Uzzini, kurām iedzīvotāju grupām būs iespēja veikt bezmaksas Covid-19 testu

 
©f64.lv, Dmitrijs Suļžics

Ņemot vērā, ka šobrīd vienīgais efektīvākais Covid-19 infekcijas ierobežošanas veids joprojām ir vakcinācija, plānots mainīt valsts apmaksātās Covid-19 testēšanas stratēģiju, 21.septembrī, valdībā informēja Veselības ministrija.

Plānots, ka valsts apmaksāts testēšanas pakalpojums tiktu nodrošināti atsevišķām iedzīvotāju grupām.

Bezmaksas Covid-19 analīzes varēs nodot iedzīvotāji, kuriem ir parādījušies vīrusa simptomi.

Cilvēki, kuriem nepieciešams apstiprinošs atkārtots tests, pozitīva maksas testa gadījumā; pēc epidemioloģiskajām indikācijām, piemēram, strauja epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās, liels uzliesmojums; epidemioloģiskās uzraudzības nolūkos - vīrusa sekvencēšana, lai noteiktu un kontrolētu jaunu celmu izplatību.

Kā arī iedzīvotāji, kuriem Covid-19 vakcināciju nevar veikt vai tā ir atlikta uz noteiktu laiku. Piemēram, cilvēkiem ar smagu alerģisku reakciju (anafilakse) vai kādi citi medicīniski iemesli, kas liedz veikt vakcināciju.

Arī rutīnas skrīninga nolūkos riska grupās esošie cilvēki, piemēram, stacionēti pacienti, sociālo aprūpes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, izglītojamie (skolās) no 7 gadu vecuma, patversmju klienti, ieslodzītie, patvēruma meklētāji u.c.

Vienlaikus, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu un nepārtrauktu veselības un sociālo aprūpi, izglītības procesa norisi klātienē un drošu pakalpojumu sniegšanu, ir nepieciešama regulāra testēšana profesiju grupās, kuras ikdienā ir ciešā saskarē ar citiem cilvēkiem. Piemēram, slimnīcu darbiniekiem, kuri piedalās ārstniecības procesā, NMPD darbiniekiem, kuri strādā brigādēs, izglītības iestāžu pedagoģiskajam un tehniskam personālam, pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, ieslodzījuma vietu un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, Valsts policijas darbiniekiem, kā arī nodarbinātajiem mazumtirdzniecībā, ēdināšanas jomā un citās, kur darbinieks ikdienā saskaras ar lielu klientu skaitu.

Veselības ministrijas ieskatā šīm grupām būtu pienākums darba veikšanai uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu vai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, paredzot, ka darba devējs var noteikt pienākumu testēties.

Ņemot vērā iespējas vakcinēties pret Covid-19, rutīnas skrīninga testēšanu no valsts budžeta līdzekļiem plānots īstenot ierobežotam iedzīvotāju lokam, ja vakcinācija pret Covid-19 atliekama uz noteiktu laiku vai to nevar veikt, vienlaikus dodot iespēju saņemt epidemioloģiski drošus primāri nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, izglītību, veselības aprūpi utt.

Paredzēts, ka Veselības ministrija sagatavos grozījumus normatīvajā regulējumā, paredzot samērīgu pārejas posmu tām profesiju grupām, kurām būs pienākums veikt testēšanu, bet tā netiks apmaksāta no valsts līdzekļiem.