Komentāri: Dati parāda: Nē, Latvijas sabiedrība nav nogurusi no palīdzēšanas Ukrainai arī kara trešajā gadā