Liecināšanu aprauj 50 reižu un liek par to vēl samaksāt
 
NAV VIEGLI. Aivaram Lembergam un viņa aizstāvei Irīnai Kaukei jācīnās gandrīz vai par katru vārdu, ko pateikt liecībās tiesai, jo acīm redzams ir tas, ka A. Lemberga liecības ir ļoti neizdevīgas apsūdzībai. Bet liecības tiesā ir pierādījums, kas ir jāvērtē gan apsūdzības uzturētājiem, gan tiesai ©Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Tā dēvētās Lemberga prāvas 2017. gada 12. maija tiesas sēdes atšifrējums atklāj, ka tiesa 50 reižu pārtraukusi apsūdzēto liecību sniegšanas laikā un vēl piemērojusi viņam sankciju – soda naudu vienas minimālās mēneša algas jeb 380 eiro apmērā.

Minētajā tiesas sēdē Aivars Lembergs turpināja sniegt liecības par apsūdzības apgalvojumiem saistībā ar amatpersonai likumā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu. Liecību apraušanai gan pēc savas, gan pēc prokurora Jura Jurisa iniciatīvas tiesnesis Boriss Geimans izmantoja tādas frāzes kā, piemēram: «Pietiks! Runājiet par lietu, lūdzu!», «Kāpēc jūs nevarētu sniegt liecību, lai mums nebūtu putra?», «Labi, par lūgumiem vairs nerunāsim, un, lūdzu, sniedziet liecības sakarā ar lietas apstākļiem», «Tās nav liecības! Jūs saprotiet?», «Priekš kam jūs tagad lasāt?», «Man nav pienākuma skaidrot jūsu aizstāves vietā, kā jums sniegt liecības», «Varat piebilst, ka šo faktu var apstiprināt tāda un tāda liecība! Viss! Un tālāk iet!», «Es tagad jums teicu: norādiet šos lieciniekus, un tālāk!», «Lūdzu par nākamo jautājumu lieciniet tālāk», «Es jums tagad teicu, norādiet šos lieciniekus, un tālāk!», «Nolasīt apsūdzības daļu un pateikt, ka tur nav norādīts tas un tas, nav liecību sniegšana! Varbūt jūs to nesaprotat?», «Tā! Mēs norādām atkal kārtējo reizi apsūdzētajam, ka viņš vilcina procesu!», «Paldies! Tā ir liecība! Viens teikums, un jau sen to vajadzēja pateikt, nevis tur lasīt mums apsūdzību, kura ir mūsu priekšā!», «Viņš negrib vienkārši saprast! Mēs to ļoti labi redzam. Lūdzu, par faktiem, par apstākļiem!», «Apsūdzētais! Es redzu, ka jūs nesaprotat!»,«Par to jums būs jārunā debatēs, nevis tagad!», «Tātad! Jums nevajag tagad mums liecināt par to, ka katrs atsevišķs lēmums tur nodarīja vai nenodarīja būtisku kaitējumu. Runājiet par lēmumu kopumu! Vot, prokurors ļoti labi izskaidroja. Es domāju, ka jums arī jāsaprot!», «Nu, priekš kam jūs atkal lasāt?» un tamlīdzīgi.

Lembergs uzskata, ka prokurori dara visu, lai pēc iespējas nepieļautu viņa liecināšanu, jo, kad viņš bija noliecinājis vairākus mēnešus, vienreiz jau tika grozīta apsūdzība sakarā ar «vieglākiem noziedzīga nodarījuma apstākļiem». «Un tagad ir bīstami, ka es turpināšu liecināt - atkal būs jāmaina apsūdzība,» secināja A. Lembergs.

Publicējam spilgtāko fragmentu no pieminētās tiesas sēdes atšifrējuma.

Prokurors Juris Juriss: - Godātā tiesa! Mēs vēlētos vērst tiesas uzmanību uz to, ka, mūsuprāt, šobrīd jau nenotiek pratināšana un tā nav liecību sniegšana. Vienkārši apsūdzētais stāsta, kas viņam saistībā ar apsūdzību ir saprotams vai nav. Tas tā kā viens. Norāda un piesaka lūgumus vienlaikus. Pasaka, kādus lūgumus tiesa nav apmierinājusi. Bet par ko tad pratināšana ir, kas ir pratināšanas priekšmets?

Geimans: - Jā! Es piekrītu, apsūdzētais! Lūdzu, jums ir…

Lembergs: - Es nepieteicu lūgumu!

Juriss: - Viņš vairākkārt jau teica - lūdzu tiesu!

Lembergs: - Es nekādu lūgumu neesmu pieteicis!

Advokāte Irīna Kauke: - Pagaidām nē!

Geimans: - Labi! Par lūgumiem vairs nerunāsim, ja, un, lūdzu, par, sakarā ar lietas apstākļiem, lūdzu, sniedziet liecības.

Lembergs: - Es savā liecībā norādu, ka tiesa noraidīja - es pateicu vienu uzvārdu, bet vēl noraidīja citus uzvārdus, citus lieciniekus, kas varēja liecināt par tiem apgalvojumiem, kas ir…

Geimans: - Tās nav liecības, jūs saprotiet?

Lembergs: - Kas tad ir liecība?

Geimans: - Jums nevajag vienkārši norādīt tos lūgumus. Priekš kam? Lūdzu, par lietas apstākļiem. Konkrēti jums ir šeit apsūdzība celta. Lūdzu!

Lembergs: - Es nerunāju par noraidītiem lūgumiem. Es runāju, lai konstatētu, pārbaudītu. Apsūdzībai jābāzējas uz pierādījumiem. Pierādījumus var iesniegt…

Geimans: - Jums nevajag kritizēt apsūdzību, tas ir jūsu aizstāves pienākums, tas būs debatēs!

Lembergs: - Es nekritizēju!

Geimans: - Jā! Lūdzu! Jums ir kas sakāms sakarā ar šo, šo apsūdzību pēc būtības?

Lembergs: - Es arī pēc būtības runāju!

Kauke: - Godājamā tiesa, es vēršu tiesas uzmanību uz to, ka likumā nav norādīts, kā tieši apsūdzētais sniedz liecības. Viņš liecina par to, ko viņš uzskata par vajadzīgu, ņemot vērā, ka jaunā apsūdzība ir celta un tur ir pavisam citi apgalvojumi. Mūsu priekšā ir vecā un jaunā apsūdzība. Viņš mēģināja jums paskaidrot, ka bija cilvēki, kuri varēja šo jautājumu tā kā noskaidrot, paskaidrot jums. Bet tās ir liecības, godājamā tiesa! Viņš tikai mēģina …

Geimans: - Tikai jūs tā uzskatāt!

Juriss: - Nu, ja!

Kauke: - Nu, nu, protams, ka es uzskatu!

Juriss: - Nu, godātā tiesa, tātad aizstāve saprot pratināšanu. Viņa nav lasījusi Kriminālprocesa likumā, kas ir pratināšana.

Lembergs: - Godātā tiesa, viņš (domāts Juriss) visu laiku traucē!

Geimans: - Tā, vienu mirkli, vienu mirkli! - Mēs uzklausījām jūsu advokāti.

Juriss: - Mēs vēlamies tomēr norādīt, ka Kriminālprocesa likumā ir pateikts, kas ir pratināšana - par tiem apstākļiem, kuriem ir būtība. Bija apsūdzētais tajā vietā, nebija; darīja to, nedarīja; bet nevis tagad atsaukties...

Lembergs: - Man ir, man ir tiesības...

Juriss: - ...uz to, kādus lūgumus skatīja un kādus neskatīja.

Geimans: - Pilnībā piekrītu!

Kauke: - Nu, kā palika...

Geimans: - Nevajag atkārtot mums.

Lembergs: - Es runāju par pierādījumiem, un liecinieku [liecības] ir pierādījumi! Es norādu, ka manu liecību varēja apstiprināt ar pierādījumiem liecinieki. Es norādu, kuri liecinieki to varēja liecināt, bet tiesa šos lieciniekus noraidīja. Par to es runāju.

Juriss: - Debatēs varēs runāt!

Lembergs: - Jūs man uzrakstiet…

Geimans: - Es nesaprotu, varbūt jūs nesaprotat, bet kā jūsu aizstāve nesaprot, tas viss ir principā debatēs jārunā!

Kauke: - Kāpēc?

Geimans: - Lūdzu, runājiet par faktiem, kas attiecas uz, par apstākļiem, kas attiecas uz apsūdzību!

Lembergs: - Es runāju par faktiem - par tiem apgalvojumiem, kas ierakstīti apsūdzībā, ka tos varēja apgāzt ar pierādījumiem liecinieki.

Geimans: - Kārtējo reizi atkārtot, ka jums nav skaidra apsūdzība, vai par to, ka, teiksim, kādi liecinieki pie nebija nopratināti, tas, tiesa noraidīja jūsu lūgumus - tas nav par faktiem. Lūdzu, vot, šeit konkrēti lēmumi jums inkriminēti, kurus jūs, kurus, kuru pieņemšanā jūs piedalījāties, lūdzu, runājiet par tiem apstākļiem.

Lembergs: - Es tagad nerunāju par lēmumiem, es tagad runāju par apsūdzību, kur apgalvots, ka es esmu bijis...

Kauke: - Patiesā labuma guvējs.

Lembergs: - Kompānijā Kaywood International Ltd., reģistrācijas numurs 82158, adrese: Mill Miles Suit 6, Wickhams Cay, Road Town, Tortola ...

Geimans: - Priekš kam jūs tagad lasāt?

Lembergs: - ...British Virgin Island. Šajā kompānijā, ka es esmu bijis faktiskais šīs kompānijas īpašnieks.

Geimans: - Jūs nebijāt faktiskais īpašnieks!

Lembergs: - Es jau liecinu par to!

Kauke: - Viņš par to liecina!

Geimans: - Viss! Paldies! Skaidrs! Pēc jūsu vārdiem, jūs nebijāt interešu konflikta situācijā. Lūdzu, tālāk turpiniet!

Lembergs: - Es runāju par to, ka aizstāvība vēlējās nopratināt lieciniekus, jo liecinieku liecības ir pierādījumi, kas pierādītu manu vārdu patiesību. Bet jūs šādu iespēju mums realizēt tiesības uz aizstāvību liedzāt. Es gribēju pateikt tos piecus uzvārdus, kurus…

Geimans: - Labi, jūs varat nosaukt kādus uzvārdus, un pēc tam jums un jūsu aizstāvei būs iespēja pieteikt attiecīgus lūgumus, kad jūs pabeigsiet sniegt liecību.

Lembergs: - Es arī gribēju norādīt tos, tos lieciniekus, kurus mēs pieteicām, kas manu šo te liecību var apstiprināt. Kurā brīdī tad man norādīt, kas var apstiprināt manu liecību un apgāzt apsūdzību? Ja es nedrīkstu runāt par to, kas var apgāzt apsūdzību, tad es tikai drīkstu apgalvot pats no sevis un neatsaukties ne uz vienu pierādījumu un ne uz vienu liecinieku? Kā tādā gadījumā iespējama aizstāvība?

Geimans: - Man nav pienākuma jums skaidrot jūsu aizstāves vietā, kā jums sniegt liecības! Bet tomēr jūs apgalvojāt, ka jūs nebijāt šīs kompānijas īpašnieks. Varat piebilst, ka šo faktu var apstiprināt tādas un tādas liecības. Viss! Un tālāk iet!

Lembergs: - Es to sāku un es jau būtu beidzis, ja netraucētu man liecināt. Godātā tiesa, vienmēr, kad atnāk prokurors, viņš visu laiku traucē liecināt.

Geimans: - Mums tā neliekas, ka jūs…

Lembergs: - Mēs mīdāmies uz vietas! Cik reizes tā nav bijis! Es jau būtu beidzis šo sadaļu! Es vairs nedrīkstu norādīt, kuri liecinieki var apliecināt manu patiesību.

Geimans: - Lūdzu, par nākamo jautājumu, lieciniet tālāk!

Kauke: - Kādēļ par nākamo?

Lembergs: - Kurā pantā ir teikts, ka es nedrīkstu norādīt, kuri liecinieki var apstiprināt manas liecības?

Geimans: - Norādījāt un turpiniet tālāk!

Lembergs: - Bet jūs man neļāvāt! Nē, prokurors neļāva, un jūs viņam piekritāt, jo viņš jau...

Geimans: - Es tagad jums teicu, norādiet šos lieciniekus un tālāk!

Lembergs: - Ko jūs kliedzat?

Juriss: - Godātā tiesa, vienkārši tiešām…

Lembergs: - Ja jūs man atļaujat…

Juriss: - Valsts apsūdzības uzturētāju ieskatā...

Lembergs: - Jūs atļaujat...

Geimans: - Tā!

Juriss: - ...nu, vajag piemērot procesuālo sankciju, un ar to tas arī beigtos.

Lembergs: - Nākošais ir liecinieks…

Geimans: - Tā!

Juriss: - Nu nevar ļaut apsūdzētajam tā uzvesties. Jābūt kārtībai!

Lembergs: - …kurš arī bijis Kaywood International direktors. Tālāk Džons Nelsons, kas ir bijis Kaywood International direktors. Jans Mičels Burns, kas ir bijis Kaywood International direktors. Un Džeims Ludvigs Luks Tans Hartlijs. Es varu kļūdīties uzvārdos! Atvainojos, Kaywood International direktors. Šie liecinieki varēja, ja mums būtu ļauts nopratināt, pierādīt manu vārdu pareizību. Manu vārdu pareizību pierāda arī apsūdzētā Anrija Lemberga liecība. Manu vārdu pareizību apliecina arī apsūdzības rindkopā iestrādātā pretruna, ka vienlaicīgi vienas un tās pašas daļas piederēja trim cilvēkiem un vienlaicīgi piederēja vienam cilvēkam. Apsūdzībā ir apgalvots, saistībā ar personīgām interesēm, ka kompānijai Kaywood International Ltd. piederēja ne mazāk kā trīssimt akciju sabiedrības Venceb akcijas, trīsdesmit deviņi tūkstoši trīssimt latu vērtībā, un tas pēc maiņas kursa ir 55 918,86 eiro, kas bija ne mazāk kā 15% no akciju sabiedrības Venceb statūtkapitāla. Apgalvots, ka tas savukārt nodrošināja Aivaram Lembergam, viņa dēlam Anrijam Lembergam un meitai Līgai Lembergai kopā vienādās daļās patieso labuma guvēju tiesības akciju sabiedrībā Venceb ne mazāk kā piecpadsmit procentu apmērā. Te ir apgalvots, ka vienas un tās pašas akcijas Vencebā ir piederējušas juridiskai kompānijai Kaywood International un vienlaicīgi tās ir piederējušas, kā es to saprotu, arī trim fiziskām personām - man, manam dēlam un meitai. Šāda situācija nav iespējama, tāpēc, ka tad veidojas vairāk nekā 100% daļas. Pat teorētiski tāds variants nepastāv. Ja lietā ir Venceb statūti, tad to var pēc statūtiem arī konstatēt. Te ir apgalvots - vienādās daļās. Uz kāda pamata ir secināts, ka vienādās daļās, man nav zināms, un arī apsūdzībā nekas nav norādīts. Kas tie par pierādījumiem, lai es varētu par šiem pierādījumiem runāt? Varu pateikt, ka šādu pierādījumu nav.

Juriss: - Godātā tiesa, mēs vēršam atkal uzmanību, ka tā jau nav liecība. Apsūdzētais citē apsūdzību, kas tur ir norādīts. Tā nav liecība! Liecība ir par faktiem, apstākļiem, kas viņam ir zināmi sakarā ar apsūdzību. Tad viņš var pateikt - ir tā bijis, nav tā bijis; ir tur noticis, nav noticis, nevis lasa vienkārši apsūdzību.

Geimans: - Jā! Mēs acīm redzami kārtējo reizi varam konstatēt, ka apsūdzētais…

Juriss: - …izvairās…

Geimans: - …apzināti vilcina procesu.

Lembergs: - Es liecinu, ka apgalvojums apsūdzībā…

Geimans: - Nolasīt apsūdzības daļu un pateikt, ka tur nav nodarīts tas un tas, nav liecības sniegšana! Varbūt jūs to nesaprotat?

Lembergs: - Nesaprotu! Es runāju par apsūdzībām! Par ko man vēl runāt?

Kauke: - Godājamā tiesa, ja prokurori konstatē, ka šī lēmuma pieņemšanā Lembergam nav konstatētas «materiālas intereses», viņiem vajadzēja atteikties no apsūdzības šajā daļā, nevis samainīt uz «personīgām interesēm», caur «labuma guvēja tiesībām» un spiest mums tagad pielāgoties jaunai apsūdzībai un uzreiz tā, kā jūs gribat liecināt. Tā ir prokuroru, nevis mūsu vaina.

Juriss: - Godātā tiesa, vēršam uzmanību - atkal te ir spilgts piemērs. Kāds sakars, ko tur vajadzēja vai nevajadzēja prokuroriem apsūdzībā? Liecinošai personai ir jāliecina par viņam zināmajiem apstākļiem, ja viņš to vēlas, protams, jo viņš ir apsūdzētais, viņš var arī neliecināt. Kas tur prokuroriem bija jānorāda vai nebija jānorāda, tā taču nav liecība! Izrādās, ka pati Kaukes kundze nesaprot.

Geimans: - Kaukes kundze, jūs tam nepiekrītat? Jūs tam nepiekrītat?

Kauke: - Nē, godājamā tiesa, es uzskatu, ka apsūdzētais var liecināt tā, kā viņš uzskata par vajadzīgu, jo likumā nav…

Geimans: - Likumā nav teikts...

Tiesnese Irīna Jansone: - Nevar tā liecināt.

Kauke: - Nē, godājamā tiesa,…

Geimans: - Viņš nevar runāt par laika apstākļiem un tā tālāk.

Kauke: - Viss, kas ir norādīts apsūdzībā, ietilpst pierādīšanas priekšmetā - tā ir Augstākās tiesas judikatūra.

Geimans: - Tas būs jūsu pienākums debatēs…

Kauke: - Man taču…

Geimans: - …norādīt tiesai uz visiem, teiksim, apsūdzības trūkumiem, ja tādi ir konstatēti, pēc jūsu viedokļa.

Kauke: - Es varu uzstāties debatēs, tikai pamatojoties uz…

Geimans: - Lūdzu…

Kauke: - …sava aizstāvamā liecībām.

Geimans: - Bet, lūdzu, lai viņš par faktiem runā, nevis par to…

Kauke: - Viņš runā, mēs uzskatām, ka viņš runā par faktiem.

Lembergs: - Te ir…

Geimans: - Tā! Mēs norādījām atkal, kārtējo reizi, apsūdzētajam, ka viņš nerunā par faktiem, viņš vilcina procesu.

Lembergs: - Es runāju, ka te ir apgalvots, ka «vienādās daļās».

Es liecinu, ka nekādās «vienādās

daļās» Aivaram Lembergam,

viņa dēlam Anrijam Lembergam un meitai Līgai Lembergai akciju sabiedrībā Venceb nekas nepiederēja. Tā ir liecība?

Geimans: - Paldies! Tā ir liecība! Viens teikums, un jau sen vajadzēja to pateikt, nevis tur lasīt mums apsūdzību, kura ir mūsu priekšā …

Lembergs: - Es to arī pateicu!

Geimans: - Tā, turpiniet, lūdzu, par tālāko!

Lembergs: - Tālāk es varu liecināt, ka es nebiju vienādās daļās patiesā labuma guvējs. Man nebija vienādās daļās ar Anriju Lembergu, Līgu Lembergu patiesā labuma guvēja tiesības akciju sabiedrībā Venceb uz 1999. gada 19. janvāri. Es liecinu…

Geimans: - Paldies!

Lembergs: - …es liecinu, ka es nesaprotu, par kādām «patiesā labuma guvēja tiesībām» akciju sabiedrībā Venceb iet runa!

Geimans: - Tas nav...

Lembergs: - Es to nesaprotu, tāpēc es nevaru liecināt. Visbeidzot...

Juriss: - Godātā tiesa, mēs atkal vēršam uzmanību, jo mums jāskaidro, ka lieciniekam jau nav jāliecina par to, ko viņš nesaprot vai nezina, vai zina…

Geimans: - Mēs vairākas reizes jau skaidrojām…

Juriss: - …tikai par faktiem jāliecina.

Geimans: - …viņš negrib saprast. Mēs to ļoti labi redzam. Lūdzu, par faktiem, par lietas apstākļiem!

Lembergs: - Jūs man neļaujat liecināt! Jūsu mērķis ir nepieļaut manas liecības! Jo es noliecinātu…

Geimans: - Jūsu mērķis ir novilcināt …

Lembergs: - Jā, es noliecināju astoņus mēnešus, un tad nomainīja apsūdzību. Es jums reizes desmit teicu, ka nomainīs apsūdzību.

Geimans: - Tā!

Lembergs: - Jā! Un tagad ir bīstami, ka es turpināšu liecināt - atkal būs jāmaina apsūdzība! Tur jau ir tā nelaime!

Geimans: - Tā, turpiniet, lūdzu!

Lembergs: - Kā var piederēt akcijas vienlaicīgi man un trim fiziskām personām? Vājprāta murgi...

Tiesas sēdē vēl kādu brīdi turpinājās emocionāla vārdu apmaiņa, līdz tiesnesis B. Geimans izsludināja piecu minūšu pārtraukumu. Pēc pārtraukuma tiesa paziņoja savu lēmumu par procesuālās sankcijas piemērošanu vienas minimālās mēneša algas jeb 380 eiro apmērā par to, ka «ar savu rīcību Lembergs Aivars klaji ignorē procesa virzītāja, tiesu kolēģijas prasības. Bez tam tiesu kolēģija konstatēja, ka Aivars Lembergs neizpilda tiesas sēdes priekšsēdētāja prasības ievērot tiesas sēdē vispārpieņemtas uzvedības normas, izsakoties par citu procesā iesaistīto personu».