PĒTĪJUMS: Labāko skolu tops

© f64

Ņemot vērā 2013./2014. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātus 12. klasēm, Neatkarīgā izveidojusi 100 labāko vidusskolu topu (tika vērtēts arī profesionālo skolu sniegums).

Lai arī skolas sniegtās izglītības kvalitāti neraksturo tikai eksāmenu vērtējumi, tomēr tos savā ziņā var uzskatīt par katra skolēna un viņa pedagogu kopējo darba rezultātu, parādot, cik labi audzēknis ir apguvis vielu un cik veiksmīgi skolotājam izdevies viņam to iemācīt.

Veidojot topu, atsevišķi tika skatīta katra mācību iestāde un tās audzēkņu iegūtais vidējais vērtējums (centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumi tiek izteikti procentos – no nulles līdz 100%) katrā valsts pārbaudījumā 12. klasēm. Pēc tam tika aprēķināts visu eksāmenu vidējais vērtējums. Tad no kopējā skolu skaita tika atlasītas tikai tās, kurās visos kārtotajos centralizētajos eksāmenos vidējais vērtējums nebija zemāks par 60%. No 452 (vidusskolas, vakarskolas, tālmācības un profesionālās skolas) mācību iestādēm šādu rezultātu uzrādīja 139, bet topā iekļuva tikai 100 ar visaugstākajiem vērtējumiem. Topā zemākajās pozīcijās atrodas skolas, kuru vidējais vērtējums pārbaudījumos ir gandrīz 63%.

Topa līdere ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, kuras audzēkņu zināšanas visos eksāmenos vidēji tiek novērtētas ar gandrīz 84%. Nākamais labākais rezultāts pieder Daugavpils Krievu vidusskolai – licejam. Tiesa gan, ģimnāzija ir krietni izvirzījusies vadībā – par nepilniem 9%. Starp citu, Neatkarīgā šādus skolu topus veidoja arī laikā no 2006. līdz 2011. gadam, un arī tad pirmo vietu nemainīgi ieņēma Rīgas Valsts 1. ģimnāzija. Pārējās skolas gan rotējušas augšup un lejup.

Taisot topu, tika apskatītas arī profesionālās skolas un tikai viena – profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikums Balvu teritoriālā struktūrvienība – šajā labāko skolu sarakstā iekļuva.

Neatkarīgās 2014. gada skolu top 100

1. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija (kārtoti 8 eksāmeni)

2. Daugavpils Krievu vidusskola – licejs (6)

3. Dobeles Valsts ģimnāzija (7)

4. Rīgas Franču licejs (9)

5. Rīgas 64. vidusskola (8)

6. Špoģu vidusskola (5)

7. Rēzeknes 1. vidusskola (7)

8. Ventspils 1. ģimnāzija (8)

9. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola (6)

10. Āgenskalna Valsts ģimnāzija (8)

11. Bebrenes vidusskola (6)

12. Preiļu Valsts ģimnāzija (8)

13. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija (10)

14. Rīgas Centra humanitārā vidusskola (9)

15. Siguldas Valsts ģimnāzija (9)

16. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija (9)

17. Privātā vidusskola Patnis (5)

18. Daugavpils 3. vidusskola (5)

19. Madonas Valsts ģimnāzija (7)

20. Rīgas Angļu ģimnāzija (8)

21. Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (6)

22. Valmieras Valsts ģimnāzija (9)

23. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija (8)

24. Dundagas vidusskola (6)

25. Ilūkstes 1. vidusskola (8)

26. Rīgas Klasiskā ģimnāzija (8)

27. Jēkabpils Valsts ģimnāzija (9)

28. Cēsu Valsts ģimnāzija (7)

29. Rīgas 49. vidusskola (7)

30. Aglonas vidusskola (6)

31. Liepājas Valsts 1. ģimnāzija (8)

32. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija (8)

33. Zvejniekciema vidusskola (8)

34. Balvu Valsts ģimnāzija (8)

35. Daugavpils Valsts ģimnāzija (8)

36. Jelgavas Valsts ģimnāzija (9)

37. Ērgļu vidusskola (7)

38. Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola (8)

39. Rīgas Doma kora skola (4)

40. Rēzeknes 5. vidusskola (7)

41. Bauskas Valsts ģimnāzija (8)

42. Valmieras Pārgaujas ģimnāzija (9)

43. Rēzeknes Valsts ģimnāzija (8)

44. Uzvaras vidusskola (6)

45. Rīgas 72. vidusskola (8)

46. Rudzātu vidusskola (4)

47. Rīgas Kultūru vidusskola (7)

48. Rīgas 34. vidusskola (7)

49. Saldus 1. vidusskola (4)

50. Gulbīša vidusskola (4)

51. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija (7)

52. Rīgas Ostvalda vidusskola (6)

53. Baltinavas vidusskola (6)

54. Iecavas vidusskola (8)

55. PIKC Rīgas Valsts tehnikums Balvu teritoriālā struktūrvienība (4)

56. Viļakas Valsts ģimnāzija (6)

57. Smiltenes ģimnāzija (8)

58. Ventspils 4. vidusskola (8)

59. Ziemeļvalstu ģimnāzija (9)

60. Pilsrundāles vidusskola (5)

61. Kārsavas vidusskola (5)

62. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola (8)

63. Vaboles vidusskola (4)

64. Elejas vidusskola (6)

65. Talsu Kristīgā vidusskola (5)

66. Limbažu novada ģimnāzija (8)

67. Daugavpils 9. vidusskola (7)

68. Krāslavas Valsts ģimnāzija (8)

69. Rīgas Katoļu ģimnāzija (4)

70. Piltenes vidusskola (7)

71. Līvānu 1. vidusskola (9)

72. Ciblas vidusskola (5)

73. Lejasciema vidusskola (5)

74. Grobiņas ģimnāzija (6)

75. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (7)

76. J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija (7)

77. Tukuma Raiņa ģimnāzija (8)

78. Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (8)

79. Rīgas Hanzas vidusskola (7)

80. Ulbrokas vidusskola (7)

81. Suntažu vidusskola (6)

82. Privātā vidusskola INNOVA (4)

83. Privātā vidusskola Klasika (6)

84. Rīgas 94. vidusskola (6)

85. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola (7)

86. Rīgas 6. vidusskola (8)

87. Ķeguma komercnovirziena vidusskola (6)

88. Ludzas pilsētas ģimnāzija (8)

89. Rīgas Teikas vidusskola (8)

90. Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija (7)

91. Nautrēnu vidusskola (6)

92. Babītes vidusskola (7)

93. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola (7)

94. Ķekavas vidusskola (8), Jelgavas 6. vidusskola (5)

95. Brocēnu vidusskola (8)

96. Krimuldas vidusskola (6), Habad Ebreju privātā vidusskola (5)

97. Rīgas 93. vidusskola (7)

98. Jelgavas 5. vidusskola (7)

99. Ogres 1. vidusskola (7)

100. Gulbenes novada valsts ģimnāzija (8)

Labākās skolas katrā centralizētajā eksāmenā – atlasītas tās, kur kārtotāju skaits bija vismaz 10 cilvēki, latviešu valodā – 40

Top 3 skolas ar visaugstāko vidējo vērtējumu latviešu valodā

Rīgas Franču licejs

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Top 3 skolas ar visaugstāko vidējo vērtējumu angļu valodā

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Rīgas Franču licejs

Top 3 skolas ar visaugstāko vidējo vērtējumu vācu valodā

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Rīgas Herdera vidusskola

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

Top 3 skolas ar visaugstāko vidējo vērtējumu krievu valodā

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Profesionālā vidusskola VICTORIA

J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija

Top 3 skolas ar visaugstāko vidējo vērtējumu matemātikā

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Daugavpils Krievu vidusskola – licejs

Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola

Top 3 skolas ar visaugstāko vidējo vērtējumu vēsturē

Siguldas Valsts ģimnāzija

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Top 3 skolas ar visaugstāko vidējo vērtējumu bioloģijā

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Valmieras Valsts ģimnāzija

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Top 3 skolas ar visaugstāko vidējo vērtējumu fizikā

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Top 3 skolas ar visaugstāko vidējo vērtējumu ķīmijā

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Svarīgākais