Valsts amatpersonu atalgojumu padarīs redzamu

 

Vairs nav šķēršļu, lai tiktu īstenoti Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta grozījumi, kas paredz iestādes mājaslapā ik mēnesi publicēt amatpersonu atalgojumu, norādot vārdu, uzvārdu un amatu. Tas jādara, sākot ar rītdienu, bet līdz 15. jūlijam šiem datiem obligāti jāparādās internetā.

Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja Ieva Aile Neatkarīgajai precizē, ka turpmāk katru mēnesi no 1. līdz 15. datumam tiks norādīta summa pēc nodokļu atvilkumiem. Pirms tam ministriju valsts sekretāri diskutēja par to, vai jāpublisko arī darbinieku atalgojums, kā arī sprieda par vienotu kritēriju nepieciešamību, lai vienotos, cik detalizēti atklāt atalgojumu. Atsaucoties uz likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, noteikts, ka darbinieku atalgojumu internetā publicēs gadījumos, ja viņi piedalās iepirkumu komisijas darbā.

I. Aile informē, ka Finanšu ministrijai līdz rudenim bija jāizstrādā arī kritēriji atalgojuma publiskošanai sadalījumā pa amatu saimēm, bet jau pašlaik ministrijas savās mājaslapās ir ievietojušas šādu informāciju. Piemēram, Veselības ministrijā un Zemkopības ministrijā mazāk par 300 latiem mēnesī saņem tikai viens darbinieks katrā no tām, bet Aizsardzības ministrijā – desmit līgumdarbinieki. Ārlietu ministrijā atalgojumu no 500 līdz 1000 latiem saņem 400, bet Izglītības un zinātnes ministrijā – 167 darbinieki. Savukārt Ekonomikas ministrija norādījusi, ka vadības atalgojums ir no 1591 līdz 1669 latiem mēnesī, bet vidējā mēnešalga šajā amata grupā ir 1630 latu.

Turpmāk tiks izveidota vienota valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēma, kurā būs iekļauta precīza informācija par institūciju amatiem un amatpersonu (darbinieku) darba samaksu. Finanšu ministrija norāda, ka tas nepieciešams, lai varētu apkopot precīzu atalgojuma statistiku, uzraudzīt algu un piemaksu samazināšanas pasākumus, analizēt finansējuma pieprasījumus atlīdzībai, plānot un aprēķināt nepieciešamo finansējumu, izstrādājot kārtējā gada valsts budžeta likumprojektu, apzināt un kontrolēt esošo situāciju par amatu vietām un amatpersonu (darbinieku) atlīdzību, kā arī analizēt finansējuma atlīdzībai izlietojumu.

Pašlaik Ministru kabineta mājaslapā pieejamas ziņas par centrālās valsts pārvaldes budžeta izlietojumu, kurā katra ministrija un citas valsts iestādes sniegušas informāciju arī par atalgojuma apmēru un darbinieku skaitu konkrētajā amatu saimē. "Nedomāju, ka [ministrijas] apzināti slēps informāciju," saka I. Aile. Rezolūcijā ir noteikts, ka iestāžu mājaslapās atalgojums būs jānorāda atsevišķā sadaļā un tas jāsaglabā līdz nākamā mēneša atalgojuma publicēšanai.