Skolotāji Latvijā strādā vidēji 35 stundas nedēļā; citviet Eiropā 37

 
©Raitis Plauks/ F64 Photo Agency

Kopš 2013.gada ir samazinājusies to skolotāju daļa, kuri strādā pilnu slodzi, un vidēji Latvijā skolotāji strādā 35 stundas nedēļā, kas ir zem Eiropas Savienības (ES) vidējā rādītāja - 37 stundām, liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) "TALIS 2018" veiktais pētījums.

Pētījuma autori secinājuši, ka to skolotāju daļa, kuri strādā pilnu slodzi, no 2013.gada līdz 2018.gadam ir samazinājusies no 82% līdz 75%. Pētnieki atzīmēja, ka šie skaitļi raksturo skolotāju slodzi visās skolās, kurās viņi strādā, un atklājies, ka 10% skolotāju strādā vairāk nekā vienā skolā.

Pētnieki arī salīdzinājuši, ka Latvijā vidēji skolotāji strādā 35 stundas nedēļā, savukārt Japānā tās ir 56 stundas, Kanādā un Anglijā - 47 stundas, turpretī ASV - 46.

Aprēķini par skolotāju darba laika sadalījumu parāda, ka vidēji 42% kopējā darba laika pedagogs strādā klasē ar skolēniem, individuālai plānošanai un stundu gatavošanai skolotājs pavada 14% darba laika, darbu vērtēšanai un atzīmju izlikšanai - 10%, skolēnu konsultēšanai - 7%, komandu darbam un sadarbībai ar citiem skolotājiem - 5%.

Pētījumā norādīts, ka Latvijā vidēji skolotāji 84% mācību stundu laika velta mācību darbam, kārtības uzturēšanai klasē - 10%, savukārt administratīvais darbs klasē prasa 6% no mācību stundas. Pētnieki atzīmēja, ka pat Austrumāzijas valstīs, kuras "izslavētas ar disciplīnu" un augstiem sasniegumiem, stundas lietderīga daļa bieži ir zemāka, piemēram, Taivānā tam velta 75% stundas, Korejā - 76%, turpretī Japānā - 79%.

Kā ziņots, "TALIS" aptauja pirmo reizi notika 2008.gadā un tajā piedalījās 24 valstis. 2013.gadā notika otrais aptaujas cikls, kurā pirmo reizi piedalījās arī Latvija. Šajā aptaujā tika salīdzinātas 34 valstu izglītības sistēmas.

Aptaujas ciklā, kas norisinājās 2018.gada vasarā, dalībnieku skaits sasniedza 48 valstis no visiem pasaules kontinentiem. Latvijā aptaujā piedalījās 137 skolu 2314 skolotāji.

"TALIS 2018" pētījumā ir iekļautas deviņas galvenās tēmas - skolotāju mācību prakses, skolas vadība, skolotāju profesionālās prakses, skolotāju izglītība un sākotnējā sagatavošana darbam, skolotāju atgriezeniskā saite un izaugsme, skolas iekšējais klimats, apmierinātība ar darbu, ar skolotāja profesiju saistītās cilvēkresursu problēmas un attiecības ar ieinteresētajām pusēm, kā arī skolotāju pašefektivitāte.

"TALIS 2018" aptaujas rezultāti tiks izdoti divos sējumos. Pētījuma veicēji stāstīja, ka pirmais sējums "Skolotāji un skolu vadītāji - pilnveide visa mūža garumā" publicēts jūnijā un pēta skolotāju zināšanu un prasmju aspektu, kā arī skolu vadītāju profesionalitāti. Savukārt otrs sējums "Skolotāji un skolu vadītāji - augstu novērtēti profesionāļi" tiks publicēts 2020.gada sākumā, un tajā tiks pētīti profesijas prestiža, karjeras iespēju, sadarbības kultūras un atbildības, kā arī autonomijas jautājumi.