Otrdiena, 28.novembris

redeem Olita, Rita, Vita

arrow_right_alt Viedokļi

Veselības apdrošināšanai laiks atvieglot nodokļu slogu

Viens no veidiem kā veicināt lielāku ārstniecības un veselības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ir veikt grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" palielinot no algas nodokļiem atbrīvotās veselības apdrošināšanas prēmijas apjomu, ko var veikt darba devējs gada laikā par darbinieku.

Veselība ir mūsu dzīves pamatvērtība. Svarīgi ir rūpēties par savu veselību visa mūža garumā, apmeklēt savlaicīgi ārstus un citus medicīnas speciālistus. Vairākums no mums lielu daļu dzīves pavada strādājot - tātad ražojot preces, sniedzot pakalpojumus, tai skaitā mācot mūsu bērnus, būvējot ceļus un ēkas, vadot autobusus un vilcienus. Rūpīgi darba devēji seko savu darbinieku labsajūtai, tai skaitā apmaksā veselības apdrošināšanas polises. Polises apmaksa ir pielīdzināma darba algai un apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālo nodokli. Izņēmums ir polises vērtība līdz 426,86 eiro gadā - summa, kas noteikta likumā līdz 300 latiem kopš 2007. gada. Kopš tā laika cenas medicīnas pakalpojumiem būtiski palielinājušās. Aktuāla kļuvusi arī mentālā veselība. Pēdējos trijos gados esam piedzīvojuši emocionālus satricinājumus un paaugstinātu stresu.

Uzņēmumam lielākais aktīvs un vērtība ir tieši motivēti darbinieki, jo tikai šādi darbinieki var veikt savu darbu pilnvērtīgi. Tai pat laikā uzņēmumi rūpīgi skaita izmaksas un papildus nodokļu slogs praksē samazina uzņēmumu iespējas iegādāties kvalitatīvas veselības apdrošināšanas polises saviem darbiniekiem. Laiks rīkoties arī pašiem darbiniekiem. Ņemot vērā, ka mana kompetence ir nodokļi, manabalss.lv ievietoju aicinājumu atbalstīt iniciatīvu veikt grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un palielināt no algas nodokļiem atbrīvotās veselības apdrošināšanas prēmijas apjomu, ko var veikt darba devējs gada laikā par darbinieku.

https://manabalss.lv/1000-euro-gada-veselibas-apdrosinasanai-bez-nodokliem/show

Mums ir jāsavāc vismaz 10 000 balsis un tad varēsim iesniegt priekšlikumu Saeimā. Aicinu visus Latvijas iedzīvotājus iedziļināties un atbalstīt piedāvāto priekšlikumu, nobalsojot pēc augstāk minētās saites. Šodien mums ir iespēja proaktīvi piedalīties savas valsts labklājības veicināšanā.