Gundars Bērziņš izgāž a/s "Olainfarm" valdes locekļa ievēlēšanu

 
Haralds Velmers (no labās) un Kārlis Krastiņš (vidū) šobrīd darbojas to Čehijas pārstāvju interesēs, kuri ar reiderisma paņēmieniem mēģināja pārņemt "Olainfarm" akciju kontrolpaketi. Olainfarm padomes priekšsēdētājs un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns Gundars Bērziņš (no kreisās) iezīmējies kā aktīvs viņu atbalstītājs. ©Aculiecinieka foto

Ceturtdien a/s “Olainfarm” padomes sēdē viens no darba kārtības jautājumiem – rīcībspējīga valdes locekļa ievēlēšana, tā arī netika izpildīts. Pret izvirzīto Jāņa Leimaņa kandidatūru ar izšķirošo balsi nobalsoja padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš.

No saņemtās informācijas par sēdes gaitu un norisēm tajā secināms, ka G. Bērziņa balsojumus noticis “Olainfarm” padomes locekļa un investīciju kompānijas “Prudentia” vadošā partnera un valdes priekšsēdētāja Kārļa Krastiņa ietekmē.

Pirms divām nedēļām divi padomes locekļi Andrejs Saveļjevs un Jānis Buks ierosināja iecelt valdē J. Leimani. Viņš pēc izglītības auditors, pieredzējis lielu uzņēmumu vadīšanā, ar pieredzi darboties biržā kotētos uzņēmumos.

18. maijā “Olainfarm” finanšu direktore un valdes locekle Zane Kotāne uzrakstīja atlūgumu un jau 19. maijā pameta darbu. Uzņēmums palika bez finanšu direktora un atbildīgā valdes locekļa. Par to tika paziņots arī biržā. Atbilstoši “Olainfarm” statūtiem, valdes locekļus var iecelt tikai padome. To veido pieci locekļi. Akcionāru vairākums tika aicinājis nekavējoties par valdes locekli apstiprināt Jāni Leimani, lai nodrošinātu Olainfarm komercdarbības nepārtrauktību, jo tik lielai kompānijai finanšu direktors ir nepieciešams katru dienu.

Tāpat pagājušajā trešdienā akcionāri lūdza, lai padomes priekšsēdētājs G. Bērziņš nodrošina, ka padomes sēdēs nepiedalās Haralds Velmers ar K. Krastiņu, jo viņi abi atrodas interešu konfliktā. Abi pārstāv Čehijas pilsoņus, kuri vēlas iegūt “Olainfarm” akciju kontrolpaketi, nevis esošos uzņēmuma akcionārus. Publiski jau minēts, ka šī Čehijas pilsoņu rīcība kvalificēta kā krāpšana grupā. Atbilstoši padomes reglamentam, interešu konfliktā iesaistītie nedrīkst piedalīties balsojumā. Tā vietā, lai nepiedalītos padomes sēdē, abi pagājušajā trešdienā mēģināja iecelt “Olainfarm valdē” savus protežētos kandidātus - bijušo AB.LV bankas darbinieku, Vaiņodes cūku fermu holdinga padomes priekšsēdētāju un citu uzņēmumu vadībā strādājušo Agri Grīnbergu un ziņu aģentūras BNS dibinātāju Gintu Vīnu. Arī šāda rīcība bija pretrunā ar reglamentu, jo darba kārtības jautājumi ir jāatklāj nedēļu pirms padomes sēdes. Faktiski šobrīd H. Velmers ar K. Krastiņu mēģina iebīdīt valdē Čehijas pilsoņu pārstāvjus, nevis aizstāvēt esošo akcionāru intereses. Gan H.Velmers, gan K. Krastiņš šobrīd darbojas to Čehijas pārstāvju interesēs, kuri ar reiderisma paņēmieniem mēģināja pārņemt uzņēmuma akciju kontrolpaketi. Šobrīd Gundars Bērziņš iezīmējies kā aktīvs viņu atbalstītājs. Trijotne - Bērziņš, Velmers un Krastiņš - sabotēja jau 13. maija padomes sēdi, visiem izlemjot to neapmeklēt un tādējādi “noraujot kvorumu”. Tas liedza akcionāru atbalstīto valdes locekli Jāni Leimani savlaicīgi iecelt valdē, lai pārņemtu lietas. Acīmredzami Gundars Bērziņš šobrīd rūpējas tikai par savām personiskajām interesēm nevis rīkojas Olainfarm interesēs. Nav skaidrs, vai šādas Bērziņa darbības, rīkojoties pretēji “Olainfarm” akcionāru interesēm, neatstās ietekmi uz viņa karjeru akadēmiskajā vidē, kur reputācijai ir milzīga nozīme.

Kā zināms akcionāru rīcībā ir nonākusi arī informācija, ka tieši H. Velmers ar K. Krastiņu tikai dažas dienas pirms vērienīgā mēģinājuma īstenot krāpniecību, 22.aprīlī, ir lidojuši uz ārvalstīm, lai iespējams tiktos ar Čehijas pilsoņiem, kuri vēlāk 30.aprīlī tika aizturēti lidostā “Rīga”, saistībā ar iespējamo iesaisti krāpšanas lietā.

Akcionāri ir vērsušies pie G. Bērziņa ar aicinājumu nepieļaut, ka H. Velmers un K. Krastiņš turpmāk iesaistās padomes darbā, un ar aicinājumu nodrošināt, ka tiek panākta viņu atkāpšanās no ieņemamajiem amatiem.

Trijotne ar paveikto jūtas apmierināta, jo bija izdevies noraut "Olainfarm" valdes locekļa ievēlēšanu. / Aculiecinieka foto

“Olainfarm” valde ir arī sasaukusi akcionāru sapulci šī gada 17.jūnijā. Tad plānots pārvēlēt atsevišķus Olainfarm padomes locekļus saistībā ar uzticības zaudēšanu no akcionāru vairākuma puses. Kā iepriekš ziņots, akcionāres, kuru starpā iepriekš ilgstoši vadīja nesaskaņas pēc Valērija Maligina nāves, ir radušas iespēju izvēlēties kopīgo pārstāvi un vēlas turpmāk kopīgi pārvaldīt uzņēmumu, nevis iesaistīt tās pārvaldē personas, kuras zaudējušas akcionāru uzticību.