LIVA: Radies iespaids, ka ministrija ķērusies pie RPIVA reputācijas graušanas

 
©foto.lu.lv

Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) atteikties no sasteigtās un speciālistu vidū neizdiskutētās ieceres par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidēšanu, pievienojot to Latvijas Universitātei (LU).

LIVA valde informēja, ka asociācija uzskata, ka publiskajā telpā izskanējušie IZM pārmetumi RPIVA nav objektīvi, tāpēc aicina ministriju atteikties no ieceres par RPIVA likvidēšanu.

"Ir radies iespaids, ka tā vietā, lai izstrādātu mērķtiecīgu un sistēmisku piedāvājumu, kā sakārtot Latvijas augstākās izglītības nozari, kā veicināt augstskolu stratēģisko specializāciju, IZM bez diskusijas ir ķērusies pie vienas augstskolas reputācijas graušanas," norādīja LIVA.

Pēc LIVA domām, gluži pretēji ministrijas viedoklim, RPIVA ir viena no retajām Latvijas augstskolām, kas mērķtiecīgi investējusi augstāko iespējamo kvalitātes standartu sasniegšanā. Asociācija norādījusi, ka ir grūti iedomāties Latvijas pirmsskolas un sākumskolas pedagogu augstā profesionālās izglītības līmeņa saglabāšanu bez RPIVA ieguldījuma šajā darbā.

LIVA pauž neizpratni par IZM argumentu, ka akadēmija neizmanto Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu, tāpēc tā likvidējama.

"Zināms, ka ES fondi tiek piešķirti tikai prioritārajām jomām, savukārt prioritātes nosaka valsts, bet pedagoģija un skolotāju sagatavošana sen vairs nav starp tām. Valsts nepiešķir RPIVA ne daudz budžeta vietu, ne arī fondu naudu," norāda LIVA.

Asociācija uzsver, ka IZM tendenciozi nepievērš uzmanību šiem faktiem un viņuprāt, RPIVA darbojas sliktāk par tām augstskolām, kuras nekādi nespēj iztikt bez publiskā finansējuma.

LIVA ir nepieņemams veids, kā IZM jau atkārtoti komunicē ar nozares institūcijām un nozares profesionāļiem, jo par plānoto reorganizāciju netika informētas iesaistītās puses, bet gan nākts klajā sociālajos tīklos un mediju telpā. IZM arī neesot sniegusi savu redzējumu par to, kas mainīsies reorganizācijas rezultātā, piemēram par to, kā tiks uzlabots pedagogu sagatavošanas process Latvijā. Nav notikušas nopietnas un profesionālas diskusijas par Latvijas pedagoģijas augstskolu programmu īstenošanas kvalitāti un to, kā IZM iecerējusi veikt valsts augstskolu apvienošanu.

LIVA uzskata - ja process notiek šādi, mērķi, kura dēļ reorganizācijas process uzsākts, sasniegt būs grūti. Turklāt grūti būs ticēt IZM teiktajam arī citos ar izglītību saistītajos jautājumos.