināšanās.

Apzinātība.

Ikdienas ritma - diena, nedēļa, mēnesis - plānošana (slow living).

Veselīgi ikdienas ieradumi

Atslodzes dienas (fasting, mind and body detox).

Attīstība, izglītošanās un personības izaugsme.

Augstākā Es integrācija.

Intelekta attīstība.

Holistiskā dzīvesveida ieguvumi:

Esība resursu stāvoklī.

Samazināts stress un pārslodze.

Enerģija, iedvesma, prieks, jaunrade, līdzsvars.

Domu skaidrība un harmonija.

Sevis apzināšanās.

Atjaunošanās.

Ķermeņa praksēs (deja, kustība, joga, pirts, fiziskās aktivitātes u.c.), kā arī, praktizējot ikdienā elpošanas vingrinājumus, mēs apgūstam jaunus domu modeļus (paternus) - praktizējot non-attachment - atbrīvošanās no domu paterniem, ar kuriem identificējas prāts un attālina tevi no patiesās dabas un tagadnes.

Joga ir viens no veidiem, kas iekļaujas holistiskās domāšanas un dzīvesveida konceptā. Joga ir prāta - rupjo un smalko domu modeļu - kontrole, pārvaldīšana, meistarība, integrācija, koordinācija, klusēšana, nolikšana malā, atlaišana. Esība ārpus prāta uztveres un domu paterniem. Tad tas, kurš redz, pieredz un novēro, savienojas ar sevi un atpūšas savā PATIESAJĀ dabā (own True Nature). To sauc par sevis apzināšanos.

Publicitātes foto

Abavas senleja un Sabiles pilsētiņa ir lieliski piemērota vieta slow living dzīvesveida piekritējiem un vieta, kur sapņot, iedvesmoties, radīt, atjaunoties un atpūsties savā patiesajā un autentiskajā dabā. Sabile ir pilsēta ar potenciālu un pērle, kura jāturpina spodrināt!

Par mums - amberlighthealing.com

Dzīvesstils

“Agrāk, kad vecāki cilvēki dzimšanas dienās novēlēja: “Galvenais, lai laba veselība”, es to nesapratu, nepiešķīru īpašu nozīmi. Ar gadiem sāc to novērtēt un apzināties, ko nozīmē veselība vai tās trūkums,” atklāj sertificēta fizioterapeite Madara Sirmace, kas specializējas psihiskajā veselībā.

Svarīgākais