\\Māja
Testaments vai mantojuma līgums: Kāda ir atšķirība?
 
©Picsues/pixabay

Latvijas Zvērinātu notāru padome (LZNP), balstoties uz notāru ikdienas darbu, norāda, ka testaments ir viens no trim svarīgākajiem dokumentiem cilvēka dzīvē. LZNP informē, ka Latvijas iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas savu pēdējo gribu noformēt testamenta vai mantojuma līguma formā. Bet kāda ir atšķirība starp šiem dokumentiem?

Testaments ir personas vienpusējs rīkojums (novēlējums), ko viņš dod savas nāves gadījumam par visu savu mantu vai mantas daļu, par atsevišķām lietām vai tiesībām. Testamentā mantas īpašnieks paredz kārtību, kādā manta pāriet uz mantiniekiem. Katrs vēlāk sastādītais testaments atceļ iepriekšējo. Tagad, sastādot testamentu, nav nepieciešama divu liecinieku klātbūtne, un cilvēkiem tas patīk daudz labāk - testamentu skaits ir palielinājies.

Testaments var būt publisks vai privāts. Publiskos testamentus taisa zvērināts notārs un reģistrē Publisko testamentu reģistrā. Tādam testamentam ir garantija, kas tas stāsies spēkā, netiks iznīcināts, pazaudēts vai noslēpts. Privāts testaments ir mājas apstākļos sastādīts un glabāts, taču to var iznīcināt, neatrast vai arī tajā norādītās personas nav atpazīstamas (bez vārda, uzvārda, personas koda).

Savukārt mantojuma līgumu savā starpā noslēdz mantojuma atstājējs un viņa izvēlēts mantinieks, un šis līgums nav vienpusēji atsaucams, otrai pusei nezinot. Mantojuma līgumam ir prioritāte pret testamentu, un vēlāk taisīts testaments mantojuma līgumu neatceļ.