Pirmdiena, 20.maijs

redeem Salvis, Selva, Venta

arrow_right_alt Latvijā

Centrālās stacijas apkārtnē policijas un apsargu būs vairāk

© MN

Sabiedriskās kārtības uzlabošanai Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas laukumā un tam piegulošajās teritorijās tiesībsargājošās institūcijas pastiprinās savu klātesamību.

Tirdzniecības centrs "Origo", VAS "Latvijas dzelzceļš", SIA "LDZ apsardze", Rīgas pašvaldības policija un Valsts policijas pārstāvji vienojušies par ciešāku sadarbību un tiesībsargājošo institūciju pārstāvju klātesamības pastiprināšanu Stacijas laukumā un līdzās esošajās teritorijās.

Tikšanās mērķis bija apspriest pērnā gada nogales un šī gada sākuma sabiedriskās kārtības pārkāpumu skaita pieaugumu Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas laukumā un tam piegulošajās teritorijās, ko lielā mērā veicinājušas apkārt esošo būvdarbu procesa radītās izmaiņas.

Proti, būvdarbu dēļ teritorijas, kur iepriekš pulcējās jauniešu grupējumi, lietojot apreibinošas vielas, kā arī bezpajumtnieki, šobrīd kļuvušas publiski nepieejamas. Tas veicinājis šo personu sabiedriskās kārtības pārkāpumu skaita pieaugumu Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas laukumā un tam piegulošajās teritorijās, tostarp, "Origo", kurā jaunieši pēdējos mēnešos nereti centušies izraisīt arī nepamatotas ārkārtas evakuācijas situācijas, neapdomīgi piespiežot trauksmes pogu un radot neērtības gan tirdzniecības centru apmeklētājiem un nomniekiem, gan arī operatīvajiem dienestiem. Piemēram, pēdējos trīs mēnešos šādi pārkāpumi konstatēti četras reizes.

Tikšanās laikā, kopīgi diskutējot par situāciju, visiem iesaistītajiem bija vienota izpratne par nepieciešamību intensīvāk veikt preventīvus pasākumus. Tāpēc puses vienojās par ciešāku sadarbību, operatīvu informācijas apmaiņu, kā arī pastiprinātu VP un RPP klātesamību, tostarp veicot regulāras teritoriju apsekošanas un pārbaudes.

Neilgās sadarbības rezultātā vairāki pārkāpēji jau tikuši aizturēti un saukti pie atbildības. Piemēram, jaunietis, kurš šī gada 10. janvārī "Origo" nepamatoti izraisīja evakuācijas trauksmi, nospiežot ugunsdrošības trauksmes pogu, sadarbojoties tirdzniecības centa apsardzei un Valsts policijai, neilgi pēc pārkāpuma izdarīšanas operatīvi tika identificēts un saukts pie atbildības, piemērojot administratīvo sodu.

Iesaistītās institūcijas ir apņēmušās turpināt sadarbību sabiedriskās kārtības uzturēšanā un vienojušās par turpmākajām preventīvām darbībām, lai mazinātu potenciālo pārkāpēju vēlmi veikt nelikumīgas darbības.