ST vērtēs bērnudārzu pedagogu algas atbilstību Satversmei

 
©Oksana Džadana/F64

Satversmes tiesa (ST) šodien ierosināja lietu, kurā vērtēs pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēra atbilstību Satversmei.

Jau vēstīts, ka 38 Saeimas deputāti vērsušies ST, aicinot vērtēt, vai valsts pamatlikumam atbilst esošais regulējums attiecībā uz bērnudārzu pedagogu atalgojumu, kas, rēķinot uz vienu darba stundu, ir par piektdaļu mazāks nekā citās izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem.

ST vērtēs Ministru kabineta (MK) pieņemto Pedagogu darba samaksas noteikumu pirmā pielikuma ceturtās tabulas trešā punkta un trešā pielikuma septītā punkta atbilstību Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 107.pantam.

Pirmā pielikuma ceturtās tabulas trešais punkts noteic, ka pirmskolas pedagogu zemākā mēneša darba algas likme ir 872 eiro.

Savukārt noteikumu trešā pielikuma septītais punkts paredz, ka pirmskolas izglītības pedagoga darba slodze nedēļā ir 40 astronomiskās stundas, no tām 36 stundas paredzētas mācību stundu un nodarbību vadīšanai, savukārt darba slodze gadā ir 1760 stundas.

Satversmes 91.panta pirmais teikums noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Savukārt 107.pants paredz, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.

ST ir uzaicinājusi MK līdz 12.oktobrim iesniegt tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir nākamā gada 12.janvāris.