Šodien, atzīmējot Dzīvnieku aizsardzības dienu, aicina būt atbildīgiem par saviem mīluļiem

Šodien - Dzīvnieku aizsardzības dienā - Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) saka paldies visiem, kuri informē par iespējamiem pārkāpumiem dzīvnieku turēšanā un aprūpē, tādejādi veicinot pozitīvu attieksmi pret dzīvniekiem un paaugstinot sabiedrības morālo un juridisko atbildību.

PVD 2011. gada sešos mēnešos par pārkāpumiem dzīvnieku turēšanā ir saņēmis 289 iesniegumus. Pārbaudot dzīvnieku turēšanas apstākļus pēc sūdzībās minētās informācijas, 95 gadījumos tie ir apstiprinājušies, taču ir bijuši gadījumi, kad informācija ir bijusi maldinoša vai arī savstarpējās attiecības kaimiņi centušies risināt ar dienesta starpniecību. Sūdzības lielākoties bija par dzīvnieku neatbilstošu turēšanu un aprūpi, kā arī par dzīvnieku agresivitāti.

Diemžēl tā nav pozitīva tendence, jo pieaug dzīvnieku labturības pārkāpumu skaits un cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem. Sūdzību skaits, minētajā laika periodā 2010. gadā bija 168 sūdzības un tās bija apstiprinājušas 89 gadījumos.

Sūdzības saņemtas arī par pārkāpumiem dzīvnieku specializētajās tirdzniecības vietās - 101 sūdzība, no tām 52 bija pamatotas. Visbiežāk konstatē pārkāpumus zooveikalos jeb specializētajās tirdzniecības vietās, kur ir neatbilstoša dzīvnieku turēšana un aprūpe, kā arī neesošu vai neatbilstoša dokumentāciju, kas saistīta ar dzīvnieku ieguves legalitāti, dzīvnieku apriti un veterināro aprūpi.

Veiktas arī dzīvnieku specializēto tirdzniecības vietu ārpuskārtas pārbaudes, kuru laikā pārkāpumus konstatēja 6 tirdzniecības vietās.

Dienesta inspektori ir veikuši 164 pārbaudes pasākumos ar dzīvnieku piedalīšanos (izstādes u.c.) un konstatējuši, ka 59 gadījumos pasākuma organizatori nav veikuši nepieciešamās darbības, lai saskaņotu pasākuma norisi, kā arī nav ievērojuši aizliegumus, saistībā ar kritērijiem, kas nosaka, kādi dzīvnieki drīkst piedalīties pasākumos.

Pārbaudes veiktas arī dzīvnieku patversmēs un viesnīcās, kur pārkāpumi konstatēti tikai 2 gadījumos, lai gan pēc PVD rīcībā esošās informācijas, patversmēs dzīvnieku skaits divkāršojies.

Latvijā

Vasara ir īsts izaicinājums tehnoloģijām, īpaši viedierīcēm, jo gada siltajā sezonā aktīvāk pavadām laiku ārā, kas palielina risku nomest tālruni uz zemes, saskrāpēt to, iemest ūdenī vai pat pārkarsēt. Piemēram, samircis viedtelefons ir viena no biežāk sastopamajām problēmām vasaras periodā, ar ko saskaras iedzīvotāji. Kas jāņem vērā, lai uzturētu savu viedierīci darba kārtībā visā vasaras garumā, stāsta IKT pakalpojumu sniedzēja “Bite Latvija” Tehniskā atbalsta komandas vadītājs Raivis Ezergailis.

Svarīgākais