Eiropas Komisija vērtē deinstitucionalizāciju Latvijā
 
©Reuters/Scanpix

Šonedēļ Latvijā viesojas Eiropas Komisijas eksperti, lai pārrunātu jautājumus par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un deinstitucionalizācijas procesa virzību.

Vizītes laikā viņi runās par sasniegtajiem rezultātiem un nākotnē plānotajām aktivitātēm un iepazīsies ar labās prakses piemēriem. Ar ES struktūrfondu atbalstu 2015. gadā Latvijā ir uzsākts deinstitucionalizācijas process. Tas paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmas izveidi valstī, lai nodrošinātu, ka bērni, kas pašlaik dzīvo sociālās aprūpes centros, var augt ģimeniskā vidē, bet pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem spēj dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. «Tikai ar kopīgiem centieniem gan no valsts valdību puses, gan no pašvaldībām un sabiedrības kopumā mēs varam nodrošināt cienīgu dzīvi ārpus institūcijām personām ar īpašām vajadzībām un bērniem - dzīvi ģimenes vidē,» uzsver Eiropas Komisijas eksperte Mjuriela Gina. Eksperti viesosies Siguldā (biedrībā Cerību spārni) un Jelgavā. Lielākajā daļā attīstīto valstu sociālā atbalsta sistēmas jau izveidotas un darbojas efektīvi, tās aicina uz ikvienu cilvēku raudzīties līdzvērtīgi.

Atbalsta plecs

Sabiedrības integrācijas fondsPasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.