VESELĪBA: Kolēģu ļaunums var novest līdz infarktam

 
©Pixabay

Cilvēkiem, kurus darbā terorizē un apceļ, ir paaugstināts sirds un asinsvadu slimību risks – šo sadzīviskā līmenī jau zināmo faktu apstiprina vērienīgs pētījums, kas veikts Kopenhāgenas universitātē.

Tajā aplūkoti dati par vairāk nekā 79 000 Dānijas un Zviedrijas strādājošo, kuri bija iekļauti trīs dažādos pētījumos laika posmā no 1995. līdz 2011. gadam un tiek apsekoti joprojām. Viņi tika aptaujāti par to, vai darbavietā nākas saskarties ar terorizēšanu, vardarbību vai vardarbības draudiem un cik bieži viņi tos pieredzējuši. Deviņi procenti atzina, ka pēdējā gada laikā darbā tikuši terorizēti, bet 13 procentu - ka darbavietā piedzīvojuši vardarbību vai vardarbības draudus. Analizējot situāciju, pētnieki ņēma vērā arī respondentu vecumu, dzimumu, izcelsmes valsti, ģimenes stāvokli, izglītības līmeni un citus faktorus, kas var ietekmēt sirds un asinsvadu slimības, un rezultātā secināja, ka tiem, kuri piedzīvojuši sliktu izturēšanos darbavietā, ir paaugstināts kardiovaskulāro slimību risks: terorizētajiem darbiniekiem tas ir par 59%, bet citiem vardarbīgas izpausmes piedzīvojušajiem - par 25% augstāks nekā citiem.