Vai SIA ''Rīgas namu pārvaldnieks'' nodarbojas ar reketu?
 
©F64

Daudzdzīvokļu nams „Rakstnieku māja” Rīgā Vesetas ielā 8 savu dzīvokļu īpašnieku biedrību izveidoja 2008.gada 5.aprīlī, klātesot Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas mājoklis” pārstāvim Artim Ivbulim.

Pēc tās izveidošanas uzsākām atdalīšanās procedūru no SIA”Valdemāra nami”, kas noslēdzās gada laikā ar „Aktu par nekustamā īpašuma nodošanu”, kas datēts ar 2009.gada 31.martu. No 2009.gada aprīļa par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu rūpējas dzīvokļu īpašnieku biedrība „Rakstnieku māja”, tostarp par komunālo pakalpojumu līgumu slēgšanu un norēķiniem ar iedzīvotājiem. Mājas pārņemšanas procesā piedalījos kā „Rakstnieku mājas” pārstāve, jo biju oficiāli apstiprināta un sertificēta mājas energopārvaldniece. Tā kā mājai remontdarbi pēdējos gados pirms pārņemšanas netika veikti, kopā ar rūpēm par māju pārņēmām arī iedzīvotāju priekš remontiem samaksāto naudu 6742,93 Ls apmērā.

No šī laika mūs šķir jau daudzi gadi, taču šogad īpatnā veidā par „Rakstnieku māju” ir atcerējies SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, kas dažiem „Rakstnieku mājas” dzīvokļu īpašniekiem ir piesūtījis draudu vēstules. Savādāk nenosauksi vēstuli, kas saucas „Pirmstiesas brīdinājums par parādu saistību dzēšanu” un pamatā satur draudus, ka uzrādītā parāda nesamaksāšanas gadījumā 1 mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas:

„ • tiks tiesā iesniegts prasības pieteikums par parāda piedziņu, kas palielinās Jūsu

izdevumu apmēru sakarā ar papildus nomaksāto valsts nodevu un tiesāšanās

izdevumiem;

parāda piedziņa tiks vērsta uz Jūsu ienākumiem, kā rezultātā tiks apķīlāti Jūsu bankas

konti, kustamie un nekustamie īpašumi, līdz ar to tiks ierobežoti Jūsu darījumi.”

Pagaidām draudu vēstuli saņēmuši 3 dzīvokļu īpašnieki un uzrādītais parāds katram ir savs - 33,21 EUR; 249,35 EUR un 114,93 EUR. Draudi ir vienādi un laiks rit. Tikai viens no parādiem uzrādīts par laiku līdz 2009.gada 31.martam, tātad par laiku, kad māja bija SIA”Valdemāra nami” pārvaldībā.

Pārējie divi skar laiku līdz 2012.gada 30.novembrim, kad dzīvojām jau vairāk kā 3 gadus biedrības „Rakstnieku māja” valdījumā, un, paldies dievam, ar pašvaldības uzņēmumu mums vairs nebija nekādu saistību.

Protams, ka saņemtās draudu vēstules ir radījušas satraukumu iedzīvotājiem, no kuriem daļa ir jau solīdos gados. Vēstulēs jau ir uzrādīta tikai kaut kāda mistiska kopēja parāda summa, ko vēlas saņemt uzņēmums, nenorādot, par kādu pakalpojumu un kuru gadu un mēnesi konkrēti ir parāds. Iedzīvotāji jau nemaksā pašvaldības uzņēmumam par to, ka tas vispār ir. Maksa ir par konkrētiem pakalpojumiem, kas tiek uzrādīti pašvaldības uzņēmuma izsniegtajā rēķinā. Rēķins tiek izsniegts katru mēnesi, arī maksa tiek veikta par katru rēķinu atsevišķi. Tur, kur tiek iekasēta nauda no iedzīvotājiem, ir jābūt īpaši precīziem un korektiem kontaktos. To, diemžēl, nav izpratusi SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” jaunā vadība, kas ir SIA „Valdemāra nami” pienākumu pārņēmēja, un tās Tiesvedības nodaļas jurists Aigars Muzikants, kas parakstījis minētās draudu vēstules. Pašlaik izskatās, ka notiek iedzīvotāju reketēšana, viņus iebaidot. Tā sakot, nobīsies un maksās. Savukārt, kad pie SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” ar savām samaksas kvītīm griežas reketētie iedzīvotāji, viņi saņem ieteikumu iesniegt savus papīrus rakstiski un uz tiem atbildi viņi saņems pēc mēneša, tādi ir noteikumi. Taču iedzīvotāji ir neizpratnē - rit taču jau krietni tas brīdinājuma mēnesis draudu vēstulē un tiks jau, nesagaidot SIA”Rīgas namu pārvaldnieks” atbildi, veikta parādu piedziņa uz ienākumiem, apķīlājot bankas kontus, kustamo un nekustamo īpašumu, tātad - dzīvokli.

Ar ko jūs nodarbojaties, SIA „Rīgas namu pārvaldniek”? Ne tikai jums, bet arī iedzīvotājiem ir tiesības, tostarp uz normālu kontaktu ar iestādēm un uzņēmumiem un dialogu bez draudiem. Var pieņemt, ka SIA „Valdemāra nami” nav bijusi nepieciešamā kārtība, ne velti tās darbība savulaik bija saistīta ar kriminālprocesiem. Ja tagad vēlaties kaut ko precizēt pēc 9 gadiem ar mūsu mājas iedzīvotājiem, dariet to bez draudiem un ar iespējamo precizitāti no jūsu puses. Bet par izteiktajiem draudiem iedzīvotājiem un neizprotamajām saņemtajām vēstulēm mēs gaidām no jums atvainošanos.