Valdība vienojas: minimālā pensija būs 99 eiro

© Pixabay

Valdība konceptuāli atbalstījusi Labklājības ministrijas sagatavoto plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020. un 2021. gadā. Minimālo pensiju plānots palielināt līdz 99 eiro jau nākamgad. Plāns paredz arī citas apņemšanās, kuru izpildi vismaz labklājības ministre Ramona Petraviča norādījusi kā savu prioritāti, tomēr lielākā izšķiršanās būs par finansējumu – vai minimālo pensiju palielināšanai tā pietiks. Minimālā pensija Latvijā nav palielināta jau vairāk nekā desmit gadu.

Plāns paredz minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanu, sniedzot ienākumu atbalstu nabadzības un ienākumu nevienlīdzības riskiem visbiežāk pakļautajām sabiedrības grupām - pensijas vecuma cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti. Plāna projekta īstenošana paredz solidāru pasākumu kopumu starp valsts un pašvaldības sniegto atbalstu iedzīvotājiem. Saskaņā ar plānu no 2020. gada paredzēts līdz 99 eiro paaugstināt minimālo valsts pensiju aprēķinu bāzi, turpmāk nesaistot to ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un nosakot gradāciju katram stāža gadam. Līdz 99 eiro plānots palielināt arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru. Personām ar invaliditāti pabalsta apmēru plānots noteikt atbilstoši invaliditātes grupai: personām ar 3. grupas invaliditāti pabalsts tiks palielināts līdz 99 eiro, savukārt cilvēkiem ar 1. un 2. grupas invaliditāti - tiks palielināta pabalsta aprēķina bāze līdz 99 eiro, kam piemēros koeficientu. Labklājības ministre valdības sēdē uzsvēra, ka šie pasākumi pozitīvi ietekmēs vairāk nekā 80 000 iedzīvotāju. Plānā nav noteikts precīzs šo izmaiņu spēkā stāšanās brīdis, taču pensijas un pabalstus varētu palielināt 2020. gada pirmajā pusgadā.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš atzina, ka nākamgad pensiju palielināšanai prasītā summa ir 30 miljonu eiro un arī šis Labklājības ministrijas priekšlikums tiks skatīts 2020. gada budžeta veidošanas laikā. «Neviens neiebilst idejiski, tomēr jautājums ir par to, kā varēsim vienoties par pieejamās naudas sadali, jo vajadzību ir daudz,» komentēja premjers. Savukārt R. Petraviča uzsvēra, ka, pārskatot nozares budžeta izdevumus, tika atrasti neizlietoti 26 miljoni eiro, ko varētu novirzīt pensiju palielināšanai.

No 2021. gada paredzēts īstenot pašvaldības finansētus pasākumus - palielināt trūcīgas personas ienākuma līmeni līdz 198 eiro, palielināt garantēto minimālo ienākumu (GMI) līmeni līdz 99 eiro. Tāpat paredzēts noteikt vienotu maznodrošinātās personas ienākuma līmeni valsts sniegtajam atbalstam - 297 eiro apmērā. Nosakot mājsaimniecības kopējo ienākuma līmeni, pie kura tā var pretendēt uz pašvaldības atbalstu, paredzēts otrajai un visām nākamajām personām mājsaimniecībā piemērot koeficientu 0,7 no pirmās personas mājsaimniecībā, skaidro ministrijā. Šo pasākumu īstenošanai nepieciešamais papildu valsts budžeta finansējums 2020. gadā ir 27,5 miljoni eiro, tikpat nepieciešams arī turpmākajos gados.

Svarīgākais