Pirmdiena, 15.aprīlis

redeem Aelita, Gastons

arrow_right_alt Latvijā \ Politika

Pēc astoņas stundas ilgām debatēm Saeima pieņem šā gada budžeta grozījumus

© f64

Saeima šodien, 54 deputātiem balsojot "par", 37 deputātiem balsojot "pret" un nevienam neatturoties akceptēja valdības skatījumu par nepieciešamajām izmaiņām šā gada budžetā.

Pēc vairākas stundas ilgām debatēm Saeima vakar akceptēja 2011. gada budžeta grozījumus, tostarp paredzot nodokļu paaugstināšanu gāzei, degvielai, alkoholam, cigaretēm un azartspēlēm. Tiesa, visasākās deputātu diskusijas raisīja ierobežojumu saglabāšana dažādiem pabalstiem, kurus opozīcija lūgs Valsts prezidentam neizsludināt.

Saeimas vairākums neatbalstīja nevienu no priekšlikumiem, ko bija iesnieguši opozīcijas partiju deputāti. Koalīcijas priekšlikumi savukārt bez diskusijām tika atbalstīti.

Komisijas deputāti neatbalstīja PLL frakcijas priekšlikumu, kas paredz valdībai uzdot līdz 1.jūlijam nodrošināt no Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Eiropas Komisijas (EK) saņemtā aizdevuma finanšu sektora stabilitātes nodrošināšanai pirmstermiņa atmaksu.

Deputāti arī noraidīja PLL priekšlikumu, kas paredz samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 2014. un 2015.gadā un no 1.jūlija palielināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu par apgādībā esošu personu. Netika atbalstīts arī ierosinājums ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi aplikt spekulantu īpašumus.

PLL arī rosināja noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir attiecīgi 18% un 82%, kā arī no šā gada 1.jūlija no 70 līdz 100 latiem palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu. Arī šis priekšlikums neguva parlamenta vairākuma atbalstu.

Atbalstu Saeimā neguva arī PLL priekšlikums, kas paredz, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) nodrošina papildu ieņēmumu iekasēšanu 12,5 miljonu latu apmērā, īstenojot ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumus.

PLL bija iesniegusi arī ierosinājumu, kas paredz, ka valdībai līdz šā gada 1.jūnijam jāiesniedz Saeimā grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, paredzot, ka persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai kuras laulātajam apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 50% apmērā.

Netika atbalstīts arī VL-TB/LNNK priekšlikums, kas paredz samazināt Latvijas energokompānijas "Latvenergo" iemaksājamo dividenžu apmēru valsts budžetā. Ja patlaban likums paredz, ka "Latvenergo" ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu 95% apmērā no kompānijas rīcībā palikušās tīrās peļņas, bet ne vairāk kā 35 miljonus latu, tad frakcija rosināja 95% likmi samazināt līdz 50% un noteikt, ka dividenžu apmērs nepārsniedz 15 miljonus latu.

Ar budžeta grozījumiem ieņēmumi palielināti par 102 miljoniem latu, bet izdevumi palielināti par 19,9 miljoniem latu

Valsts konsolidētā budžeta (valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta summa, izslēdzot no ieņēmumu un izdevumu daļas savstarpējos pārskaitījumus starp šiem budžetiem) ieņēmumi prognozēti 4,256 miljardi latu, bet izdevumi - 4,748 miljardi latu.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2011.gadā prognozēti 3,053 miljardi latu un izdevumi - 3,34 miljardi latu. Valsts pamatbudžeta izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2011.gada apstiprināto plānu, ir 31,6 miljoni latu jeb 1%.

Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumi un izdevumi prognozēti attiecīgi 1,218 miljardi un 1,423 miljardi latu. Valsts speciālā budžeta izdevumu samazinājums pret 2011.gada apstiprināto plānu ir 11,6 miljoni latu jeb 0,8%.

Ar grozījumiem par 6,8 miljoniem latu plānots samazināt valsts budžeta izdevumus, paredzot mazāku finansējumu Ministru kabinetam, ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī mērķdotācijām pašvaldībām.

Grozījumi 2011.gada budžetā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.