Gustava Zemgala gatves pārvads - vēl viens Rīgas tilts, kam piemetusies gangrēna
 
SECINĀJUMS. Satiksmes departamentā šo vērtē kā «apmierinošu stāvokli». BVKB ir skeptiskāki – neizskatās labi ©Imants Vīksne

Gustava Zemgala gatves pārvadam, kas savieno Jaunās Teikas apkaimi ar Čiekurkalnu, piemetusies smaga korozija. Betons vietām nodrupis, arī pie deformācijas šuves atsegts stiegrojums, metāla daļas rūsē, trepju daļā vaļīgās metāla loksnes nogāzušās vai noņemtas. Mierina doma, ka pavasarī veiktajā inspekcijā būves stāvoklis novērtēts kā apmierinošs.

Rīgas domes Satiksmes departaments atzīst, ka tiltu nepieciešams atjaunot, taču naudas šim nolūkam nav. Ielu rekonstrukcijai atvēlētais budžets tiek ieguldīts Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos, kā arī uzsākto ielu izbūves projektu pabeigšanai. Bet Zemgala gatves pārvads neietilpst ne vienā, ne otrā sarakstā. Attiecīgi pagaidām vienīgais darbs, kas uzdots transporta būvju uzturētājiem, ir sekot, lai cilvēkiem uz galvas nekas nekrīt. Pilnsabiedrība Daugavas labā krasta uzturētājs to arī dara.

Latvijas valsts standarts prasa, lai pārvadam ne retāk kā reizi piecos gados tiktu veikta speciāla inspekcija. Pēdējā tāda veikta 2014. gadā, tilts atzīts par lietojamu ikdienas satiksmes slodzēm, taču norādīts arī uz briestošajām problēmām.

Vainas apzinātas

Departamentā vēsta, ka pārvada betona konstrukcijām ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros aprīlī maijā ir veikta betona aizsargslāņa nokalšana zonās, kur pastāv tā atdalīšanās risks, veikta kāpņu korodējušo metāla nosedzošo konstrukciju demontāža. Pieteikts pievērst pārvadam pastiprinātu uzmanību, regulāri apsekot un rūpēties par satiksmes dalībnieku drošību.

Latvijas valsts standarts prasa, lai pārvadam ne retāk kā reizi piecos gados tiktu veikta speciāla inspekcija. Pēdējā tāda veikta 2014. gadā, tilts atzīts par lietojamu ikdienas satiksmes slodzēm, taču norādīts arī uz briestošajām problēmām. «Inspekcijas slēdzienā konstatēti bojājumi, kurus nenovēršot, samazināsies pārvada kalpošanas laiks vai pazemināsies satiksmes drošība. Lai novērstu konstatētos defektus, nodrošinātu pārvada ilgmūžību un garantētu drošu satiksmi, nepieciešams izstrādāt tilta atjaunošanas būvprojektu.» Nākamā speciālā inspekcija paredzēta pēc gada. Taču šogad tilts inspicēts ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros, un vismaz virspusēji galvenās vainas ir apzinātas.

Imants Vīksne

Apmierinoša korozija

Secinājumu daļā kā pirmais punkts norādīts, ka «satiksmes pārvada stāvoklis uzskatāms kā apmierinošs». Tātad piecnieks desmit ballu sistēmā. No trepēm demontētas vaļīgās loksnes un korozijas bojātās rāmja daļas. Kāpņu margu betona bloki turas stingri. Ieliekamās detaļas skārusi korozija. Rūsas plēksnes ir 5% no detaļas biezuma. Margu betona virsmu klāj plaisu tīkls, kas liecina par betona koroziju. Plaša bloku sairšana, kas apdraudētu gājējus, nav sākusies. Gājēju kāpnes ir drošas. Bīstamību rada betona korozijas produkti no bojātajiem balstu rīģeļiem. Tāpēc nepieciešama atkārtota tīrīšana. Par deformācijas šuvēm, kam arī izdrupis betons, atsevišķi nekas nav teikts, taču tās pieminētas ģenerālajā secinājumā:

«Plānojams tilta remonts, lai nomainītu tilta segu, hidroizolāciju, deformācijas šuves un veiktu stiegru un betona aizsardzību un to atjaunošanu sākotnējā apjomā.» Bet reāli plānots nekas netiek.

BVKB: neizskatās labi

Jāatgādina, ka lielāka interese par galvaspilsētas tiltu stāvokli rīdziniekiem un arī pašai Rīgas domei radās pēc tam, kad 5. martā no Vanšu tilta kāpnēm labajā krastā atdalījās un nokrita kāpņu margu sānu nosedzošais dzelzsbetona bloks. Pašvaldības speciālisti skaidroja, ka tas noticis strauju gaisa temperatūru izmaiņu dēļ. Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) vadītāja Svetlana Mjakuškina uz to skarbi atbildēja - tiltu bojājumu iemesls ir nevis temperatūras svārstības, bet tas, ka ilgstoši nav veikti nepieciešamie uzturēšanas darbi. Un tas attiecas gan uz Vanšu, gan arī uz Zemitāna tiltu. BVKB šo tiltu aplūkošanā iesaistījās pēc Ekonomikas ministrijas ierosinājuma.

Tagad pašvaldība vēsta, ka Vanšu tilta kapitālais remonts tiek plānots jau tuvāko divu gadu laikā. Zemitāna tiltam tiks pasūtīts būvprojekts. Bet Zemgala gatves pārvadam pagaidām nekādu cerību. Neatkarīgā aizsūtīja BVKB virkni tilta slikto stāvokli ilustrējošu bildīšu. Inspektori paskatījās, un iestādes pārstāve Egita Diure atsūtīja sekojošu atbildi:

«Tā kā šis objekts nav BVKB uzraudzībai piekritīgs, pārbaudes tur līdz šim neesam veikuši. Bet jāpiekrīt Jums, ka bildes neizskatās labi. Tas, ko mēs no savas puses darītu, ja saņemtu attiecīgu rīkojumu, varētu to apsekot un sniegt rekomendācijas. Līdzīgi kā bija ar Vanšu tiltu.» Attiecīgu rīkojumu var izdot Ekonomikas ministrija. Arī tai ir aizsūtītas Zemgala pārvada bildītes.