Atteikšanās no krievu valodas apguves skolās. Vecāki ziņo par problēmām

© Depositphotos

Stājušies spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas paredz tiesības skolēniem, kuri apgūst vispārējo pamatizglītības programmu, jau šogad rakstveidā atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Iesniegums skolēna vecākiem jāiesniedz izglītības iestādei rakstveidā līdz 21. jūnijam.

Pārējiem skolēniem, kuri ir uzsākuši un vēlas turpināt apgūt krievu valodas kā otrās svešvalodas zināšanas, šāda iespēja būs jānodrošina līdz pamatizglītības pakāpes noslēgumam, bet ne ilgāk kā līdz 2029./2030. mācību gada beigām.

"Gribētu mudināt vecākus izmantot iespēju atteikties no iesāktās krievu valodas, kā otrās svešavalodas. Likums to atļauj izdarīt līdz 21. jūnijam. Mans bērns šo uzņēma kā milzīgu atvieglojumu," vietnē "X" raksta Valters.

Maira: Mans bērns to būtu uzņēmis ar lielu atvieglojumu, ja vācu valodā nebūtu jāielec pie 7. klases. Paliks mācīties krievu valodu, jo privātskolotāju, kurš vasaras laikā piedzītu līmeni, es neatradīšu un arī pats bērns neatradīs motivāciju to darīt vasaras brīvlaikā.

Guntish: Manā klasē no 30 bērniem, kurā mācījās visa klase šo valodu, pagaidām zināms, ka atteiksies vismaz 16 bērni...

Liene: Mums skola e-klasē atsūtīja aptauju, ar skaidrojumu, ka sākotnējo izvēli var mainīt un lai nobalsojam pat to valodu, kuru vēlas mācīties. Būs man meitai vācu val.

Dita: Piemērs no realitātes: latviska pilsēta, latviešu skola, 30 bērni klasē, kā otro svešvalodu vācu valodu izvēlas 4 bērnu vecāki.

Sancha: Dēlam laikam paliksim pie krievu valodas, jo nākamais gads 9.kl., viņš "neieleks" jaunas valodas apguvē. Meita gatava uzsākt 7.kl., apgūstot jaunu valodu, redzēs, ko skola piedāvās.

Debora: Mūsu pastarītim tas pat netika piedāvāts. Pārāk daudz speciālo priekšmetu. Krievu valodu mazliet apgūst saziņā ar draugiem. Draugi visi runā tīrā latviešu valodā, bet, ja mūsējais ko pajautā, labprāt palīdz.Un mani tas pat priecē! Jo tā ir valodu apmaiņa, nevis piespiedu vajadzība

John: Ir problēmas. Pirmā - skolā var būt pieejama tikai viena izvēles svešvaloda un tad tā vairs nav izvēle. Otra - skolēniem, kuri izvēlas sākt no nulles - nākas pievienoties mazākām klasēm, ļoti sarežģī stundu sarakstu. Tas ir - ja nepāriet visa klase.

Alvīne: Es arī to popularizēju, diemžēl vecāki turas pie savas krievu alodas un domā, ka viņu bērniem to vajag.

Boney: Nožēlojama "diskusija". Daži šeit nesaprot vienkāršu lietu - jo vairāk Latvijā būs cilvēku, kuri runā latviski un neprot krievu valodu, jo latviskāka, eiropeiskāka un civilizētāka būs Latvija - tas ir vieta, kurā jūs dzīvojat.

Daina: Es personīgi uzskatu, ka ienaidnieka valoda ir jāzin, valoda kā tāda nav laba vai slikta. Mēs nezinām, kas būs pēc gadiem 30-50. Varbūt attiecības ar kaimiņvalsti būs mainījušās. Pret vācu, japāņu val. šodien mums arī iebildumu nav, neskatoties uz to, kas notika 1939.-1945.gados.

Pilsone: Ir skolas, kur no krievu valodas pagaidām atteikušies tikai 23% 3.klases bērnu vecāki (no 1.sept. jāsāk mācīties 2.svešval.), turklāt šķietami latviskos novados.