Valsts kontrole kritizē naudas piešķiršanas praksi filmām "Nameja Gredzens" un "Dvēseļu putenis"

 
©Mārtiņš Zilgalvis, F64 Photo Agency

Valsts kontrole revīzijā par valsts budžeta plānošanas efektivitāti kritizē tā dēvēto "deputātu kvotu" piešķiršanas praksi filmām "Nameja Gredzens" un "Dvēseļu putenis".

Valsts kontrole norāda, ka valstī ir noteiktas par nozaru politiku un nozares finansējuma sadali un izlietojumu atbildīgas iestādes. Savukārt Saeimai ārpus kārtas piešķirot līdzekļus atsevišķiem mērķiem vai projektiem, netiek ievērota valstī apstiprinātā nozaru politikas budžeta plānošana un tiek apieta normatīvos noteiktā nozares līdzekļu sadales kārtība.

Piemēram, Saeima vairākus gadus pēc kārtas nolēmusi samazināt plānoto finansējumu budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", piešķirot finansējumu atsevišķu filmu ražošanai. Tādējādi atsevišķu filmu producentiem ļauts neievērot esošo tiešās pārvaldes iestādes izveidoto kārtību.

Balstoties uz konstatēto, revidenti secinājuši, ka Saeimas rīcība, ārpus kārtas piešķirot līdzekļus atsevišķiem filmu projektiem, neievērojot normatīvos noteikto kārtību, neatbilst labai nozares līdzekļu plānošanas praksei.

Valsts kontrole atgādina, ka kultūras ministra pakļautībā ir Nacionālais kino centrs (NKC), kas ir tiešās pārvaldes iestāde, un tā mērķis ir īstenot valsts politiku kino un filmu nozarē, kā arī administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus. Lai filmu nozares projektiem piešķirtu finansējumu, NKC centrs rīko atklātu konkursu, nosaka normatīvie akti.

Revīzijā konstatēts, ka, neievērojot normatīvajos aktos noteiktos principus par finansējuma piešķiršanu filmu nozares projektu īstenošanai, jau piecu gadu garumā tiek piešķirts finansējums filmai "Dvēseļu putenis" par kopējo summu 1 390 172 eiro.

Finansējums 35 572 eiro apmērā, kas tika piešķirts SIA "Studija F.O.R.M.A." filmas projekta izstrādei, ražošanas sagatavošanai un filmēšanas uzsākšanai tika norakstīts izdevumos 2014.gadā, jo "Studija F.O.R.M.A." izstrādāja filmas projektu, bet tās ražošanu neuzsāka, jo tika lauzts līgums ar Aleksandra Grīna tiesību turētāju. SIA "Amber Land Films" pārņēma filmas "Dvēseļu putenis" veidošanu 2014.gadā no "Studija F.O.R.M.A.".

"Saskaņā "Amber Land Films" 2016.gada 1.decembrī iesniegto atskaiti NKC no piešķirtā finansējuma laika posmā no 2014.gada līdz 2016.gadam 867 500 eiro apmērā "Amber Land Films" bija izlietojusi finansējumu 107 226 eiro apmērā, kas veido tikai 12,4% no kopējā piešķirtā finansējuma," norādīja Valsts kontrole.

Tāpat NKC 2015.gada 29.maijā noslēdza finansēšanas līgumu ar SIA "Platforma" par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 449 096 eiro apmērā spēlfilmas "Nameja gredzens" pabeigšanai. Piešķirtais finansējums tika pārskaitīts 2015.gadā, savukārt 2016.gadā finansējums šai spēlfilmai netika piešķirts.

Valsts kontroles revīzijā konstatēts, ka 2016.gada 23.novembrī, pamatojoties uz deputātu priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" otrajam lasījumam, tika piešķirts finansējums 300 000 eiro apmērā "Nameja gredzena" uzņemšanai, lai gan 2016.gada 13.oktobrī tika pasludināts "Platformas" maksātnespējas process. Revidenti piebilda, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem šāds apstāklis nemaz neļauj pretendēt uz finansējumu NKC atklātajā konkursā.

Tajā pašā laikā Valsts kontrole piebilst, ka 2017.gada 9.jūnijā tika pieņemts tiesas lēmums par "Platformas" ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu saistībā ar to, ka parādnieks bija izpildījis ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.