Resursu efektīva izmantošana var ietaupīt miljonus

 
VĒRTĪGA PIEREDZE. Eco Baltia grupas uzņēmumā saskaņā ar LEAN metodēm tika veiktas izmaiņas PET pudeļu pārstrādes procesā un ražošanas iekārtās. Tas ļāva palielināt ražošanas apjomus un maksimāli efektīvi izmantot visas ražošanas jaudas ©Publicitātes foto

Baltijā lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmuma Eco Baltia grupa pieredze liecina, ka, mērķtiecīgi optimizējot procesus un atsakoties no liekām darbībām, gadā var ietaupīt pat vairāk nekā pusmiljonu eiro, turklāt nezaudējot piedāvātā pakalpojuma kvalitāti.

Gan mazāku, gan lielāku uzņēmumu vadītāji reizēm saskaras ar resursu trūkumu, kas liek izšķirties starp jaunu darbinieku pieņemšanu vai atteikšanos no pakalpojuma vai produkta piedāvāšanas. Jaunu darbinieku pieņemšana prasa papildu finanses, savukārt atteikšanās no pakalpojuma vai produkta piedāvāšanas - iespējamās peļņas upurēšanu. Šādos gadījumos uzņēmumam jāizvēlas starp vairākiem variantiem, un bieži izvēle tiek izdarīta par labu mazākajam ļaunumam, respektīvi, tam, kas vismazāk kaitētu uzņēmuma rentabilitātei. Tomēr, kā stāsta LEAN praktiķis, LEAN.LV vadītājs Vidas Petraitis, šo problēmu iespējams risināt arī citādi - optimizējot esošos resursus. «Ir vairāki veidi, kā konstatēt, kurus procesus uzņēmuma darbībā iespējams paveikt efektīvāk, un LEAN menedžmenta sistēma palīdz ne tikai konstatēt, kādos posmos un darbībās resursi tiek pārtērēti, bet arī ieviest problēmu risinājumus uzņēmumā ar vienu galveno mērķi - izmantot pēc iespējas mazāk resursu un radīt lielāku vērtību saviem klientiem, tā kāpinot savu konkurētspēju. Līdzko ir apzināts potenciāls sakārtot procesus organizācijas iekšienē, rodas ietaupījums, par kuru sākotnēji uzņēmumi pat nenojauš,» atklāj V. Petraitis.

Kā piemēru viņš min uzņēmumu Eco Baltia grupa, kas ir viens no uzņēmumiem, kas jau izmantojis LEAN metodes ražīguma paaugstināšanai. Eco Baltia grupas valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs atklāj, ka, izmantojot LEAN metodi, uzņēmumam gadā izdevies ietaupīt pusmiljonu eiro. «Iekšējās darba organizācijas un vides sakārtošana ir viena no mūsu prioritātēm. Tāpēc, balstoties uz detalizētu izvērtējumu, mērķtiecīgi strādājām, lai veiktu uzlabojumus. Šajā procesā esam aktīvi iesaistījuši darbiniekus visos organizācijas līmeņos, vispirms tos apmācot, lai izmaiņas būtu efektīvas un darbinieku ikdiena tiešām kļūtu ērtāka. Pozitīvā ietekme atspoguļojas arī biznesa rezultātos. Kopējais ieguvums, pateicoties darbinieku ierosinātajiem un veiktajiem uzlabojumiem, šobrīd ir sasniedzis vairāk nekā 50 000 eiro mēnesī, kas gadā veido pusmiljonu eiro. To panākam ar dažādu darba procesu uzlabojumiem, vai nu samazinot zudumus, vai ietaupot laiku un cilvēku resursus. LEAN kultūra pieprasa domāt preventīvi, kā lietas un procesus padarīt efektīvākus, vieglākus, uzskatāmākus, ar lielāku pievienoto vērtību darbiniekiem, klientiem un uzņēmumam kopumā. Tas, mūsuprāt, ir galvenais ieguvums,» pieredzē dalās Māris Simanovičs.

Eco Baltia grupas uzņēmumos saskaņā ar LEAN metodēm tika veikti vairāki uzlabojumi, piemēram, bez papildu apjomīgiem ieguldījumiem veiktas izmaiņas PET pudeļu pārstrādes procesā un ražošanas iekārtās, kas ļauj palielināt ražošanas apjomus un maksimāli efektīvi izmantot visas ražošanas jaudas. Šie uzlabojumi ļauj uzņēmumam gan efektivizēt ražošanu un ietaupīt resursus, gan arī nes papildu ieņēmumus.

Kā liecina LEAN.LV pieredze, jomas, kurās visbiežāk viņu klientiem bijuši nepieciešami uzlabojumi, lai celtu uzņēmumu rentabilitāti, ir iekšējā komunikācija, kas īpaši ietekmē dažādu problēmu risināšanas ātrumu, darbinieku ikdienas darba organizāciju, kā arī darbinieku iesaistīšanu dažādu lēmumu pieņemšanā un iniciēšanā.

 

Abonē