5 iemesli, kāpēc mācīties starptautiskā skolā

© Publicitātes foto

Mūsdienu pasaulē, kur robežas kļūst aizvien nosacītākas un cilvēks var izvēlēties, kurā valstī dzīvot, mācīties un strādāt, aizvien lielāku popularitāti gūst starptautiskās skolas.

Kāpēc izvēlēties starptautisko izglītību, un kādēļ Latvijā mācīties angļu valodā - par to stāsta Ekziperī starptautiskās skolas (EIS) direktors Dmitrijs Vinogradovs.

1. Iespēja studēt pasaules labākajās universitātēs

Mācību programma un eksāmenu sistēma dažādu valstu skolās var būtiski atšķirties. Tāpēc, izvēloties profesionālo ceļu, jaunajiem studentiem nereti nākas palikt savas valsts universitātē. Starptautisko skolu apmācību pamatā ir IB (International Baccalaureate) vai A-Levels (Advanced Levels) programmas, kas absolventiem nodrošina piekļuvi pasaules labākajām augstākās izglītības iestādēm.

IB ir atzīts starptautisko izglītības programmu līderis visā pasaulē. Lielākā daļa pasaules labāko universitāšu bez papildu iestājeksāmeniem uzņem studentus, kuri IB eksāmenos saņēmuši augstus novērtējumus.

Savukārt Lielbritānijas A-Levels programma palīdz skolēniem iestāties Lielbritānijas universitātēs, taču eksāmenu rezultātus ņem vērā arī citu valstu universitātes.

Turklāt Ekziperī starptautiskajā skolā skolēni var izvēlēties gan IB, gan A-Levels mācības. Var arī kombinēt - dažus priekšmetus mācīties saskaņā ar IB programmu, bet citus - saskaņā ar A-Levels programmu. IB apmācību beigās iespējams saņemt diplomu, nokārtojot pārbaudījumus sešos priekšmetos. Tāpat pastāv iespēja iegūt sertifikātu konkrētā priekšmetā, ja skolēns to izvēlas profila apmācībām. Piemēram, ir iespējams izvēlēties IB fizikā un A-Levels matemātikā, un abi rezultāti, stājoties universitātē, tiks ņemti vērā.

2. Universāla izglītība

IB izveide 1968. gadā balstījās uz dižu ideju: izveidot skolas visā pasaulē, apvienojot klasisko starptautisko skolu ar vispārējo izglītības sistēmu un programmu. Piemēram, ģimene pārceļas uz citu valsti, taču skolēns bez problēmām var turpināt mācības viņam pazīstamā un saprotamā vidē. Lai saņemtu izglītību, nav nepieciešams pieteikties vietējā skolā, kur adaptācija prasa daudz vairāk pūļu un laika.

3. Pārbaudītu tradīciju un jauno tehnoloģiju apvienojums

Viena no galvenajām mācību valodām starptautiskajās skolās ir angļu valoda. Kā zināms, tā ir pasaules zinātnes un tehnoloģiju valoda. Tieši tāpēc daudzas izglītības vai tehnoloģiju inovācijas izglītības procesā tiek ieviestas daudz ātrāk nekā nacionālajās skolās, kurās visi jaunumi sākotnēji jāpielāgo valodas un nacionālajām īpatnībām, un tikai pēc tam tie ir pieejami skolotājiem un skolēniem. Šajā ziņā starptautiskā skola atrodas zinātnes un tehnoloģiju priekšgalā.

4. Pētījuma metode kā mācību pamats

Mācību pamatā starptautiskajā skolā ir izpētē balstīta zināšanu apguve (enquiry-based learning). Starptautiskā skola māca pētīt problēmu vai uzdevumu - skolēnam sākotnēji problēma patstāvīgi jāidentificē, bet pēc tam jāpiedāvā risinājums, izvirzot hipotēzi. Šādā gadījumā risinājumam ir nepieciešamas konkrētas zināšanas (piemēram, matemātikā). Galvenais ir risinājuma meklēšanas process, nevis tikai iemācīšanās. Tā ir zinātniska pieeja, kurā tiek izmantoti dažādi rīki un praktisku zināšanu apguve, kas pusaudžus sagatavos reālajai dzīvei un nākotnes profesijas izvēlei.

Publicitātes foto

5. Veidojas paradums mācīties angļu valodā

Angļu valoda nostiprina savas pozīcijas kā starptautiskā saziņas valoda, un šī tendence nākotnē kļūs aizvien izteiktāka. Starptautiskajā izglītības iestādē skolēni pierod katru dienu mācīties un sazināties šajā valodā, un nākotnē tas noteikti pozitīvi ietekmēs viņu panākumus. Taču Ekziperī starptautiskā skola atbalsta arī skolēna dzimto valodu, un latviski runājošajiem skolēniem tiek nodrošināta padziļināta latviešu valodas mācība.

Mūsu skola ir pārliecināta - lai sasniegtu augstu zināšanu līmeni svešvalodā, svarīgi ir labi pārzināt arī dzimto valodu, jo tieši labas dzimtās valodas prasmes ir pamats, balstoties uz kura pakāpeniski tiek mācīta svešvaloda. EIS tic vairāku valodu pamīšus lietojuma procesa (translanguaging) teorijai, kur valodas apguves stratēģija ir balstīta uz brīvu valodas kodu maiņu. Valodas apguve Ekziperī starptautiskajā skolā nenotiek atdalīti no citām mācībām, un atsevišķās stundās valoda tiek izmantota kā mācību līdzeklis - skolēni un skolotāji dažādas valodas izmanto dažādiem mērķiem. Savukārt pēdējos divus mācību gadus mācības pilnībā notiek angļu valodā.

Starptautiskā skola ir starpkultūru komunikācijas vide, kur satiekas visdažādāko kultūru, valodu un tradīciju skolēni un skolotāji. Pusaudžiem tas neapšaubāmi liek iziet no viņu komforta zonas, tas ir izaicinājums un bagātinošs attīstības faktors. Mūsdienās daudz tiek runāts par kultūras inteliģenci kā spēju mijiedarboties, efektīvi attīstīties un strādāt dažādās kultūrās. Šādas elastīgas prasmes (soft skills), piemēram, spēja domāt ārpus rāmjiem, pieņemt lēmumus, produktīvi sazināties un strādāt komandā - mūsdienu pasaulē dažkārt ir ne mazāk svarīgas kā profesionālās prasmes, kas dod akadēmiskas zināšanas par priekšmetiem.

Profesionālu zināšanu un elastīgu prasmju līdzsvara saglabāšana ir pamats izcilai karjeras izaugsmei, un Ekziperī starptautiskā skola ir ideāla “smilškaste”, kas palīdzēs pierast sadarboties ar dažādu kultūru un izcelsmes skolēniem, būt atvērtiem jaunai pieredzei, tādēļ galvenā mācību valoda būs spēcīgs impulss personības attīstībai. Līdz ar to savā turpmākajā dzīves ceļā, mainoties valstīm, kontinentiem un videi, jaunieši vieglāk varēs pielāgoties dažādiem dzīves apstākļiem un jaunām valodām.

Un noslēgumā

Pasaule strauji mainās, un mainās arī virzieni, kādos absolventi izvēlas doties mācīties pēc skolas, mainās arī aktuālo profesiju saraksts. Pašlaik iecienītāko profesiju līderpozīcijās ir IT nozare, taču pastāvīgi rodas pavisam jaunas profesijas. Vēl svarīgāka ir spēja mācīties un būt elastīgam pārmaiņu laikmetā, lai spētu veidot veiksmīgu profesionālo karjeru jebkuros apstākļos un jomā. Ekziperī starptautiskajā skolā mēs cenšamies, lai mūsu absolventu vidū būtu pēc iespējas vairāk novatoru. Neatkarīgi no tā, kādas profesijas parādās, vienmēr būs vajadzīgi cilvēki, kas spēj radīt jaunas lietas. Taču tam ir vajadzīga noteikta domāšana un zināšanu bāze. Mēs esam izvēlējušies virzienu, kas pazīstams kā STEM - zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla, matemātika, un tās cilvēkā var pilnībā attīstīt spēju ieviest jauninājumus un ļaut paskatīties viņam uz apkārtējo pasauli nevis no lietotāja, bet izgudrotāja perspektīvas. Skolēnam atliek tikai izvēlēties interesējošo nozari, būt gatavam patstāvīgi mācīties un uzlabot savu kvalifikāciju. Vairāk nekā 20 gadus strādājot skolā, es par savu uzdevumu esmu izvirzījis parādīt vidusskolēniem: pasaulē viss vēl nav izveidots, joprojām pastāv daudz problēmu, kas gaida risinājumu. Un tieši viņiem būs jāiemācās mainīt apkārtējo pasauli!

Publicitātes foto

Exupery International School
Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, LV-2107, Latvija
Tālrunis: +371 26 62 23 33
E-pasts: info@exupery.lv

Izglītība

Jautājums par mācību gada pagarināšanu dažiem politiķiem kļuvis aktuāls, ilgtermiņā vērtējot drošības situāciju Latvijā. Pagarinājuma iespēju valsts aizsardzības mācības (VAM) ietvaros izsaka viens otrs militārais analītiķis, un tā mērķis ir: iesaistīt jauniešus arvien nopietnākās apmācībās. LTV raidījumā “Šodienas jautājums” aizsardzības ministrs Andris Sprūds gan neizrādīja gatavību tūdaļ lemt par mācību gada pagarināšanu, sak, nogaidīsim un izvērtēsim.

Svarīgākais