Svētdiena, 3.marts

redeem Marts, Tālavs, Tālis

arrow_right_alt Ekonomika \ Latvijā

ES Latvijai aprēķinājusi kavējuma procentus par laikus neveiktu maksājumu

© Pixabay.com

Valdība rīt lems par apropriācijas palielinājumu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā "Iemaksas Eiropas Savienības budžetā".

Latvijas iemaksas ES budžetā tiek plānotas apakšprogrammā “Iemaksas Eiropas Savienības budžetā”, tādā veidā pildot saistības, ko Latvija kā ES dalībvalsts ir apņēmusies pildīt, iestājoties ES.

Likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” šīs apakšprogrammas finansējums ir plānots 384 miljonu eiro lielā apmērā ik gadu. Ja apakšprogrammā ir nepietiekami finanšu līdzekļi līdz kārtējā gada beigām, tad Latvija nevar nodrošināt iemaksas ES budžetā pilnā apmērā.

Pamatojoties uz FM indikatīviem aprēķiniem, paredzams, ka, lai nosegtu 2023. gada ES budžeta saistības 100% apmērā, būs nepieciešams papildu finansējums 380 490 euro apmērā.

Balstoties uz veiktajiem aprēķiniem un maksājumu datu uzskaiti, uz šā gada. 22. novembri šajā apakšprogrammā pieejamais atlikums ir aptuveni 56,42 miljoni eiro. Kopumā 2023. gadā vēl ir atlikuši trīs maksājumi ES budžetā:

  • 1. Pašu resursu maksājums, kurā iekļauta ir iemaksa par nacionālā kopienākuma (NKI) pašu resursu, PVN pašu resursu, dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtajām atlaidēm un pašu resursu, kas pamatojas uz nepārstrādātā izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu (jāiemaksā ES budžetā š.g. 1. decembrī - maksājuma rīkojuma vēstule par 52,86 milj. euro ir sagatavota un iesniegta izpildei);
  • 2. Nokavējuma procentu maksājums 29 608,48 euro apmērā par savlaicīgi nedarītiem pieejamiem tradicionālajiem pašu resursiem (TPR) (jāiemaksā ES budžetā līdz š.g. 29. decembrim);
  • 3. Kārtējais TPR maksājums decembrī (jāiemaksā ES budžetā š.g. 20. decembrī).

    Jāatzīmē, ka novērtētais iztrūkums ir prognoze, līdz ar to aprēķinā ir iekļauta arī nodrošinājuma rezerve 100 tūkst. euro apmērā, gadījumā, ja TPR decembra maksājums ir par zemu novērtēts. Pēc faktisko maksājumu veikšanas apakšprogrammā uz gada beigām var veidoties pārpalikums vai iztrūkums arī pēc apropriācijas palielinājuma.