Pirmdiena, 20.maijs

redeem Salvis, Selva, Venta

arrow_right_alt Latvijā

Plāno izmaiņas regulārajās bāriņtiesu darbinieku apmācībās

© pexels.com

Publiskajai apspriešanai nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par bāriņtiesu darbinieku mācību programmu saturu un apmācības kārtību.

Lai nodrošinātu bāriņtiesu darbinieku zināšanu pilnveidi atbilstoši jaunam mācību programmas saturam un metodikai, paredzēts, ka bāriņtiesu priekšsēdētājiem un locekļiem būs jāpilnveido zināšanas ik pēc diviem gadiem, secīgi apgūstot vienu no trīs 8 akadēmisko stundu moduļiem. Tādējādi, ja patlaban bāriņtiesas darbinieki apgūst 24 akadēmisko stundu mācības piecu gadu periodā, pēc izmaiņām 24 akadēmisko stundu mācības tiks apgūtas sešu gadu periodā, tomēr ar lielāku regularitāti. Paredzams, ka šāda norma stātos spēkā 2024.gada 1.martā.

Lai saskaņotu noteikto mācību programmas apguves termiņu ar Bāriņtiesu likumā ietverto regulējumu, noteikumu projektā ir paredzēts noteikt, ka bāriņtiesu darbinieki mācību programmu apgūs sešu mēnešu laikā pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas, neieskaitot pārbaudes laiku.

Publiskās apspriešanas priekšlikumu sniegšanas termiņš ir 2024.gada 11.janvāris.

Jau ziņots, ka no janvāra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai būs jauns nosaukums - Bērnu aizsardzības centrs (BAC), paredz Ministru kabinetā apstiprinātais "Bērnu aizsardzības centra nolikums". BAC tiks veidots par atbalstošu un koordinējošu iestādi bērnu aizsardzības jautājumos, kas pārraudzīs iesaistīto institūciju lomas un atbildības bērnu dzīvības un veselības apdraudējuma un to risku situācijās, kā arī veicinās institūciju sadarbību bērnu attīstības risku mazināšanā un bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā. Plānots arī pilnveidot pašā iestādē bērniem un ģimenēm pieejamo atbalstu un pakalpojumus.