Akadēmiskās vides uzdevums ir nodrošināt nulles toleranci jautājumos par plaģiātismu

© Kaspars Krafts

Akadēmiskās vides uzdevums ir nodrošināt nulles toleranci jautājumos par plaģiātismu, pauž Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pēc ceturtdien notikušās ministres un akadēmiskās vides pārstāvju tikšanās.

Kā aģentūru LETA informēja IZM, izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) un ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vadītājs Dmitrijs Stepanovs ceturtdien tikās ar Latvijas Universitātes (LU) padomes pārstāvjiem Ivaru Kalviņu, Mārīti Seili un Baibu Apini un senāta priekšsēdētāju Daci Balodi.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi saistībā ar akadēmisko godīgumu un procedūras, kuras Latvijas Universitātē eksistē, lai šādus gadījumus novērstu.

Ministrija norādīja, ka plaģiātisms ir viens no smagākajiem pārkāpumiem akadēmiskajā vidē, un šī jautājuma aktualitāte tieši ietekmē LU un visas Latvijas augstākās izglītības un zinātnes reputāciju.

Augstskolu likums nosaka, ka augstskolas padome uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un darbības efektivitāti. Padomei arī jāizvērtē LU iekšējo procedūru efektivitāte, tostarp preventīvo pasākumu efektivitāte, lai mazinātu riskus akadēmiskās ētikas pārkāpumiem gan studējošo, gan akadēmiskā personāla vidū. Ja tiek konstatēts, ka nav izstrādāta atbilstoša sodu sistēma vai to piemērošanas procedūras nestrādā, padomei ir jāuzdod augstskolas administrācijai atbilstošos trūkumus novērst.

Ministrija pozitīvi novērtēja LU padomes rīcību saistībā ar šo jautājumu un jau veiktajām darbībām, vienlaikus uzsverot, ka šis jautājums ir ar plašāku nozīmi nekā tikai publiskajā telpā šobrīd aktuālais gadījums ar profesoru Māri Kļaviņu.

Mūsdienīgas akadēmiskās vides priekšnoteikums ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visām tajā iesaistītajām personām, tajā skaitā attiecībā uz jautājumiem, kas skar zinātniskās jaunrades autorības sakārtošanu visiem pieņemamā un godīgā veidā. Ņemot vērā veiktos un šogad būtiski palielinātos ieguldījumus Latvijas zinātnē un augstākajā izglītībā, godīga uz savstarpējo uzticēšanos balstīta akadēmiskā vide ir obligāts priekšnoteikums attīstībai, norāda IZM.

Tikšanās laikā ministrija un LU padomes pārstāvji vienojās par tālāko nepieciešamību organizēt regulāras darba tikšanās ar augstskolu padomēm, lai dalītos pieredzē, pārrunātu aktuālos jautājumus un vienotos par praktiski veicamajiem soļiem.