\\Autori

Imants Vīksne

9:12
Parlamentārajā izbraukumā uz nenostiprināto Latvijas austrumu robežas daļu deputāti ieraudzīja jau pazīstamu ainu – vietām šķidrs dzeloņdrāšu žogs, vietām pat tāda nav. Tikai solījumi. Tomēr vairāk par caurumiem žogā Latvijas valsti apdraud atvērto durvju ideoloģija, kas tiek uzspiesta gan no Briseles, gan vietējo radikāļu puses. Tagad nelegāli nāk simti. Velkamisti var panākt, ka legāli nāks tūkstoši.
 
5:15
On a parliamentary trip to the unfortified eastern part of Latvia's border, MPs saw a familiar sight - a lacking barbed-wire fence in places, at other places there's not even that much. Just promises. But more than the holes in the fence, what threatens the Latvian state is the open-door ideology that is being imposed by both Brussels and local radicals. Hundreds are now coming illegally. The pro-migrant welcomers can get thousands to come legally.
 
Vakar, 8:50
Pēc publiskajā telpā par nesekmīgām pasludinātajām NATO un Krievijas pārrunām abu pušu bloki turpina audzēt iespējamā konflikta mērogu. Karakuģi tiek izvietoti gan Baltijas jūrā, gan Arktikā.
 
Vakar, 5:45
After the publicly declared failure of the NATO-Russia talks, the two blocs continue to escalate the scale of the potential conflict. Warships are being deployed both in the Baltic Sea and in the Arctic.
 
17.jan
Ik gadu Neatkarīgā sadarbībā ar pētījumu centru SKDS mēra Latvijas iedzīvotāju uzticēšanās līmeni dažādām institūcijām un politiķiem – vienkārši sakot, viņu popularitāti. Un, iezīmējoties stabilai tendencei, arvien lielāku uzticību sabiedrības acīs bauda Nacionālie bruņotie spēki un kopā ar tiem – arī aizsardzības nozares politiskais līderis Artis Pabriks. Viņš kļuvis par populārāko valdības ministru.
 
17.jan
Every year, Neatkarīgā, in cooperation with the research centre SKDS, measures the level of trust of Latvian citizens in various institutions and politicians - simply put, their popularity. And in a steady trend, the National Armed Forces and, along with them, the political leader of the defense sector, Artis Pabriks, are increasingly trusted by the public. He has become the most popular government minister.
 
14.jan
Lai gan Latvijas austrumu robeža atrodas tālu prom no lielām apdzīvotām vietām, tās neaizsargātība rūp daudziem iedzīvotājiem, jo īpaši cilvēkiem ar pieredzi spēka struktūrās. Nu jau atvaļinātais komandleitnants, Latviešu virsnieku apvienības biedrs Māris Grinšteins jau 2015. gadā brīdināja Iekšlietu ministriju, ka robežsargiem nepieciešams nodrošināt fizisko piekļuvi valsts robežai maksimāli īsā laikā. Tas netika izdarīts. Līdztekus žoga neesamībai arī šī faktora dēļ robežsargiem un karavīriem tagad dienu no dienas jātvarsta desmiti Latvijas teritorijā no Baltkrievijas nelegāli ienākušu migrantu.
 
14.jan
Although Latvia's eastern border is far away from major population centers, its vulnerability is a concern for many people, especially those with experience in the security forces. In 2015, retired Lieutenant Commander Māris Grinšteins, a member of the Latvian Officers' Association, warned the Ministry of the Interior that border guards needed to be ensured physical access to the state border as quickly as possible. This was not done. In addition to the lack of a fence, this factor is also the reason why border guards and soldiers now day after day have to chase after dozens of migrants who have illegally entered Latvian territory from Belarus.
 
13.jan
Latvijas mežus apsaimnieko liels daudzums privātu un valsts mežkopju, bet pieskata viņus vēl lielāks daudzums mežziņu, vecāko mežziņu, virsmežziņu vietnieku, virsmežziņu un vēl desmitiem dažādu rangu priekšnieku Valsts meža dienesta centrālajā administrācijā. Visi ar visiem jau gadiem strīdas, bet jaunākais konflikts izcēlies saistībā ar ģenerāldirektores Ainas Stašānes un viņas protežē Ingas Koļegovas sacerēto reformu.
 
12.jan
Sadārdzinājums būvniecības sektorā un enerģētikā var kritiski ietekmēt jaunā dzelzceļa “Rail Baltica” būvniecību. Inflācijas kāpums pesimistiskajā prognozē ir lēsts līdz 10%, un to projekta virzītāji vēl spētu pacelt. Taču, ja kovida, spekulāciju, enerģijas trūkuma vai jebkāda cita iemesla dēļ inflācija kāps vēl vairāk, būs jāprasa papildu nauda, un tad bez projektā neiesaistīto valstu akcepta nekādi neiztikt.
 
12.jan
The cost increases in the construction and energy sectors could have a critical impact on the construction of the new Rail Baltica railway. Inflation is estimated to rise by up to 10% in the pessimistic forecast, and the project promoters could still deal with this. However, if inflation rises even more, due to Covid, speculation, energy shortages or any other reason, additional money will have to be requested, and then there will be no way of getting around without the approval of the countries not involved in the project.
 
11.jan
Atjaunojam pirmskara uzņēmumu un pieprasām tā kādreizējos īpašumus. Holokausta biznesmeņiem priekšzīmi šāda veida afērā jau divtūkstošo gadu sākumā sniedza “Rīgas būvbiedrības” reanimētāji – mēģinot iegūt savā īpašumā milzīgas platības Mežaparkā. Savukārt Augstākā tiesa sniedza paraugu šādas nepamatotas labuma ieguves shēmas noraidīšanā.
 
10.jan
Internātskolā Liepnas pagastā vēl pirms četriem gadiem mitinājās 76 bērni no dažādām Latvijas vietām – nemīlēti, negribēti, bez vecākiem palikuši, daudzi ar uzvedības problēmām. Milzīgā silikātķieģeļu ēkā, kas ir tikpat nemīlīga kā šo bērnu likteņi. Internātskolu slēdza, un tagad tajā tiks ieguldīti 700 tūkstoši eiro, lai pārveidotu par patīkamu mājvietu Latvijā noziedzīgā ceļā iekļuvušiem migrantiem.
 
10.jan
Four years ago, an orphanage boarding school in Liepna parish housed 76 children from different parts of Latvia - unloved, unwanted, left without parents, many with behavioral problems. In a huge silicate brick building, which looked as cold as the fates of these children. The boarding school has been closed, and now €700,000 will be invested in turning it into a pleasant home for migrants who have criminally entered Latvia.
 
7.jan
5. janvārī ekspluatācijā nodotā šķeldas katlumāja ir paglābusi Daugavpils iedzīvotājus no trīskārša tarifu lēciena, taču no februāra tāpat būs jāmaksā ievērojami vairāk – tā ir cena par aplamu siltumapgādes politiku vietējā un arī nacionālā līmenī. Cena par valsts atbalstīto OIK biznesu
 
6.jan
Rīgas domes ierosinātais individuālās apkures aizliegums ievērojamā pilsētas daļā un būtiski ierobežojumi energoefektīvu apkures iekārtu uzstādīšanai izriet no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sacerētā “Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2019.–2030. gadam”, taču galvaspilsētas domnieku izpildījumā jaunie noteikumi būs vēl daudz skarbāki, būtiski pasliktinot iedzīvotāju ekonomisko situāciju jau tuvākajos gados.
 
5.jan
Daugavpils pašvaldības mājaslapā pāri ziņai, ka pilsētā tiek izsludināta enerģētiskā krīze siltumapgādē, sijājas mīlīgas dekoratīvas sniegpārsliņas, un patiesi daugavpilieši jau februārī sajutīs dzestrumu un sarmu savos mitekļos, jo ar tādu tarifu par siltumu maksāt varēs atļauties vien retais. Varbūt vienīgi mērs Andrejs Elksniņš ar savu svītu, kas līdzatbildīga par joprojām neiedarbināto šķeldas katlumāju.
 
4.jan
Tā vietā, lai sabiedrībai skaidrotu iemeslus, kādēļ lielākais un ietekmīgākais Eiropas drukātais izdevums “Bild” izplata smagus apvainojumus Latvijas valstij un apsūdzības ietekmīgiem Latvijas politiķiem, Jaunā konservatīvā partija paziņojusi, ka vērsīsies policijā pret Neatkarīgo Rīta Avīzi, kas publicējusi vēsti par Vācijas izdevuma publikāciju. Gļēva rīcība – nošaujam ziņnesi. Viņi cerēja šo skandālu paslaucīt zem tepiķa, bet par Latvijas aptraipīto reputāciju viņiem vienalga – gan Jurašam un Bordānam, gan koalīcijai kopumā.
 
4.jan
Instead of explaining to the public the reasons why the largest and most influential European print magazine Bild is spreading serious insults against the Latvian state and accusations against influential Latvian politicians, the New Conservative Party (Jaunā konservatīvā partija, JKP) has announced that it will turn to the police against Neatkarīgā Rīta Avīze, which published a story about the German publication. A cowardly act – to shoot the messenger. They hoped to sweep this scandal under the rug, and they do not care about Latvia's tarnished reputation - not only Jurašs and Bordāns, but also the coalition as a whole.
 
3.jan
Lai cik ļoti NATO valstis pagājušā gada laikā centās formulēt un aizsūtīt uz Kremli dažādus neērtus signālus, biedēt ar neiedomājami bargām ekonomiskajām sankcijām un aizliegumu Krievijas amatpersonām iepirkties Nicas “buķikos”, Kremlis neērtos signālus izliekas nemanām, pats pretī sūta ne mazāk neērtus signālus, un runa nav par atteikšanos no Rīgas šprotēm, bet gan “militāri tehnisku pasākumu veikšanu” saistībā ar situāciju Ukrainā un visu NATO austrumu robežu.
 
3.jan
No matter how much the NATO countries tried to formulate and send various uncomfortable signals to the Kremlin over the past year, scaring it with unimaginably harsh economic sanctions and a ban on Russian officials shopping in boutiques in Nice, the Kremlin pretends not to notice the uncomfortable signals, sending no less uncomfortable signals in return, and it is not about giving up Riga sprats, but about taking "military-technical measures" regarding the situation in Ukraine and NATO's entire eastern border.
 
31.dec 2021
Pie šīs konkrētās robežapsardzības nodaļas ēkas pat Latvijas karoga mastā nav. Jautāju – kāpēc? A saplīsa. Kad saplīsa? A sen jau. Šis neesošais karogs simbolizē attieksmi pret Latvijas valsts robežu trīsdesmit gadu garumā. Nožēlojama infrastruktūra un lipīga vienaldzība. Kuru gan tas karogs interesē...